settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли да почитаме Светия Дух?

Отговор


Знаем, че само Бог трябва да бъде почитан. Само Бог изисква боготворене и само Бог заслужава боготворене. Въпросът дали следва да почитаме Светия Дух получава отговора като определим дали Духът е Бог. Противно на идеите на някои култове, Светият Дух не е просто „сила“, а личност. За него се говори с лични термини (Йоан 15:26; 16:7-8, 13-14). Той действа както Същество с личност би действало – Той говори (1 Тимотей 4:1), Той обича (Римляни 15:30), Той учи (Йоан 14:26), Той се застъпва (Римляни 8:26) и т.н.

Светият Дух притежава природата на божество – Той споделя атрибутите на Бог. Той не е нито ангелски, нито човешки по същност. Той е вечен (Евреи 9:14). Той присъства навсякъде (Псалом 139:7-10). Духът е всезнаещ, т.е. Той знае „всичко, дори и Божиите дълбочини“ (1 Коринтяни 2:10-11). Той научил апостолите на „всички неща“ (Йоан 14:26). Той бил включен в процеса на сътворението (Битие 1:2). За Светия Дух се говори в близка връзка и с Отеца, и със Сина (Матей 28:19; Йоан 14:16). Като Личност Той може да бъде лъган (Деяния 5:3-4) и наскърбяван (Ефесяни 4:30). Нещо повече, някои пасажи в Стария Завет, които се отнасят за Бог, се използват за Духа в Новия Завет (сравни Исая 6:8 с Деяния 28:25 и Изход 16:7 с Евреи 3:7-9).

Божествената Личност заслужава поклонение. Бог е „достоен за хвала“ (Псалом 18:3). Бог е велик „всеславен“ (Псалом 48:1). На нас ни е повелено да се покланяме на Бог (Матей 4:10; Откровение 19:10; 22:9). Ако тогава Духът е божество, третата Личност на нашия триединен Бог, Той е достоен за поклонение. Филипяни 3:3 ни казва, че истинските вярващи, тези, чиито сърца са били обрязани, почитат Бог чрез Духа и се радват и ликуват в Христа. Ето красива картина на поклонение на всичките трима члена на Троицата.

Как се покланяме на Светия Дух? По същия начин както почитаме Отца и Сина. Християнското боготворене е духовно, произтичащо от вътрешната работа на Светия Дух, на която откликваме като предлагаме живота си на Него (Римляни 12:1). Ние почитаме Духа чрез подчинение на Неговите заповеди. Посочвайки Христа, апостол Йоан обяснява, че „който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него; и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал“ (1 Йоан 3:24). Виждаме тук връзката между подчиняването на Христос и Светия Дух, който обитава в нас, осъждайки ни за много неща – особено нашата нужда да боготворим чрез подчинение – и овластяването ни да се покланяме.

Поклонението само по себе си е функция на Духа. Исус казва, че ние „се покланяме в дух и в истина“ (Йоан 4:24). Онези, които са духовни, са тези, които са обитавани от Духа, който ни свидетелства, че принадлежим на Него (Римляни 8:16). Неговото присъствие в нашите сърца ни дава възможност да Му върнем поклонение в Духа. Ние сме в Него както Той е в нас, точно както Христос е в Отца и Отца е в нас чрез Духа (Йоан 14:20, 17:21).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли да почитаме Светия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries