settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมมีหลายศาสนา ทุกศาสนานำไปสู่พระเจ้าหรือ?

คำตอบ


การมีศาสนามากมาย และการอ้างว่าทุกศาสนานำไปสู่พระเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย นำมาซึ่งความสับสนแก่หลายคนที่แสวงหาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า โดยในบางครั้งมีคำตอบสุดท้ายว่าบางคนสิ้นหวังเรื่องการหาความจริงแน่นอนในเรื่องนั้น หรือพวกเขาจบลงด้วยการอ้าแขนรับคำอ้างของผู้ที่มีความรู้กว้างขวาง ที่ว่าทุกศาสนานำไปสู่พระเจ้า แน่นอน พวกที่มีความคลางแคลงใจตั้งประเด็นการมีหลายศาสนา เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณไม่สามารถรู้จักพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นอยู่

โรม 1:19-21 “เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลาย จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่ พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิด ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป”

นี้ประกอบด้วยคำอธิบายพระคัมภีร์ว่าเพราะอะไรจึงมีศาสนามากมาย ความจริงของพระเจ้าพบได้และเป็นที่รู้จักได้โดยมนุษย์ทุกคน เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างมาเช่นนั้น

แทนที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและยอมจำนนเชื่อฟัง มนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิเสธมันและหาทางด้วยตัวเองที่จะเข้าใจพระเจ้า แต่สิ่งนี้ไม่ได้นำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องพระเจ้า แต่เพื่อประโยชน์ของความคิด ตรงนี้เองเป็นที่ที่เราพบพื้นฐานของ "หลายศาสนา" หลายคนไม่อยากจะเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเรียกร้องความชอบธรรมและจริยธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงประดิษฐ์คิดค้นพระเจ้าผู้ไม่ต้องการสิ่งดังกล่าว หลายคนไม่อยากจะเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงประกาศว่า เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่จะหาทางไปสู่สวรรค์ได้เอง ดังนั้นพวกเขาจึงประดิษฐ์คิดค้นพระเจ้า ผู้ที่รับพาผู้คนไปสู่สวรรค์ถ้าพวกเขาทำตามขั้นตอนบางอย่างตามกฎข้อบังคับหมดสิ้น และ / หรือเชื่อฟังกฎหมายบางอย่าง อย่างน้อยก็จนสุดความสามารถของพวกเขา หลายคนไม่ต้องการการติดสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและทรงอำนาจทุกอย่าง ดังนั้นพวกเขาจึงนึกคิดเอาว่าพระเจ้าทรงเป็นพลังลึกลับยิ่งกว่าผู้ครอบครองสูงสุดและเป็นบุคคล

การมีศาสนามากมายไม่ได้ขัดแย้งกับการดำรงอยู่ของพระเจ้า หรือมีข้อโต้แย้งว่าความจริงเรื่องพระเจ้าไม่ชัดเจน แต่ การมีศาสนามากมายคือการแสดงว่ามนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าองค์แท้จริง มนุษย์ได้เอาเทพเจ้ามาแทนที่พระองค์ เป็นที่พวกเขาชื่นชอบมากกว่า นี้เป็นความเสี่ยงที่เป็นอันตราย ความปรารถนาที่จะสร้างพระเจ้าใหม่ตามแบบภาพของเราเอง มาจากธรรมชาติบาปในตัวเรา---ธรรมชาติที่ในที่สุดจะได้ "เก็บเกี่ยวความพินาศ"

กาลาเทีย 6:7-8 “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น”

ทุกศาสนานำไปถึงพระเจ้าหรือไม่ ทุกศาสนายกเว้นหนึ่งศาสนาที่จะนำไปสู่การพิพากษาของพระองค์ ----เพียงหนึ่งเดียว –คริสตศาสนา---ที่นำไปสู่การให้อภัยและชีวิตนิรันดร์ ไม่ว่าคนอ้าแขนต้อนรับศาสนาไหน ทุกคนจะได้พบกับพระเจ้าหลังความตาย

ฮีบรู 9:27 “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด”

เพียงหนึ่งศาสนาจะส่งผลเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า เพราะโดยผ่านรอดของพระองค์ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ใครก็ตามมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าใกล้พระองค์ การตัดสินใจที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเหตุผลง่ายๆ: ชีวิตนิรันดร์น่ากลัวว่านานไปจะผิดพลาด นี่คือเหตุผลที่ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมมีหลายศาสนา ทุกศาสนานำไปสู่พระเจ้าหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries