settings icon
share icon
คำถาม

ขบนการรัสตาฟาเรียนคืออะไร?

คำตอบ


คำว่ารัสตาฟาเรียนเป็นที่จดจำกันว่าเป็นการเหมารวมว่าเป็นภาพของทรงผมเดทร็อค (จากการถักหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ) กัญชา (มาลีฮวนน่า) ถนนเมืองคิงส์ตัน จาเมกา จังหวะเร็กเก้ของบ็อบ มาร์เลย์ ผู้นับถือขบนการรัสตาฟาเรียนไม่มีผู้นำอย่างเป็นสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ไม่มีหลักปฏิบัติที่เป็นสากล เป็นองค์กรความเคลื่อนไหวการตื่นตัวของคนผิวสี คนแอฟริกันแถบแคริบเบียน และมีการการแยกระหว่างความเชื่อและเป็นการเสริมเข้ามา ของจิตสาธารณะเกี่ยวกับสังคม เพื่อที่ผู้คนสามารถชื่นชมสิ่งที่ผู้นับถือขบนการรัสตากำลังพยายามทำในทางสังคมในขณะที่ไม่ได้ยึดเอาศาสนาไว้

ขบวนการนี้นำชื่อมาจากหัวข้อ "Ras Tafari" ในภาษาเอธิโอเปีย (ภาษาอัมฮาริก) ras แปลว่า "หัว" "เจ้าชาย" "จอมพล" และ tafari แปลว่า "ที่จะต้องกลัว" ด้วยระบบขบนการรัสตาฟาเรียน ศัพท์นี้เป็นการอ้างถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาฟารี มาคอนเนน (1892 – 1975) ผู้ที่กลายเป็นจักรพรรดิ์เฮลี เซลาสซีแห่งเอธิโอปียที่ 1 (ชื่อที่ได้รับหลังจากรับบัพติศมา) หลังจากพิธีราชาภิเษกในปีค.ศ. 1930 เมื่อเซลาสซีถูกยกย่องด้วยชื่อที่ว่า "สิงห์แห่งยูดาห์ ผู้ที่พระเจ้าเลือก ราชาแห่งราชา" ทำให้เกิดคลื่นกระแทกไปยังวัฒนธรรมของคนแอฟริกันแถบแคริบเบียน ในถนนเมืองคิงส์ตัน จาเมกา ผู้เทศนาอย่าง Joseph Hibbert เริ่มประกาศว่าเฮลี เซลาสซี เป็นพระเมสสิยาห์ที่รอคอยมานาน เป็นการมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ดังนั้นเป็นการเกิดตามรอยของขบนการรัสตาฟาเรียนซึ่งเป็นการมองเซลาสซีว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และพระเมสสิยาห์ผิวสีที่จะโค่นคำบัญชาและเริ่มต้นการปกครองของคนผิวสี

อีกลำดับหนึ่งของรัสตาได้เกิดขึ้นเคียงคู่กับลำดับของหลักเมสสิอานิก กลุ่มนี้ติดตามราก ไปถึง Leonard Percival Howell และส่วนสำคัญทางด้านศาสนาฮินดูที่แน่นอน บางครั้งในช่วง ต้นถึงปลายปีค.ศ. 1930 Howell ได้สร้างแผ่นพับที่มี 14 หน้า "สัญญากุญแจสำคัญ" ซึ่งทำให้ มีพื้นฐานสำหรับทางที่สองของขบนการรัสตาฟาเรียนที่มีอิทธิพลโดยศาสนาฮินดูกับโรสิครูเซียน ผู้นำหลายคนในทางนี้เคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมองค์ปรีเมสัน ผลคือเป็นขบนการรัสตาฟาเรียน แบบสรรพเทวนิยม (พระเจ้าคือจักรวาล) ที่มองหา "จิตวิญญาณของสิงโตภายในแต่ละคน คือจิตวิญญาณของพระคริสต์"

ข้อสรุปของศาสนศาสตร์ของขบนการรัสตาฟาเรียนตามหลักฐานในทางสรรเทวนิยมคือความเชื่อที่ว่า "พระเจ้าเป็นมนุษย์และมนุษย์เป็นพระเจ้า" ความรอดนั้นคือทางของโลก มนุษย์ถูกเรียก ให้เฉลิมฉลองและปกป้องชีวิต คือคำที่พูดนั้นเป็นการแสดงการทรงพระชนม์อยู่ของพระเจ้า และพลังอำนาจ [ทั้งคู่] สามารถที่จะสร้างและนำมาซึ่งการถูกทำลายคือบาปเป็นทั้งส่วนตัว และเป็นสิ่งที่ร่วมกันและพี่น้องที่นับถือกันเองของรัสตาเป็นบุคคลที่ถูกเลือกให้แสดงอำนาจ ของพระเจ้าและส่งเสริมเสรีภาพในโลกนี้

ทั้งสองทางของรัสตาเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเปิดเผยพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ อย่างสิ้นเชิง อย่างแรกเฮลี เซลาสซีไม่ใช่พระเมสสิยาห์ ผู้ที่นมัสการเขานั้นนมัสการพระเจ้าเทียมเท็จ มีเพียงราชาแห่งราชาเดียว สิงห์แห่งยูดาหท่านเดียวและนั่นคือพระเยซูคริสต์ (ดูวิวรณ์ 5:5, 19:16) ผู้ซึ่งจะกลับมาในอนาคตเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรของพระองค์ในโลก ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่หลังจากนั้นคนทั้งโลกจะได้เห็นพระเยซู "เสด็จมาบนเมฆ ในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก" (ดูมัทธิว 24:29 – 31) เฮลี เซลาสซีเป็นมนุษย์และเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆ ไปเขาเกิดมา เขามีชีวิตอยู่และเขาก็ตาย พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาห์ ที่แท้จริงทรงพระชนม์อยู่และนั่งที่เบื้องขวาของพระบิดา (ฮีบรู 10:12)

ทางสรรพเทวนิยมของรัสตาเป็นสิ่งเทียมเท็จเท่าๆ กับและมีพื้นฐานการโกหกเดียวกันของซาตาน ที่บอกมนุษยชาติว่ามาตลอดตั้งแต่ในสวนเอเดนว่า "เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า" (ปฐมกาล 3:4) มีพระเจ้าเดียว ไม่ใช่หลายองค์ แม้ว่าเราที่เป็นผู้เชื่อยึดการดำรงอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราเป็นของพระเจ้า เราไม่ใช่พระเจ้า "เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา" (อิสยาห์ 46:9) มากไปกว่านั้นความรอดไม่ใช่ทางของโลก ซึ่งเป็นความคิดของผู้ที่ต่อต้านพระคัมภีร์ที่ว่า "รอดโดยการกระทำ" ไม่มีจำนวนใดๆ ของการทำงานและการทำดีในโลกนี้ที่จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบ นั่นคือสาเหตุที่พระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อให้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อ ที่จะรับโทษบาปของเรา (2 โครินธ์ 5:21) ท้ายที่สุดผู้นับถือขบนการรัสตาฟาเรียนไม่ใช่คนที่พระเจ้าได้เลือกไว้ พระคัมภีร์นั้นกล่าวอย่างชัดเจนว่าชาวยิวคือผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้และแผนการ ของพระองค์เกี่ยวกับการไถ่บาปพวกเขานั้นยังไม่เสร็จ (อพยพ 6:7, เลวีนิติ 26:12, โรม 11:25 – 27)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ขบนการรัสตาฟาเรียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries