settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิเต๋าคืออะไร?

คำตอบ


ลัทธิเต๋าเป็นศาสนาหนึ่งที่ผู้ติดตามส่วนใหญ่ถูกพบในประเทศที่อยู่ทางตะวันออกไกล เช่นประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเมินการณ์ว่ามีแนวโน้มประชากรมากกว่าสองถึงสามร้อยล้านคน ที่ปฏิบัติตามหลักของลัทธิเต๋า ถ้าเทียบกับประชากรจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 20 ถึง 30 ล้านคน เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนับตั้งแต่สมัยพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองจีนและห้ามถึงรูปแบบต่างๆ ของศาสนา จุดเริ่มต้นของลัทธิเต๋าซึ่งสามารถย้อนไปในช่วงสมัยศตวรรษที่ 3 หรือ 4 ก่อนคริสตศักราชเช่นเดียวกับหลายศาสนา ลัทธิเต๋ามีคัมภีร์เป็นของตัวเอง คำสอนหลักๆ นั้นอ้างถึง " เต๋า " และรวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ด้วย สาวกลัทธิเต๋าไม่มีใครไม่รู้จักปรัชญาเหลา-จวง คำว่า " เต๋า " มาจากลักษณะชื่อที่เหมือนกันในตัวอักษรจีนซึ่งแปลว่า " ทาง "

ลัทธิเต๋ายังไม่เคยรวมเป็นศาสนาเดียวและนักวิชาการบางคนจัดวางเป็นสามประเภท คือหลักปรัชญา ผู้เลื่อมใสในศาสนาและศาสนาพื้นบ้านจีน ความเชื่อของทั่วโลกทำให้ดูยากซับซ้อนว่าอะไรคือคำนิยามของลัทธิเต๋า โดยธรรมดาแล้วเต๋าเกี่ยวข้องกับการไหลของจักรวาลหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่ทำให้ทุกสิ่งสมดุลและเป็นระเบียบ เต๋าได้รับการพิจารณา ว่าคือต้นกำเนิดของการดำรงอยู่และ "การไม่ดำรงอยู่"ศาสนาทางตะวันออกบางศาสนา อ้างถึงสิ่งนี้ว่าเป็น " หยิน " ความมืดและ " หยาง " ความสว่างฃของจักรวาลและบ่งบอก ถึงพลังของ "ความดี" และ "ความชั่ว" ในตัวของมันเอง

สาวกบางคนของ ลัทธิเต๋าเชื่อในลัทธิพหุเทวนิยม (เชื่อในพระเจ้าหลายองค์) คนอื่นๆ ปฏิบัติการสักการะบูชาบรรพบุรุษ ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าส่วนใหญ่มักจะสักการะบูชาบรรพบุรุษในช่วงวันหยุดตามปฏิทินที่มีการเตรียมอาหารเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาเทพเจ้าหรือวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การสักการะบูชาอื่นๆ รวมถึงการเผากระดาษเงิน ผู้ที่นับถือลัทธิเต๋าเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นจริงขึ้นในโลกแห่งวิญญาณเพื่อให้แก่บรรพบุรุษที่จากไปได้ใช้ วิชาการต่อสู้ที่ต้องใช้วินัยจำนวนหนึ่งได้แก่ไทชิ ไท้เก๊ก และปา-กว้าจ่างมีรากฐานมาจาก ลัทธิเต๋า ไม่กี่คนในฝั่งตะวันตกที่ปฏิบัติตามหลักของลัทธิเต๋าและบางคนมีความสับสน ระหว่างเต๋ากับเซน จากหลักฐานในหนังสือ The Tao of Physics โดย Fritjof Capra หรือ หนังสือ The Tao of Pooh โดย Benjamin Hoff

แม้คำว่าเต๋าหมายถึง "ทาง" แต่มันก็ไม่ใช่ทางที่แท้จริง มีหลายศาสนาที่อ้างว่าพวกเขา เป็นทางหนึ่งที่จะไปถึงพระเจ้าได้ แต่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพรองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่ จะไปหาพระเจ้าได้ (ยอห์น 14:6) เพราะว่าลัทธิเต๋าไม่ยอมรับสิ่งนี้และล้มเหลวในการจัดการ กับธรรมชาติบาปของมนุษยชาติ ทุกคน (ยกเว้นพระเยซู) เข้ามาในโลกด้วยธรรมชาติบาป ที่สืบทอดมาจากอาดัม และความบาปนั้นแยกเราออกจากพระเจ้า พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และชอบธรรมไม่สามารถยอมรับ ความผิดบาปใดๆ ในสายพระเนตรของพระองค์ได้ แต่เพราะความเมตตาของพระองค์พระเจ้าจึงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์ (ผู้เป็นพระเจ้า ที่มีเนื้อหนัง) ลงมายังโลกเพื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและแลกความชอบธรรมของพระองค์กับบาปของเรา (2 โครินธ์ 5:21) เพียงการยอมรับความตายเพื่อชดใช้บาปและเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าและรับชีวิตนิรันดร์ (เอเฟซัส 2:8 – 9) เป็นพระคริสต์ ไม่ใช่เต๋า ที่เป็นทางเดียวสู่ชีวิตนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิเต๋าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries