settings icon
share icon
คำถาม

ควรไหมที่คริสเตียนจะดูดวง?

คำตอบ


วัตถุประสงค์ของการดูดวงคือเพื่อให้เข้าใจถึงบุคลิกของบุคคลและการทำนาย ถึงอนาคตข้างหน้า พื้นฐานของความเชื่อโหราศาสตร์คือดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆ มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา นักโหราศาสตร์ที่มีความรู้พิเศษสามารถทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของคนคนหนึ่งได้ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ว่ามีการดูดวงเป็นคอลัมน์หลักในหนังสือพิมพ์และน่าเศร้าไปกว่านั้นคือคริสเตียนหลายคนอ่านดวงชะตาของตัวเอง

ในพระคัมภีร์ได้ห้ามไว้อย่างชัดเจนเรื่องการทำนายโชคชะตา หมอดู และ hidden arts (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:10 — 14) ประชาชนของพระเจ้าต้องเอาใจใส่ในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15) แหล่งข้อมูลอื่นๆ จากการแนะนำ ข้อมูลหรือการเปิดเผย ต้องถูกปฏิเสธอย่างสมบูรณ์ (ดูกิจการ 16:16 — 18) พระคัมภีร์ได้ชี้ชัดไปที่พระเยซูคริสต์ ว่าเป็นเพียงผู้เดียวที่เหมาะสมที่จะทำให้เรามุ่งไปยังความเชื่อได้ (กิจการ 4:12, ฮีบรู 12:2) ความไว้ใจของเราอยู่ในพระเจ้าเพียงผู้เดียวและเรารู้ว่าพระองค์จะทรงนำทางเรา (สุภาษิต 3:5 — 6) ความเชื่อในสิ่งใดนอกจากพระเจ้านั้นผิด

โหราศาสตร์นั้นต่อต้านคำสอนของพระคัมภีร์อย่างน้อยสองทางคือสนับสนุนให้มีความเชื่อ ในสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าและเป็นรูปแบบของการทำนายโชคชะตา เราไม่สามารถกำหนดน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเราผ่านการดูดวง ในฐานะที่เป็นคริสเตียนพวกเราจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับสติปัญญาและคำแนะนำ การรับคำปรึกษาจากการดูดวงคือการฝ่าฝืนวิธีการสื่อสารของพระเจ้ากับลูกของพระองค์ เราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าคริสเตียนควรที่จะปฏิเสธการดูดวง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ควรไหมที่คริสเตียนจะดูดวง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries