settings icon
share icon
คำถาม

พยานพระยะโฮวาห์เป็นใคร? และพวกเขาเชื่ออะไร?

คำตอบ


นิกายที่เป็นที่รู้จักกันดีในนามของพยานพระยะโฮวาห์ในปัจจุบัน เริ่มขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนียในปี 1870 โดยเริ่มต้นด้วยการเปิดเป็นชั้นเรียนพระคัมภีร์โดย Charles Taze Russell รัซเซลตั้งชื่อกลุ่มว่า “Millennial Dawn Bible Study” ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต Charles T. Russell ได้เขียนหนังสือออกมาชุดหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่า "The Millennial Dawn" ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหกเล่ม หนังสือชุดนี้มีหลักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ชาวลัทธิพยานพระยะโฮวาห์ยึดเป็นหลักในปัจจุบัน หลังจากที่รัซเซลเสียชีวิตลงในปี ค.ศ 1916 Judge J. F. Rutherford ผู้เป็นทั้งเพื่อนและผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาได้เขียนหนังสือเล่มที่เจ็ดซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในชุด "The Millennial Dawn" ขึ้นมาในปี ค.ศ 1917 ชื่อ "The Finished Mystery" ต่อมาในปี ค.ศ 1886 สมาคมพระคัมภีร์หอสังเกตการณ์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น และได้กลายเป็นสื่อที่คณะ “Millennial Dawn” ใช้ในการเผยแพร่แนวความคิดของพวกเขา คนกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่า “Russellites” จนกระทั่งถึงปี ค.ศ 1931 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “พยานพระยะโฮวาห์” เนื่องจากเกิดการแตกแยกกันในกลุ่ม กลุ่มที่เหลือหลังจากที่กลุ่มพยานพระยะโฮวาห์แยกตัวออกมาเรียกตัวเองว่า “the Bible students”

พยานพระยะโฮวาห์เชื่อในอะไร? จากการพิจารณาคำสอนของพวกเขาเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซู, ความรอด, ตรีเอกานุภาพ, พระวิญญาณบริสุทธิ์, การชดเชยบาป ฯลฯ อย่างใกล้ชิด ปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้ยึดหลักความเชื่อที่คริสเตียนยึดถือเลยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ พยานพระยะโฮวาห์มองว่าพระเยซูคืออัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล ผู้เป็นสิ่งทรงสร้างสูงสุด ความเชื่อนี้ขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์หลาย ๆ ข้อที่บอกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคือพระเจ้า (ยอห์น1:1,14; 8:58; 10:30) พยานพระยะโฮวาห์เชื่อว่าความรอดเกิดขึ้นโดยทางความเชื่อ, การทำความดี, และการมีความเชื่อฟังผสมผสานกัน ความเชื่อนี้ขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์ที่บอกไว้หลายครั้งจนนับไม่ถ้วนว่าความรอดมาถึงเราได้โดยความเชื่อ (ยอห์น 3:16; เอเฟซัส 2:8-9; ทีตัส 3:5) พยานพระยะโฮวาห์ปฏิเสธตรีเอกานุภาพ โดยเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพลังของพระเจ้า พยานพระยะโฮวาห์ไม่ยอมเชื่อว่าพระคริสต์คือตัวแทนลบบาปของเราแต่กลับเชื่อในทฤษฎีที่ไม่มีที่มาที่ไปว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคือการไถ่บาปของอาดัม

พยานพระยะโฮวาห์เอาอะไรมายืนยันคำสอนที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์เหล่านี้? (1) พวกเขาอ้างว่าคริสตจักรบิดเบือนพระคัมภีร์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว (2) พวกเขาได้แปลพระคัมภีร์ขึ้นมาใหม่แล้วเรียกว่า the New World Translation สมาคมหอสังเกตการณ์ได้แก้ไขข้อความในพระคัมภีร์ให้สอดคล้องกับคำสอนของพวกเขา แทนที่จะยึดหลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ฉบับ New World Translation ได้ถูกแก้ไขหลายครั้งเมื่อชาวพยานพระยะโฮวาห์พบว่าข้อพระคัมภีร์ขัดแย้งกับหลักคำสอนของพวกเขา

พยานพระยะโฮวาห์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นลัทธิเทียมเท็จที่ยึดถือข้อพระคัมภีร์อย่างไม่เอาจริงเอาจังอะไรนัก พวกหอสังเกตการณ์ยึดความเชื่อและหลักคำสอนดั้งเดิมและที่ต่อเติมขึ้นมาเองของ Charles Taze Russell, Judge Joseph Franklin Rutherford, และผู้สืบทอดคนอื่น ๆ ของพวกเขา คณะกรรมการปกครองของสมาคมหอสังเกตการณ์เป็นเพียงคณะกรรมการในลัทธิที่อ้างสิทธิอำนาจในการตีความหมายพระคัมภีร์ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งที่คณะกรรมการของพวกเขาพูดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ใด ๆ ถือว่าเป็นคำขาด และความคิดเห็นใดที่นอกเหนือไป จากนั้นพวกเขาไม่สนับสนุนให้เกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลได้ตักเตือนทิโมธี (และพวกเราด้วย) ว่าให้หมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง คำตักเตือนที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 2:15 นี้เป็นคำตักเตือนของพระเจ้าถึงลูก ๆ ของพระองค์ในพระกายอย่างชัดเจนว่าให้เป็นเหมือนคนบาเรียนและให้ค้นคว้าพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อค้นหาว่าสิ่งที่ได้รับมาถูกต้องตรงกับพระวจนะของพระองค์หรือไม่

พวกพยานพระยะโฮวาห์ควรได้รับคำชมเชยใน “ความพยายามในการประกาศ” คงไม่มีกลุ่มศาสนากลุ่มไหนที่มีความสัตย์ซื่อในการประกาศเท่ากับกลุ่มพยานพระยะโฮวาห์ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าข่าวสารที่พวกเขาประกาศออกไปนั้นเต็มไปด้วยความบิดเบือน หลอกลวง และหลักคำสอนเทียมเท็จ ขอพระเจ้าทรงเปิดตาของพวกเขาให้ได้เห็นความจริงของพระกิตติคุณและคำสอนที่แท้จริงจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยเถิด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พยานพระยะโฮวาห์เป็นใคร? และพวกเขาเชื่ออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries