settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между таланта и духовната дарба?

Отговор


Има прилики и разлики между талантите и духовните дарби. И двете са дарби от Бог. И за двете е вярно, че колкото повече се използват, толкова по-ефективни стават. И двете са предназначени да бъдат използвани за останалите, а не за егоистични цели. Първо Коринтяни 12:7 казва, че духовните дарби са дадени в полза на другите, а не на нас. Тъй като двете големи заповеди говорят за това да обичаме Бог и другите хора, от това следва, че хората трябва да използват своите таланти за тези цели. Но има различия относно кому се дават таланти и духовните дарби, и какви са те. На един човек (независимо от неговата вяра в Бог или в Христос) е даден естествен талант в резултат на комбинация на генетични признаци (някои имат естествени способности по музика, изобразително изкуство, или математика) и обкръжаваща среда (израстването в музикално семейство ще подпомогне един човек да развие талант за музика), или понеже Бог е пожелал да надари определени хора с конкретни таланти (например, Веселеил в Изход 31:1-6). Духовните дарби се дават на всички вярващи от Святия Дух (Римляни 12:3, 6) по времето, когато те се обръщат с вяра към Христос за опрощаване на греховете си. В този момент Святият Дух дава на новия вярващ духовната дарба или дарби, които Той желае новоповярвалият да притежава(1 Коринтяни 12:11).

Римляни 12:3-8 изброява духовните дарби както следва: пророчество, служене на другите (в общ смисъл), поучаване, увещаване, щедрост, ръководене, и показване на милосърдие. Първо Коринтяни 12:8 изброява дарбите като слово на мъдрост (способността да се съобщава духовна мъдрост), слово на знание (способността да се съобщава практична истина), вяра (необикновено уповаване на Бог), вършенето на чудеса, пророкуване, разпознаване на духове, непознати езици (способността един човек да говори на език, който не е изучавал), и тълкуване на езици. Третият списък се намира в Ефесяни 4:10-12, където се говори, че Бог дава на Своята църква апостоли, пророци, евангелисти и пастори-учители. Съществува също въпросът колко са духовните дарби, тъй като нито един от списъците не прилича на другия. Възможно е също библейските списъци да не са изчерпателни, да има допълнителни духовни дарби, освен тези, които се споменават в Словото.

Дори човек да развие своите таланти и по-късно да насочи своята професия или хоби в това направление, духовните дарби са дадени от Святия Дух за изграждането на Христовата църква. В това отношение всички християни трябва да имат активна роля в разпространяването на евангелието на Христос. Всички са призовани и екипирани да участват в „делото на служението” (Ефесяни 4:12). Всички са надарени, за да могат да имат принос към каузата на Христос от благодарност за всичко, което Бог е направил за тях. Като правят това, те намират удовлетворение в живота чрез своя труд за Христос. Работата на църковните водачи е да помагат за изграждането на светиите, за да бъдат добре екипирани за служението, към което Бог ги е призовал. Целта, за която са дадени духовните дарби, е да може църквата като цяло да расте, като бъде укрепвана от обединения принос на всеки член на Христовото тяло.

Нека да обобщим разликите между духовните дарби и талантите: 1) Талантът е резултат на генетични фактори и/или обучение, докато духовната дарба е резултат на силата на Святия Дух. 2) Всички може да притежават таланти, докато духовните дарби се притежават само от християните. 3) Макар да е необходимо да използваме и талантите, и дарбите за Божията слава и за да служим на останалите, духовните дарби са фокусирани върху тези задачи, докато талантите може да бъдат използвани изцяло за недуховни цели.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между таланта и духовната дарба?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries