settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนมีมุมมองต่อโยคะอย่างไร

คำตอบ


สำหรับคริสเตียนหลายคนในฝั่งตะวันตกผู้ซึ่งไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ โยคะเป็นวิธีการง่ายๆ ของการออกกำลังร่างกายและเพิ่มกำลังรวมถึงพัฒนาการยืนหยุ่นของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังโยคะเป็นอะไรที่มากไปกว่าการพัฒนาทางด้านร่างกายของคนคนหนึ่งเอง มันเป็นการปฏิบัติในสมัยโบราณซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าเป็นหนทางไปสู่การเติบโตฝ่ายวิญญาณและการตรัสรู้

คำว่าโยคะหมายถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” และเป้าหมายคือการทำให้ตัวของคนคนหนึ่งที่ไม่ยั่งยืน (ชั่วคราว) เป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมซึ่งเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับ “พระเจ้า” ของศาสนาฮินดู เทพเจ้าองค์นี้ไม่ใช่ผู้ที่มีชีวิตอย่างแท้จริง แต่เป็นจิตของมนุษย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาล มุมมองนี้เรียกว่า “สรรพเทวนิยม” คือความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้าและความจริงนั้นประกอบไปด้วยจักรวาลและโลกเท่านั้น เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้าปรัชญาของโยคะจึงทำให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

หะฐะโยคะเป็นมุมมองของโยคะที่มุ่งเน้นไปที่ร่างกายผ่านทางอิริยาบทพิเศษต่างๆ การฝึกหายใจ และการกำหนดจุดสนใจหรือการทำสมาธิ สิ่งนี้หมายถึงการเตรียมร่างกายสำหรับการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณโดยทำให้มีอุปสรรคน้อยลงเพื่อให้สำเร็จถึงการตรัสรู้ การฝึกฝนโยคะนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่ามนุษย์กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน มันเป็นมากกว่าการบูชาตัวเองเพียงเล็กน้อยซึ่งแสร้งว่าเป็นระดับสูงในฝ่ายวิญญาณ

คำถามกลายเป็นว่า เป็นไปได้ไหมสำหรับคริสเตียนที่จะแยกมุมมองทางด้านร่างกายของโยคะว่าเป็นเพียงวิธีการออกกำลังกายโดยไม่ผสมผสานจิตวิญญาณและปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง โยคะเริ่มต้นด้วยปรัชญาของการต่อต้านพระคริสต์โดยไม่เกรงกลัวใครและปรัชญานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง มันสอนคนคนหนึ่งให้มุ่งความสนใจไปที่ตัวเองแทนที่จะเป็นในพระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียว มันสนับสนุนให้ผู้มีส่วนร่วมแสวงหาคำตอบของปัญหาที่ยากลำบากของชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะของตัวเองแทนที่จะแสวงหาจากพระคำของพระเจ้า และมันปล่อยให้คนคนหนึ่งเปิดกว้างต่อการหลอกลวงจากศัตรูของพระเจ้าผู้ซึ่งค้นหาเหยื่อซึ่งเขาจะหันออกจากทางของพระเจ้า (1 เปโตร 5:8)

อะไรก็ตามที่เราทำ เราควรทำเพื่อเป็นการถวายพระสิริแด่พระเจ้า (1 โครินธ์ 10:31) และเราควรจะมีสติปัญญาในการเอาใจใส่คำของอัครทูตเปาโลคือ “ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง” (ฟิลิปปี 4:8) คริสเตียนควรระมัดระวังและอธิษฐานเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการมีส่วนในโยคะ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนมีมุมมองต่อโยคะอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries