settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิผีปีศาจคืออะไร

คำตอบ


ลัทธิผีปีศาจตามคำจำกัดความของผู้ก่อตั้งอัลลัน คาร์เดค (Allen Kardec) คือ “วิทยา ศาสตร์ที่อุทิศให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างและมนุษย์” คาร์เดคเป็นนักการศึก ษาชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อจริงว่าไฮโปลีเต ลียง เดนิซาร์ด ไรเวล (Hippolyte Leon Denizard Rivail) ซึ่งคาร์เดคได้ประมวลหลักคำสอนของลัทธิผีปีศาจซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณ ต้นกำเนิด ธรรมชาติ จุดหมายปลายทาง และความสัมพันธ์กับทางโลกกายภาพของพวกมัน ลัทธิผีปีศาจกลายเป็นขบวนการที่ได้รับความนิยมและปัจจุบันมีตัวแทนใน 35 ประเทศ นอกจากนั้นแล้วคาร์เดคยังเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The Spirit’s Book เพื่อพยายามแสดงให้เห็นว่าลัทธิผีปีศาจแตกต่างจากลัทธิเจตนิยม

แนวคิดหลักของลัทธิผีปีศาจคือวิญญาณอมตะเดินทางจากร่างกายหนึ่งไปสู่อีกร่างกายหนึ่งในช่วงหลายชั่วอายุคนเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในด้านศีลธรรมและสติปัญญา ในขณะที่ความเชื่อนี้ฟังดูคล้ายกับการกลับชาติมาเกิดแต่มันก็แตกต่างกันตามความเชื่อของลัทธิผีปีศาจที่วิญญาณไม่สามารถกลับมาเป็นสัตว์หรือรูปแบบชีวิตที่ต่ำกว่านั้นได้ การย้ายที่อยู่ของวิญญาณนั้นคือการเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าเสมอและวิญญาณก็อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์เสมอ ผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิผีปีศาจ เชื่อว่าสิ่งนี้อธิบายความแตกต่างในด้านอารมณ์และสติปัญญาของมนุษย์ ลัทธิผีปีศาจยังอ้างว่าวิญญาณที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถส่งผลดีหรือร้ายต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์สามารถสื่อสารกับวิญญาณผ่านทางการติดต่อกับภูตผีวิญญาณและร่างทรง ลัทธิผีปีศาจเริ่มเป็นที่นิยมในศตวรรษที่ 19 ควบคู่ไปกับแนวความคิดใหม่ทันสมัยและเข้ากันได้กับปรัชญานั้นในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีคิดที่มีเหตุผล นักเขียนเซอร์ อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์ (Sir Arthur Conan Doyle) และภรรยาของเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิผีปีศาจซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ลัทธิผีปีศาจไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นปรัชญาและ “วิถีชีวิต” ตามคำกล่าวของผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิผีปิศาจ ไม่มีทูตและการประชุมกลุ่มซึ่งประกอบด้วยการแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับวิญญาณ การที่พวกเขาอาจจะหรืออาจจะไม่เคลื่อนไหวในโลก ผลของการเคลื่อนไหวเหล่านั้น ฯลฯ ผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิผีปีศาจให้ความสำคัญกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการนมัสการหรือการปฏิบัติ

ตามกฎแม้ว่าพวกเขาจะยืนยันถึงการใช้ชีวิตด้วยศีลธรรมและการแสวงหาทางปัญญาอย่างมี เหตุผลก็ตาม

พระคัมภีร์ห้ามเกี่ยวกับลัทธิผีปีศาจไว้อย่างชัดเจน ประชากรของพระเจ้าต้องไม่พยายามติดต่อกับ ผีปีศาจ การใช้เวทมนตร์เป็นกิจกรรมลึกลับที่พระเจ้าห้ามไว้ (เลวีนิติ 19:31, 20:6, กาลาเทีย 5:20, 2 พงศาวดาร 33:6) ความจริงที่ว่าลัทธิผีปีศาจซ่อนไสยศาสตร์อยู่ภายใต้ม่านของ “วิทยาศาสตร์” นั้นไม่ได้สร้างความแตกต่าง วิญญาณที่เกี่ยวข้องลัทธิผีปีศาจไม่ใช่มนุษย์ พระคัมภีร์กล่าวว่าวิญญาณของมนุษย์ต้องเผชิญกับการพิพากษาหลังความตาย (ฮีบรู 9:27) และไม่มีสิ่งใดในพระคัมภีร์ที่แนะนำว่าวิญญาณจะกลับคืนสู่ดินแดนของคนเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม เรารู้ว่าซาตานเป็นผู้หลอกลวง (ยอห์น 8:44) ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากพระคัมภีร์คือว่าการติดต่อกับวิญญาณใดๆ ก็ตามซึ่งเป็น “วิญญาณของผู้ตาย” จริงๆ แล้วเป็นการติดต่อกับมารที่ปลอมตัวมา (วิวรณ์ 12:9) ลัทธิผีปีศาจไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์และเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณ “จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิผีปีศาจคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries