settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมมอร์มอนอ้างว่าเขาคือสิทธิชนยุคสุดท้าย?

คำตอบ


เมื่อความกระหายสำหรับประสบการณ์ทางศาสนามาถึงจุดสูงสุดในปีค.ศ. 1800 ขาดแคลนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางความเชื่อในเหล่าคริสเตียนกลายเป็นสิ่งที่สกัด การเติบโต ชายคนหนึ่งชื่อโจเซฟ สมิธปรากฏตัวขึ้นในการเสนอรายงานประสบการณ์ ทางด้านศาสนาของตัวเองซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา เขาประกาศว่าตัวเองเป็นผู้เผยพระวจนะ ของพระเจ้า สาวกหลายคนอ้างว่าพระเจ้าทรงฟื้นฟู "ผู้นำที่ศักดิ์สิทธิ์ของอัครทูตและสาวก ในอดีต" ต่อโจเซฟ สมิธ สมิธประกาศว่าใน "ยุคสุดท้าย" ของโลก คริสตจักรอื่นๆ ทั้งหมด เข้าร่วมในการเลิกเชื่อและเพียงแค่สิ่งที่เขาเปิดเผยเป็นส่วนตัว (หรือว่าคนส่วนมากมา เข้าร่วมกับเขา) อาจจะได้รับความวางในเรื่องการไถ่บาปและการแนะนำ

แรกเริ่มความพยายามของโจเซฟ สมิธและโอลิเวอร์ คาวเดรี่นั้นมีองค์กรถูกสร้างขึ้นภายใต้ ชื่อคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เพื่อสิทธิชนยุคสุดท้าย ชื่อถูกเสนอโดยการเปิดเผยจากพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงและเฉพาะเจาะจงสามอย่างคือ 1.พระเยซูคริสต์แต่งตั้งคริสตจักร 2.พันธกิจของคริสตจักรเป็นสิ่งเฉพาะเจาะจงในยุคสุดท้ายของโลก และ 3. คริสตจักรควรประกอบไปด้วยสาวกที่แท้จริงซึ่งได้รับการยอมรับโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้น ชื่อหนึ่งควรจะน่าดึงดูดใจในช่วงเวลาที่หลักการแผ่ขยายอย่างกว้าขวาง คริสตจักร LDS เสนอแนะมีงานที่แสดงให้เห็นถึงอาณาจักรพระเจ้ารวมทั้งการจัดให้ มีการปฏิบัติของศาสนาคริสต์ ที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้แล้ว สิ่งนี้ถูกเรียกโดยปรกติว่า "การฟื้นฟูข่าวประเสริฐ" และเป็นส่วนในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูในตอนต้นของศตวรรษที่ 19

ตามพระคัมภีร์ พระเจ้าที่ได้สร้างอาณาจักรของพระองค์ (อิสยาห์ 9:7) ธรรมิกชนไม่ได้ถูกเรียกให้ทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนคนหนึ่งจะมองยุคสุดท้ายว่าเป็นจุดจบของโลกหรือเป็นการรวมทุกวันเพื่อติดตามพันธกิจที่เสร็จสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ ไม่มีการสนับสนุนจากพระคัมภีร์ในหลักข่าวประเสริฐที่ไม่ถูกต้องที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟู พระเยซูทรงประกาศการยอมรับพระองค์ของซีโมน เปโตรว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่" และเป็นศิลาซึ่งเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ต่อต้านกับ "พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้" (มัทธิว 16:16,18) พระเจ้าทรงประกาศ ว่าหากแม้บางคนหลงทางไปจากความจริง "แต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้นั้น มีตราประทับไว้" (2 ทิโมธี 2:18 — 19) ข้อเหล่านี้ชี้ทางดีงามของคริสตจักรภายใต้เนื้อหา ของข่าวประเสริฐ ในเวลานั้นการเลิกเชื่อจะมีมาก (มัธทิว 24:11) แต่คำสอนจะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ที่ยืนหยัด (มัทธิว 24:13-14)

การทำงานที่แท้จริงของธรรมิกชนทุกวันนี้คือการประกาศความจริงของข่าวประเสริฐ นิรันดร์ (ยอห์น 3:16, มาลาคี 16:15) และเพื่อ "จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลัก ที่ท่านได้ยิน... ด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์" (2 ทิโมธี 1:13)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมมอร์มอนอ้างว่าเขาคือสิทธิชนยุคสุดท้าย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries