settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява духовната дарба на управление?

Отговор


В Библията се разглеждат средствата за изпълнение на задачи, изграждане на местното събрание, посрещане нуждите на хората и установяване на колективно свидетелство в общността. Библията описва тези средства като духовни дарби, една от които е дарбата на управление (или духовно лидерство). Духовната дарба на управление се споменава в два текста: Римл. 12:8 и 1 Коринтяни 12:28. Гръцката дума, преведена като „управлявам" в тези стихове означава човек, поставен над другите, който председателства или управлява или който се грижи с внимание за нещо. В 1 Солунци 5:12 думата е употребена по принцип за служители. „И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели".

Всичко започва и свършва с управлението. Колкото по-умело и ефективно е управлението, толкова по-добра е организацията и има по-голям потенциал за растеж. В Римл. 12:8 думата, преведена като „управлява" показва грижа и посветеност на местната църква. Духовният водач трябва да работи и служи с посвещение, а именно да се грижи за стадото и да е готов да пожертва собственото си удобство за да се погрижи за този, който има нужда.

Има няколко характеристики на тези, които упражняват духовната дарба на управление или ръководство. На първо място и най-вече те разпознават своята позиция като назначение от Господа и са под Неговото ръководство. Водачите разбират, че не са абсолютни управници, но те са подчинени на Този, който е над тях, Господ Исус Христос, който е Глава на Църквата. Това да разпознава своето място в йерархията и управлението на Тялото Христово предпазва надарения водач от това да се поддаде на гордост и самовъзвеличаване. Истинският християнски лидер осъзнава, че не е нищо повече от роб на Христос и слуга на тези, които ръководи. Така и апостол Павел разпознава тази позиция и говори са себе си като „слуга на Исус Христос" (Римл. 1:1). Както ап. Павек, така и духовният водач осъзнава, че Бог го е призовал на тази позиция, той не е назначил себе си (1 Кор. 1:1). Като следва примерът на Исус, духовният водач живее за да служи на тези, които води, а не те да му служат или да господарува над тях. (Мат. 20:25–28).

Яков, полу-братът на Господ Исус е имал духовната дарба на управление и е бил водач на църквата в Йерусалим. По същия начин, той описва себе си като „слуга на Бога и на Господ Исус Христос" (Яков 1:1). Яков демонстрира и друго качество на духовно водачество – способността да накара другите да разсъждават правилно, библейски и богоугодно по всички въпроси. По време на Апостолския Събор в Йерусалим, Яков се занимава със сложния въпрос как да се отнасят към езичниците, които приемат вярата в Исус като Месия. " И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: Братя, послушайте мене. Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за Своето име (Деяния 15:13-14). С това въведение Яков насочва участниците в Събора да мислят ясно и библейски, като им помага да достигнат до правилното решение на проблема. (Деяния 15:22–29).

Като пастири на Божия народ , духовните водачи управляват с посвещение и притежават способността да разпознаят истинските духовни нужди от „почувстваните" нужди. Така те водят другите към духовна зрялост във вярата. Християнският водач води другите да развиват своята способност сами да разпознават това, което е от Бога и това, което е временно, от тенденциите в обществото. По примера на ап. Павел, духовния водач не използва „убедителните думи на мъдростта" от гледна точка на светската мъдрост, но неговите думи са изпълнени със силата на Святия Дух като води и насърчава другите да се облягат именно на тази сила в своята вяра (1 Кор. 2:4-6). Целта на духовния водач е да предпазва и направлява тези, които ръководи „докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; (Ефесяни 4:13).

Духовната дарба на управление се дава от Бога на мъже и жени за да помагат на църквата да расте и преуспява в това поколение. Бог дава духовната дарба на управление не да издига хората, но да прославя Себе си когато вярващите употребяват Неговата дарба за да вършат Неговата воля.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява духовната дарба на управление?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries