settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิอิสลามคืออะไร

คำตอบ


ลัทธิอิสลามแตกต่างจากศาสนาอิสลาม อิสลามเป็นศาสนาที่มีหลายแขนง ในขณะที่ลัทธิอิสลามเป็นขบวนการทางศาสนาและการเมืองภายในศาสนาอิสลาม โดยอ้างอิงจากการตีความหมายคัมภีร์อัลกุรอานตามตัวอักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิอิสลามพยายามที่จะทำให้สังคมสอดคล้องกับกฎหมายชารีอะห์ ซึ่งเป็นระบบกฎหมายทางศีลธรรมและทางศาสนาที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอาน กฎหมายชารีอะห์กำหนดหลักศีลธรรมอันเข้มงวดสำหรับเกือบจะทุกด้านของสังคมและชีวิตส่วนตัวคือทุกอย่างตั้งแต่กฎข้อบังคับทางการค้าไปจนถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลและมันตีความคำว่าอิสลาม (ซึ่งหมายถึง “การยอมจำนน”) อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้ทุกคนยอมจำนนต่อกฎหมายชารีอะห์หรือไม่ก็ต้องตาย

ลัทธิอิสลามมีวิสัยทัศน์ทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่เชื่อในหลักการของลัทธิอิสลามสนใจในการเอาชนะ ผู้นับถืออิสลามบางคนเชื่อว่าวิธีซึ่งดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการปฏิวัติหรือการบุกรุกคือการทำให้โลกสอดคล้องกับนิกายอิสลามโดยผ่านการก่อการร้ายและอำนาจของรัฐ ส่วนคนอื่นๆ เชื่อว่าเป็นสิ่งซึ่งดีกว่าที่จะทำให้เป้าหมายของพวกเขาบรรลุผ่านการปฏิรูปสังคมตั้งแต่รากฐานขึ้นไป

เนื่องจากการก่อการร้ายที่ลัทธิอิสลามได้ทำให้เกิดขึ้นมานั้นก่อให้เกิดความหวาดกลัวอย่างมากต่อชาวมุสลิม บางส่วนของความกลัวนี้สมควรได้รับ การเปลี่ยนศาสนาหรือความตายเป็นเรื่องจริงและน่ากลัวเป็นอย่างมากในลัทธิอิสลาม แต่คริสเตียนควรพยายามระลึกไว้เสมอว่าในขณะที่คนซึ่งอยู่ในลัทธิอิสลามทุกคนนั้นเป็นมุสลิม แต่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนที่จะมีความเชื่อตามหลักการของลัทธิ อิสลาม อันที่จริงชาวมุสลิมจำนวนมากถูกข่มเหงโดยกลุ่มคนจากลัทธิอิสลามเพราะพวกเขาไม่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะฮ์หรือเพราะพวกเขามาจากนิกายที่ผิดของศาสนาอิสลามหรืออาศัยอยู่ในชุมชนที่ผิด

การตอบสนองตามพระคัมภีร์ต่อลัทธิอิสลามคืออะไร ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ควรนึกถึงศัตรูของพวกเขาว่าเป็นคนที่หลงหายและเผชิญกับการไม่มีพระเยซูคริสต์ชั่วนิรันดร์ คนอิสลามติดอยู่กับศาสนาที่มืดมนและสิ้นหวัง ทำตามความต้องการของซาตานในขณะที่พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังทำตาม น้ำพระทัยของพระเจ้า พระเยซูทรงบอกล่วงหน้าถึงผู้คนอย่างคนอิสลามว่า “เวลานั้นจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ประหารชีวิตพวกท่านจะคิดว่ากำลังปรนนิบัติพระเจ้า” (ยอห์น 16:2) 


คริสเตียนควรทำใจให้สบายในความเป็นจริงที่ว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเรา ไม่ว่าเราจะ "ชนะ" สงครามต่อต้านการก่อการร้ายหรือไม่และลัทธิอิสลามไม่ใช่ความกังวลสุดท้ายของคริสเตียน พระเยซูตรัสว่า “ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ ถ้าราชอำนาจขอเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิว แต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้” (ยอห์น 18:36) เมื่อต้องเผชิญกับความตายด้วยน้ำมือของศัตรูของพระองค์ พระเยซูได้ทรงเตือนทุกคนว่าคนของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ในฐานะผู้พิชิตแต่ในฐานะผู้ช่วยชีวิตคือเราเป็นทูตแห่งความรักและการให้อภัยของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:20)

“ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านของท่าน และเกลียดชังศัตรูของท่าน’ แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 5:43–45) ผู้เชื่อในหลักการของลัทธิอิสลามที่ปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอานตามตัวอักษรนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความโหดเหี้ยมต่อผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อกฎหมายชารีอะห์ พวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักและการให้อภัยของพระเจ้า เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้ที่ติดอยู่ในลัทธิอิสลามเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ในช่วงระหว่างที่เปาโล “ยังหายใจยังขู่คำรามจะฆ่าสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (กิจการ 9:1) เขาได้พบกับพระเจ้าและบังเกิดใหม่ ขอให้สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับผู้นำของลัทธิอิสลาม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิอิสลามคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries