settings icon
share icon
คำถาม

วิคคาคืออะไร วิคคาคือเวทย์มนต์คาถาหรือไม่?

คำตอบ


วิคคาเป็นศาสนาเพแกนสมัยใหม่ซึ่งมีจำนวนคนและการยอมรับที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในแถบยุโรป มีเว็บไซต์และหนังสือมากมายที่อ้างว่าสอนเกี่ยวกับ วิคคา "แท้" แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความคิดเห็นของผู้คนส่วนใหญ่ท่ามกลางวิคคาน (ผู้ที่เชื่อในการปฏิบิติของวิคคา) ว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอะไรบ้าง สาเหตุของสิ่งนี้คือว่าวิคคา ในการปฏิบัติกันในปัจจุบันนี้มีอายุเพียงแค่ 50 ปี วิคคาเป็นระบบความเชื่อที่ Briton Gerald Gardner ไดรวบรวมขึ้นมาในปีค.ศ 1940 และ 1950 จากธรรมเนียมศาสนาและความเชื่อ ที่หลากหลายเช่นเดียวกับพีธีกรรมของฟรีเมสัน ในเมื่อ Gardner ได้ตีพิมพ์หนังสือสองสามเล่ม ซึ่งได้นำมาใช้ในระบบการนมัสการของเขา วิคคาที่มีการแยกย่อยออกมาและวิคคา ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนั้นเริ่มเกิดขึ้นมา วิคคานบางคนเป็นพหุเทวนิยมหรือเป็นผู้ที่นับถือพระหลายองค์ นมัสการพระเจ้ามากกว่าหนึ่งยพระองค์ ในขณะที่ผู้อื่นนมัสการเพียงแค่ "พระ" หรือ "เทพธิดา" เช่นเดียวกันวิคคาคนอื่นๆ นมัสการธรรมชาติและเรียกว่าจีอาตามชื่อเทพธิดากรีกร่างกายของเธอคือพื้นพิภพ วิคคาบางคนได้หยิบยกหลักการของคริสเตียนมาใช้ ในคณะที่คนอื่นต่อต้านคริสเตียนอย่างสิ้นเชิง วิคคานส่วนใหญ่เชื่อในการกลับชาติมาเกิด

วิคคานจะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าซาตานเป็นส่วนของวิหารสถิตของบรรพบุรุษของพวกเขา โดยการอ้างว่าหลักการใหญ่ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างพวกเขาและผู้ที่นับถือซาตาน วิคคานสนับสนุนความสัมพันธ์ทางด้านศีลธรรมทั่วๆ ไป พวกเขาดูถูกคำนิยามเช่น "ดี" และ "ชั่ว" รวมถึง "ถูก" หรือ "ผิด" วิคคามีกฎหรือข้อปฏิบัติเดียวที่เรียกว่ารีดคือ "ถ้าคุณไม่ทำร้าย ทำอะไรที่คุณเจตนา" เมื่อเห็นครั้งแรกรีดนั้นเหมือนจะสมบูรณ์ ไม่มีการปิดบังเสรีภาพส่วนตัว ที่แท้จริง คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตราเท่าที่ไม่มีใครถูกทำร้าย อย่างไรก็ตามวิคคานนั้นเร็ว ในการชี้ว่ากระแสที่ทำให้สิ่งรอบข้างกระพือของการกระทำของคนคนหนึ่งสามารถที่จะทำให้ ผลที่ตามมานั้นติดตัวได้ พวกเขาเชื่อมต่อวิธีการปฏิบัตินี้ในกฎหมานสามเท่าที่กล่าวว่า "ความดีทั้งหมดที่คนคนหนึ่งทำแก่ผู้อื่นจะกลับคืนมาเป็นสามเท่าในชีวิตนี้ อันตรายก็จะกลับมาสามเท่าเช่นเดียวกัน"

หลักความจริงที่สำคัญมากซึ่งเป็นสาเหตุของการอยู่กับความน่าชื่นชอบกับวิคคามีจุดประสงค์ ในการใช้คาถาและเวทย์มนต์ (เจตนาที่จะสะกดคำผิดเพื่อแสดงถึงการแยกวิคคานจากผู้ใช้เวทย์มนต์และนักเนรมิตภาพลวง) ผู้สงสัยที่แสวงหา เช่นเดียวกับสมาชิกใหม่มีความกระตือรือร้น ที่จะเจาะลึกเข้าไปยังความลึกลับเหล่านี้ ไม่ใช่วิคคานทุกคนที่ใช้เวทย์มนต์คาถาแต่ผู้ที่อ้างว่า เวทย์มนต์เป็นของพวกเขาเหมือนกับว่าการอธิษฐานนั้นเป็นของคริสเตียน ความแตกต่าง ระหว่างทั้งสองคือว่าวิคคานอ้างว่าเวทย์มนต์คือการใช้จิตใจควบคุมสถานการณ์อย่างง่ายๆ หรือว่าพวกเขาได้รับการดึงดูดใจโดยพระเจ้าที่เขาโปรดปรานเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขา ในขณะที่คริสเตียนเรียกหาพระเจ้าซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด อยู่ทุกที่เพื่อที่จะรักษาผู้คนและแทรกแซงรวมถึงทำงานในชีวิตของพวกเขา เพราะว่ารีดไม่อนุญาตให้พวกพ่อมดแม่มดทำร้ายผู้อื่น และกฎหมายสามเท่านั้นขยายความผลลัพธ์ของผู้ที่ทำลายรีด พ่อมดแม่มดที่ปฏิบัติเวทย์มนต์ ชอบเรียกตัวเองว่า "พ่อมดแม่มดโดยธรรมชาติ" "พ่อมดแม่มดสีขาว" เพื่อที่จะทำให้พวกเขา อยู่ห่างไกลจากผู้ที่นับถือซาตาน

วิคคานั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นศาสนาที่ยุ่งกับเรื่องของตัวเองและมีชีวิตอย่างสันติกับเพื่อบ้าน และสภาพแวดล้อม วิคคานเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการวางเส้นขนานระหว่างตัวของพวกเขาเอง กับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เพื่อเป็นเกียรติที่จะได้รับความน่าเชื่อถือแต่พระคัมภีร์ต้องการ จะพูดว่าอะไรเกี่ยวกับศาสนานี้ คุณจะไม่พบคำว่า "วิคคา" ในพระคัมภีร์ ฉะนั้นให้เราประเมิณผลความเชื่อตามความจริงในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวกับศาสนานี้

คาถาของวิคคานคือการนับถือรูปเคารพ โรม 1:25 กล่าวว่า "เขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้า มาแลกกับความเท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ แทนพระองค์ ผู้ทรงสร้าง..." ในอิสยาห์บทที่ 40 พระเจ้าวาดภาพเพื่ออธิบายว่าผู้สร้างนั้นยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมากแค่ไหน ถ้าคุณนมัสการสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระผู้สร้างแล้วคุณกำลัง มีความละอายใจในการบูชารูปเคารพ

คาถาของวิคคานนำมาซึ่งความหวังที่ไม่เป็นจริง ฮีบรู 9:27 กล่าวว่า "มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด" พระเจ้ากล่าวว่าเรา มีเพียงโอกาสเดียวในชีวิตของเรา ไม่มีโอกาสที่สองในโลกหน้า ถ้าเราไม่ยอมรับของขวัญ ของพระเจ้าคือพระเยซูในช่วงชีวิตของเรา พระองค์ตัดสินเราว่าไม่เต็มใจที่จะอยู่ในการทรงสถิต ของพระองค์และเราจะถูกส่งไปยังนรก

คาถาของวิคคานนำมาซึ่งความผิดหวังเมื่อรู้ว่าไม่ดีอย่างที่คิดเอาไว้ มาระโก 7:8 กล่าวว่า "เจ้าทั้งหลายละธรรมบัญญัติของพระเจ้า และกลับไปถือตามถ้อยคำของมนุษย์ที่เขาสอนต่อๆ กันมานั้น" พระเจ้าคือพระเจ้าและเราไม่ใช่ เรามีสิ่งที่ต้องตัดสินใจ เราจะไว้วางใจในพระเจ้า และรับเอาวิธีการที่พระเจ้ามองโลกหรือไม่ การจะรู้พระเจ้านั้นต้องมีวินัยอย่างมาก วิคคาเป็นศาสนาของการโกหกที่มุ่งเน้นต่อผู้ที่มีเจตนาดีแต่โดนหลอกง่าย

เฉลยธรรมบัญญัติ 18:10-12 กล่าวว่า "อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน... ลุยไฟ อย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนาย เป็นหมอดู เป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์ หรือเป็นนักวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด แม่มด หรือเป็นหมอพราย ผู้ใดที่กระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแด่พระเจ้า..." เวทย์มนต์คาถาของวิคคาเป็นความบาปและพระเจ้าเกลียดสิ่งนี้ ทำไมหรือ เพราะว่าเป็น ความพยายามที่จะสลัดการพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าของเราออกไปและเพื่อให้ได้รับคำตอบ ที่ไม่ได้มาจากพระองค์

ความบาปไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ความบาปคือการตัดสินใจ ที่จะไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามคือการกบฏต่อพระองค์ บาปกำลังกล่าวว่า "พระเจ้าข้าพระองค์อยากจะดำเนินชีวิตในแบบของข้าพระองค์" โรม 3:23 กล่าวว่า "เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" โรม 6:23 กล่าวว่า "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย..." นี่ไม่ใช่ความตายฝ่ายร่างกายแต่เป็นความตายฝ่ายวิญญาณ คือการแยกออกจากพระเจ้าและการอวยพระพรของพระองค์ในการทรงสถิตของพระองค์ ไปชั่วนิรันดร์คือการไม่ได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่บาปนำมาให้กับเรา

ด้วยความขอบคุณ โรม 6:23 ไม่ได้จบตรงนั้นแต่ต่อด้วย "...แต่ของประทานจากพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องกบฏ ต่อพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและพระองค์ให้ทางที่เราจะหลีกเลี่ยงการแยะจากกันนั้น ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เวทย์มนต์คาถาของวิคคาไม่ได้เป็นอะไรที่มากกว่าคำโกหก อีกคำหนึ่งจากซาตานศัตรูของวิญญาณของเราผู้ซึ่ง "ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มัน จะกัดกินได้" (1 เปโตร 5:8)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

วิคคาคืออะไร วิคคาคือเวทย์มนต์คาถาหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries