settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนวิทยาศาสตร์คืออะไร?

คำตอบ


คริสเตียนวิทยาศาสตร์เริ่มต้นโดยแมรี่ เบเกอร์ เอ็ดดี้ (ค.ศ.1821-1910) ผู้ซึ่งได้ริเริ่มแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณและสุขภาพ ได้รับแรงบันดาลใจจากการบำบัดรักษาสุขภาพในปีค.ศ. 1866 เอ็ดดี้ ได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการวิจัยรักษาหลากหลายวิธี ผลที่ได้คือวิธีการรักษาที่เธอขนานนามว่า "คริสเตียนวิทยาศาสตร์" ในปี ค.ศ. 1879 หนังสือของเธอ ชื่อ วิทยาศาสตร์และสุขภาพกับกุญแจไขพระคัมภีร์ ได้เปิดมุมมองความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์กันของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เธอลงมือก่อตั้งวิทยาลัย คริสตจักร ธุรกิจสำนักพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ที่เชื่อถือได้ "จับตามองคริสเตียนวิทยาศาสตร์" เพราะความคล้ายคลึงกับกลุ่มอื่น ๆ หลายคนเชื่อว่าคริสเตียนวิทยาศาสตร์เป็นลัทธิที่ไม่ใช่คริสเตียน

คริสเตียนวิทยาศาสตร์สอนว่าพระเจ้า—บิดามารดาของทุกคน—ดีพร้อมและอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณและว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมด รวมถึงลักษณะนิสัยแท้จริงของทุกคน เหมือนพระเจ้าด้านจิตวิญญาณที่ดีพร้อม เพราะสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นสิ่งที่ดี ความชั่วร้ายเช่นโรคภัย ความตายและความบาปไม่สามารถมีส่วนในสัจธรรมพื้นฐาน แต่ ความชั่วร้ายเหล่านี้เป็นผลมาจากการมีชีวิตที่ออกห่างจากพระเจ้า การอธิษฐานเป็นทางสายกลางที่เข้าใกล้ชิดพระเจ้าและรักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์ สิ่งนี้แตกต่างจากพระคัมภีร์ ที่สอนว่าคนเกิดมาในความบาปที่สืบสายมาจากอาดัมที่ล้มลงในความและสอนว่าความบาปแยกเราขาดจากพระเจ้า ถ้าไม่มีพระคุณแห่งความรอดของพระเจ้าโดยการพลีพระชนม์ของพระคริสต์บนกางเขน เราจะไม่มีวันได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บขั้นสูงสุด--คือความบาป

ยิ่งกว่าคำสอนที่ว่าพระเยซูทรงรักษาอาการป่วยฝ่ายจิตวิญญาณของเรา

อิสยาห์ 53:5 “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี”

พวกคริสเตียนวิทยาศาสตร์มองว่าพันธกิจของพระเยซูเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในการรักษา ของพวกเขา และเชื่อว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความรอดเป็นศูนย์กลางของการบำบัดรักษา พวกคริสเตียนวิทยาศาสตร์อธิษฐานเพื่อให้ตระหนักชัดขึ้นเรื่องสัจธรรมของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าทุกวัน และเพื่อจะมีประสบการณ์ช่วยเหลือผู้อื่นให้สัมผัสความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรักษาตามความเข้าใจเรื่องนี้ สำหรับพวกคริสเตียนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ การบำบัดด้านจิตวิญญาณเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่เกิดผล ผลลัพธ์ก็คือ พวกเขาหันไปหาพลังการอธิษฐานแทนการรักษาทางการแพทย์

เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้กระตุ้นให้ใช้วิธีการนี้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การรักษาทางการแพทย์ถูกยับยั้งให้อยู่ในอันดับรอง อย่างไรก็ตาม คริสตจักรไม่มีนโยบายจัดการด้านทางเลือกบริการสุขภาพของสมาชิก คริสเตียนวิทยาศาสตร์ไม่มีนักเทศน์ผู้รับใช้ แต่พระคัมภีร์และหนังสือ วิทยาศาสตร์และสุขภาพ ทำหน้าที่เป็นบาทหลวงและนักเทศน์ คนศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ประจำวันและอ่านออกเสียงดังในวันอาทิตย์โดยสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกสองคนในคริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง โบสถ์คริสเตียนวิทยาศาสตร์ยังมีการประชุมเป็นพยานทุกสัปดาห์ เป็นที่สมาชิกคริสตจักรบอกเล่าประสบการณ์ของการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูใหม่

ในบรรดาหลักข้อเชื่อ "คริสเตียน" ที่มีอยู่ "คริสเตียนวิทยาศาสตร์" เป็นชื่อที่เรียกอย่างไม่ถูกต้องมากที่สุด คริสเตียนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นคริสเตียนหรือวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คริสเตียนวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแก่นความจริงของทุกสิ่งที่เป็นระบบ "คริสเตียน" แท้จริง คริสเตียนวิทยาศาสตร์ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ และมุ่งไปที่ด้านจิตวิญญาณยุคใหม่ที่ลึกลับว่าเป็นแนวทางสำหรับการรักษาฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ ควรจะจดจำและต่อต้านลัทธิคริสเตียนวิทยาศาสตร์เพราะเป็นลัทธิที่ต่อต้านศาสนาคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนวิทยาศาสตร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries