settings icon
share icon
คำถาม

เพเเกนคืออะไร ลัทธินอกศาสนาคืออะไร

คำตอบ


จากมุมมองของคริสเตียน เพเเกนมักจะมีลักษณะเฉพาะว่าเป็นคนที่ยึดติดกับพิธีทาง ศาสนา การกระทำ หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่ใช่ในแบบของคริสเตียนอย่างชัดเจน ในทำนองเดียวกัน ชาวยิวและชาวมุสลิมยังใช้คำว่าเพแกนเพื่ออธิบายถึงกลุ่มคนเหล่านั้นที่อยู่นอกศาสนา โดยบุคคลอื่นให้คำนิยามคำว่าลัทธินอกศาสนาว่าเป็นศาสนาที่นอกเหนือจากศาสนาพุทธ ฮินดู ยูดาห์และ ศาสนาคริสต์ ในขณะที่บางคนโต้แย้งว่าเพเเกนเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเลย

ลัทธินอกศาสนายังหมายถึงลัทธิพระหลายองค์หรือการบูชาพระมากกว่าหนึ่งองค์เช่นในกรุงโรมโบราณ เพเเกนยังถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีศาสนาและหลงระเริงไปกับความสุขทางโลกและวัตถุนิยม ใครสักคนที่เริงร่าในราคตัณหาะ เจ้าสำราญ หรือตามใจตัวเอง อีกคำหนึ่งที่ทันสมัยกว่าคือ ลัทธินอกศาสนาใหม่ (neo-paganism) ซึ่งหมายถึงรูปแบบร่วมสมัยของลัทธินอกศาสนาเช่น วิคคา ลัทธิดรูอิดรี และกวินดอน

แนวปฏิบัติของ “เพเเกน” สมัยใหม่เหล่านี้จริงๆ แล้วคล้ายกับวิธีปฏิบัติในสมัยโบราณเพราะพวกเขาพึ่งพาลัทธิสุขนิยมอย่างมาก ความพึงพอใจในราคะตัณหาและการตามใจตัวเองรวมถึงการแสวงหาความสุขและความพอใจเพื่อละเว้นสิ่งอื่นทั้งหมด ในสมัยโบราณพิธีกรรมทางเพศเป็นส่วนสำคัญของศาสนาเพเเกน พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงศาสนาที่บิดเบือนเหล่านี้ในตอนเหล่านี้ของพระคัมภีร์เช่น เฉลยธรรมบัญญัติ 23:17 อาโมส 2:7–8 และอิสยาห์ 57:7–8

แม้ว่าจะมีการปฏิบัติและมีความเชื่อมากมายและหลากหลาย แต่เพเเกนก็ยังมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น

• โลกทางกายภาพเป็นสถานที่ซึ่งดีที่สุดซึ่งทุกคนจะได้รับความสุข
• ทุกคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระแม่ธรณีองค์นี้
• ความเป็นพระเจ้าสูงสุดเปิดเผยตัวเองในทุกแง่มุมของโลก
• ทุกสรรพสิ่ง ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างมาจากพระเจ้า เช่นนี้ทุกคนเป็นเทพเจ้าและเทพธิดา
• เพเเกนส่วนใหญ่ไม่มีผู้รู้หรือพระเมสสิยาห์
• หลักคำสอนถูกแทนที่ด้วยความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งเอง
• วัฏจักรสุริยะและดวงจันทร์มีความสำคัญในการบูชาเทพเจ้าของเพเเกน

ลัทธินอกศาสนาทุกรูปแบบเป็นหลักคำสอนเท็จ เปาโลกล่าวถึงการบิดเบือนความจริงนี้ในจดหมายถึงผู้เชื่อในกรุงโรม (โรม 1:22–27) ผู้คนที่เปาโลบรรยายถึงนั้นอยู่ในทางของโลกและวัตถุนิยม นมัสการสิ่งทรงสร้าง แทนที่จะนมัสการพระผู้สร้าง พวกเขาบูชาต้นไม้ สัตว์ และโขดหิน กระทั่งใช้ร่างกายในทางที่ผิดเพื่อเริงร่าในกิเลสตัณหาของตน เปาโลเล่าต่อไปถึงสาเหตุที่พวกเขาทำเช่นนี้และผลลัพธ์สุดท้ายคือ

“และเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญ พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม” (โรม 1:28)

ถึงแม้ว่าจะมีข้อสันนิษฐานทั่วไป เพแกนที่เป็นผู้บูชาพระต่างๆ ส่วนใหญ่อ้างว่าพวกเขาไม่เชื่อในซาตาน อย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าซาตานเป็นแหล่งที่มาซึ่งสำคัญที่สุดของอิทธิพลและการควบคุม แม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธซาตานแต่พวกเขาก็เคารพบูชามันประหนึ่งว่าเป็นพระเจ้าในการปฏิบัติทางโลกและทางราคะตัณหา เปาโลบอกเราอย่างชัดเจนว่าซาตานทำงานอย่างไรในชีวิตของผู้คนที่ปราศจากพระเจ้าคือผ่านทางฤทธิ์อำนาจ หมายสำคัญ การหลอกลวง และคำโกหกของมันคือ

“คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และหมายสำคัญ และการอัศจรรย์แห่งความเท็จ และอุบายอธรรมต่างๆ สำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคน” (2 เธสะโลนิกา 2:9–12)

ซาตานยังมีชีวิตอยู่และเห็นได้ชัดเจนในการปฏิบัติของเพเเกนเหล่านี้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ชัดเจนใน สมัยของคริสตจักรในศตวรรษแรกเท่านั้นแต่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ใน

ปัจจุบันด้วย สำหรับผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ซึ่งรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า การบูชาในรูปแบบของเพแกนเป็นสิ่ง ที่ดูเหมือนเป็นอำนาจและการหลอกลวงของซาตานก็คือเจ้าชายแห่งโลกนี้ (1 ยอห์น 5:19) ผู้ซึ่ง “วนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8) ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงลัทธินอกศาสนา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เพเเกนคืออะไร ลัทธินอกศาสนาคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries