settings icon
share icon
คำถาม

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคืออะไรและความเชื่อของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคืออะไร

คำตอบ


เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็นนิกายหนึ่งของคริสเตียนที่มีความเชื่อท่ามกลางสิ่งอื่นๆ ซึ่งการนมัสการควรจะทำใน "วันที่เจ็ด" (วันสะบาโต) แทนที่จะเป็นวันอาทิตย์ ดูเหมือนว่ามี "ระดับ" ที่แตกต่างกันในนิกายของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส บางคนในนิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมีความเชื่อเช่นเดียวกับคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ ยกเว้นความเชื่อเรื่องการถือวันสะบาโตในวันเสาร์ อย่างไรก็ตามผู้ที่เชื่อในหลักการของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนอื่นๆ ได้ไปไกลมากกว่าในเรื่องของหลักคำสอนที่ผิดเพี้ยน

นิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมีรากฐานมาจากแอ๊ดเวนตีสซึ่งเป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้พยากรณ์ถึงการปรากฏ (การมา) ที่กำลังจะเกิดขึ้นของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เชื่อในหลักการของแอ๊ดเวนตีสนั้นได้รับการเรียกว่ามิลเลอร์เพราะกลุ่มของพวกเขาก่อตั้งโดยวิลเลียม มิลเลอร์ (William Miller) ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จที่พยากรณ์ว่าพระเยซูจะกลับมาในปีค.ศ 1843 หรือปีค.ศ.1844 เมื่อการพยากรณ์ของมิลเลอร์เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ล้มเหลว พวกมิลเลอร์ได้แยกย้ายกันด้วยความผิดหวัง ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามของ "ความผิดหวังครั้งใหญ่" แต่แล้วผู้ติดตามของมิลเลอร์ประมาณสองสามคนได้อ้างว่ามีนิมิตเพื่ออธิบายคำพยากรณ์ที่ล้มเหลว เพราะแทนที่จะเสด็จมายังโลก พระเยซูได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารบนสวรรค์ ดังนั้นในที่สุดแล้วพวกเขาจึงกล่าวมิลเลอร์พูดถูก เว้นแต่ว่าคำพยากรณ์ของเขาจะส่งผลต่อความสำเร็จฝ่ายวิญญาณแทนที่จะเป็นฝ่ายร่างกาย หนึ่งในผู้พยากรณ์ที่แก้ตัวแทนมิลเลอร์คือเอลเลน จี. ฮามอน (Ellen G. Harmon) วัย 17 ปี ซึ่งมีนิมิตแรกจาก 2,000 นิมิตที่เธออ้างว่าได้รับในการประชุมอธิษฐานโดยเกิดขึ้นไม่นานหลังจากความอับอายของมิลเลอร์ เนื่องด้วยนิมิตของเธอทำให้ในไม่ช้าเอลเลนก็กลายเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับพวกมิลเลอร์ที่หลงเชื่อผิดๆ เธอรวบรวมความจริงของแอ๊ดเวนติสและได้กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณสำหรับกลุ่มศาสนาใหม่

ในปีค.ศ. 1846 เอลเลนได้แต่งงานกับเจมส์ ไวต์ (James White) ซึ่งเป็นผู้เทศนาของกลุ่มแอ๊ดเวนติส ในไม่ช้าพวกเขาก็มั่นใจว่าการรักษาวันสะบาโตมีไว้สำหรับคริสเตียนทุกคน ในปี ค.ศ. 1847 เอลเลน จี ไวต์ (Ellen G. White) ได้มีนิมิตอีกหนึ่งประการซึ่งนิมิตนี้เป็นการยืนยันถึงความเชื่อใหม่ของเธอที่ว่าการรักษาวันสะบาโตนั้นคือหลักคำสอนดั้งเดิม คนที่เชื่อในหลักการของแอ๊ดเวนติสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเอลเลน จี ไวต์ได้กลายเป็นผู้ที่เชื่อในนิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติส เอลเลน จี ไวต์มีนิมิตและหนังสือมากมายซึ่งเธอเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นอย่างมากและเธอก็เป็นผู้ปรับรูปแบบของหลักคำสอนในนิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติส ทุกวันนี้นิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสส่วนใหญ่ยังคงถือว่าเอลเลน ไวต์เป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าถึงแม้ว่าคำพยากรณ์มากมายของเธอจะไม่เป็นจริง อันที่จริงแล้วเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสได้ยึดถือเอาวิวรณ์ 19:10 ("คำพยานของพระเยซูนั้นเป็นจิตวิญญาณของการเผยพระวจนะ") เพื่ออ้างอิงถึงการเขียนของเอลเลน จี ไวต์

ในปี ค.ศ. 1855 เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสได้ตั้งรกรากในเมืองแบทเทิล ครีท รัฐมิชิเกน ประเทศสหรัฐเมริกา และในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1863 การประชุมของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเว่นติสได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในรอบห้าศตวรรษต่อมาเอลเลน จีไวต์ได้เขียนเกี่ยวกับเครื่องมือของผู้พยากรณ์ที่มีเกือบ 10,000 หน้า โดยสิ่งที่รวมอยู่ในนิมิตคือหลักคำสอนของ "การโต้แย้งครั้งใหญ่" ซึ่งเป็นสงครามจักรวาลระหว่างพระเยซู กองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์กับซาตานและกองทัพของมัน ส่วนนิมิตอื่นๆ นั้นเกี่ยวข้องกับอุปนิสัยการกินเพื่อสุขภาพซึ่งไวต์ เรียกว่า "พระกิตติคุณแห่งสุขภาพ" (คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6, หน้าที่ 327) เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสกำหนดข้อจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์หรือ "อาหารที่เป็นเนื้อ" ตามที่แอ๊ดเวนติสได้เรียกมันว่า "อาหารที่เป็นเนื้อนั้นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลกระทบที่คล้ายๆ กันต่อร่างกายก็ส่งผลต่อจิตใจและจิตวิญญาณ.” (มหัศจรรย์แห่งการรักษา, บทที่ 24, "เนื้อและอาหาร", หน้า 316) ดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่หลังจากกำหนดให้มีการรักษาวันสะบาโต แอ๊ดเวนติสก็เริ่มเพิ่มส่วนสำคัญอื่นๆ ของการยึดถือกฎเกณฑ์เข้าไปในหลักความเชื่อของพวกเขา

สิ่งที่น่าสนใจคือเคลล็อกส์ คอร์นเฟลกส์ (Kellogg's Corn Flakes) เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของแอ๊ดเวนติสคือจอห์น ฮาร์วีย์ เคลล็อกก์ (John Harvey Kellogg) ผู้เป็นแพทย์ในนิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติส ณ เมืองแบตเทิลครีกที่ต้องการผลิตทางเลือกสำหรับอาหารมังสวิรัติที่ "ดีต่อสุขภาพ" แทนอาหารเช้าที่ "ไม่ดีต่อสุขภาพ" ซึ่งมีเนื้อสัตว์ ในระหว่างนั้นไวต์ยังคงมีนิมิตและเธอก็เริ่มสอนหลักคำสอนนอกศาสนาเรื่องการนอนหลับของจิตวิญญาณและการทำลายล้าง (ซึ่งขัดแย้งกับมัทธิว 25:46)

หลักคำสอนอื่นๆ ที่เป็นปัญหาในนิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสนั้นได้รวมถึงการสอนว่าซาตานเป็น “แพะรับบาป” และจะแบกรับบาปของผู้เชื่อ (การโต้แย้งครั้งใหญ่, หน้า 422, 485) นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับผู้ที่แบกรับบาปของเรา (1 เปโตร 2:24) นิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสยังระบุว่าเป็นพระเยซูคือมีคาเอลซึ่งเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ (ยูดาห์ 1:9, พระคัมภีร์ฉบับ Clear Word Bible, จัดพิมพ์โดย Review and Herald Publishing Association, ปีค.ศ. 1994) ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ปฏิเสธธรรมชาติที่แท้จริงของพระคริสต์และสอนว่าพระเยซูเข้าสู่ระยะที่สองของการไถ่ของพระองค์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1844 ตามที่ไฮแรม เอ็ดสัน (Hiram Edson) ได้พยากรณ์ไว้ และแน่นอนว่าการส่งเสริมการรักษาวันสะบาโตว่าเป็นหลักคำสอนดั้งเดิมของแอ๊ดเวนติสขัดแย้งกับหลักคำสอนของพระคัมภีร์ในเรื่องนี้ (ดูโรม 14:5)

นิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสเป็นขบวนการที่มีความหลากหลายและไม่ใช่ทุกกลุ่มของนิกายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสที่จะยึดหลักตามคำสอนทั้งหมดซึ่งกล่าวมาข้างต้น แต่เซเว่นธ์เดย์ฯ ทุกคนควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้อย่างจริงจังคือผู้เผยพระวจนะหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักในคริสตจักรของพวกเขาเป็นครูสอนหลักคำสอนที่ผิดเพี้ยนและคริสตจักรของพวกเขามีรากฐานมาจากคำพยากรณ์ที่ล้มเหลวของวิลเลียม มิลเลอร์

ดังนั้นคริสเตียนควรเข้าร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสหรือไม่ เนื่องจากแอ๊ดเวนติสชอบเป็นอย่างมากที่จะยอมรับการเปิดเผยซึ่งนอกเหนือจากพระคัมภีร์และประเด็นของหลักคำสอนที่กล่าวถึงข้างต้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งไม่ให้ผู้เชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติส และแน่นอนว่าคนคนหนึ่งสามารถเป็นผู้สนับสนุนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสและยังคงเป็นผู้เชื่อได้ ในเวลาเดียวกันก็มีความเสี่ยงซึ่งมากพอที่จะเตือนเราไม่ให้เข้าร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคืออะไรและความเชื่อของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries