settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำจำกัดความของคำว่าลัทธิมีอะไรบ้าง?

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะประกาศกับคนที่เชื่อในลัทธิเทียมเท็จหรือศาสนาเทียมเท็จ?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้สอนเทียมเท็จ/เผยพระวจนะเทียมเท็จ?

พยานพระยะโฮวาห์เป็นใคร? และพวกเขาเชื่ออะไร?

มอร์มอนเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือไม่? มอร์มอนเชื่ออะไร?

คริสเตียนควรอดทนกับความเชื่อในศาสนาอื่นของคนอื่นไหม?

ศาสนาอิสลามคืออะไรและชาวมุสลิมเชื่อถืออะไร?

ทำไมมีหลายศาสนา ทุกศาสนานำไปสู่พระเจ้าหรือ?

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับกรรม?

ลัทธิไซแอนโทโลจีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์หรือลัทธิความเชื่อ?

ศาสนาฮินดูคืออะไรและชาวฮินดูเชื่อถือสิ่งใด?

ศาสนายูดายคืออะไรและชาวยิวเชื่อถืออะไร?

อะไรคือลัทธินอสติก?

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์คืออะไรและความเชื่อของคริสเตียนออร์โธดอกซ์เป็นยังไง?

ความแตกต่างระหว่างศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณคืออะไร?

ในบรรดาศาสนาทั้งหมดที่แตกต่างกัน ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดถูกต้อง?

พุทธศาสนาคืออะไรและชาวพุทธเชื่อถืออะไร?

คริสเตียนวิทยาศาสตร์คืออะไร?

พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการนับถือบรรพบุรุษว่าอย่างไร?

วิญญาณนิยมคืออะไร?

Chrislam คืออะไร?

ลัทธิขงจื้อคืออะไร?

ฟรีเมสันคืออะไรและองค์กรฟรีเมสันเชื่ออะไร?

ฉันเป็นฮินดู ทำไมฉันต้องพอจารณาว่าจะมาเป็นคริสเตียน?

ควรไหมที่คริสเตียนจะดูดวง?

ศาสนาเชนคือะไร?

ฉันเป็นพยานพระยะโฮวาทำไมฉันควรพิจารณาว่าจะมาเป็นคริสเตียน?

โจเซฟ สมิธคือใคร?

ทำไมมอร์มอนอ้างว่าเขาคือสิทธิชนยุคสุดท้าย?

ฉันเป็นมอรมอน ทำไมฉันต้องพิจารณาว่าจะมาเป็นคริสเตียน?

ลัทธินิวเอจคืออะไร?

พระคัมภีร์ฉบับ New World Translation เป็นพระคัมภีร์ฉบับที่มีเหตุผลหรือไม่?

เวทมนต์คืออะไร?

ขบนการรัสตาฟาเรียนคืออะไร?

ศาสนาชินโตคืออะไร?

ศาสนาซิกข์คืออะไร?

ลัทธิเต๋าคืออะไร?

Watchtower Bible และ Tract Society คืออะไร?

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเวทมนต์สีขาวไว้ว่าอย่างไร?

วิคคาคืออะไร วิคคาคือเวทย์มนต์คาถาหรือไม่?

ศาสนาที่พบมากที่สุดในโลกมีอะไรบ้าง?

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมหรือศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียนอย่างไร

ศาสนาบาไฮคืออะไร

อะไรคือความแตกต่างระหว่างนิกายทางศาสนาและลัทธิ

ความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์คืออะไร

อริยสัจสี่คืออะไร

ลัทธิอิสลามคืออะไร

ฮาเร กฤษณะคือใครและพวกเขาเชื่อเกี่ยวกับอะไร

ชาวยิวได้รับความรอดเพราะว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ใช่หรือไม่

หากชาวยิวไม่ถวายสัตวบูชา พวกเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า

ลัทธิลูซิเฟอเรียนคืออะไร

เวทย์มนต์ของคริสเตียนคืออะไร

แนวคิดเกี่ยวกับนิพพานในศาสนาพุทธคืออะไร

การกำเนิดของศาสนาคืออะไร

ศาสนาซึ่งเก่าแก่ที่สุดคืออะไร

อริยมรรคคืออะไร

เพเเกนคืออะไร ลัทธินอกศาสนาคืออะไร

ทำไมศาสนาถึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ได้

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคืออะไรและความเชื่อของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคืออะไร

แนวคิดพหุนิยมทางศาสนาคืออะไร

ลัทธิเชมันคืออะไร

ลัทธิผีปีศาจคืออะไร

ยูนิทาเรี่ยนยูนิเวอร์แซลลิซึมคืออะไร

คริสเตียนมีมุมมองต่อโยคะอย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับศาสนาวูดู คริสเตียนควรมองศาสนาวูดูอย่างไรกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries