settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาชินโตคืออะไร?

คำตอบ


ศาสนาชินโตเป็นศาสนาบริสุทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น การเริ่มต้นนั้นค้นพบจากประวัติศาสตร์โบราณของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คนญี่ปุ่นมีความรักที่รุนแรงต่อแผ่นดินของพวกเขาและเชื่อว่าเกาะของญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าสร้าง ในความเป็นจริงแล้วศาสนาชินโตนั้นสอนไม่มีแผ่นดินไหนที่ดียอดเยี่ยมกว่านี้ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะเฉพาะในโลกนี้ ไม่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าทำไมศาสนาชินโตจึงไม่เป็นที่นิยมนอกประเทศญี่ปุ่น

หลักการพื้นฐานสองอย่างของศาสนาชินโตคือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศของเทพเจ้า และคนของเธอสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าเหล่านั้น ความคิดเกี่ยวกับการสืบเชื้อสายมาจาก พระของคนญี่ปุ่นเช่นเดียวกับแผ่นที่พระเจ้าได้สร้างความเชื่อมั่นในความเหนือกว่าประเทศอื่นๆ และคนอื่นๆ ด้วยข้อยกเว้นของบางนิกายที่ได้กำหนดไว้ของศาสนาชินโต ศาสนานี้ไม่มีผู้ริเริ่ม ไม่มีคำเขียนศักดิ์สิทธิ์ หรือไม่มีระบบความเชื่อที่เชื่อถือได้ การนมัสการนั้นจะจัดที่ศาลเจ้า ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าคนญี่ปุ่นหลายคนมีโต๊ะบูชาที่บ้านหนึ่งแท่น หรือมากกว่านั้นตามจำนวนของเทพเจ้า

คำว่าชินโตมาจากภาษาจีนคำว่า Shen-tao ซึ่งหมายความว่า "ทางของพระทั้งหลาย" ลักษณะเฉพาะหลักของศาสนาชินโตคือแนวคิดเรื่อง Kami (เทพเจ้าเป็นเจตภูตที่ไม่มีรูปร่าง ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดร์) เป็นแนวคิดของพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทั้งสิ่งที่มีชีวิตและวัตถุ ที่ไม่มีชีวิต ในศาสนาชินโตมีความรู้สึกที่มีพลังอำนาจของการที่เทพเจ้าทั้งหลายและวิญญาณ มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติ เทพเจ้าของศาสนาชินโตมีมากมายจนกระทั่งไม่สามารถที่จะจัดกลุ่มตามลำดับชั้นได้ แต่สุริยเทพีที่มีชื่อว่าอามาเตราซุเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากและวัดที่ใหญ่โต เลิศเลอของเธอตั้งอยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปประมาณ 322 กิโลเมตร ศาสนาชินโต สอนว่าชาวญี่ปุ่นเองสืบเชื้อสายมาจาก Kami

ศาสนาชินโตนั้นเข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงกับศาสนาคริสต์ที่มาจากพระคัมภีร์ อย่างแรกความคิดที่ว่าชาวญี่ปุ่นและแผ่นดินของเขาได้รับการชื่นชมเหนือสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งดับการสอน ของพระคัมภีร์ที่บอกว่าชาวยิวคือผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้ "เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติ ทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์" (เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6) อย่างไรก็ตามแม้ว่าชาวยิวเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้ พวกเขาไม่เคยถูกกำหนดว่าดีกว่าคนอื่น และพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากพระต่างๆ โดยตรง

สองพระคัมภีร์นั้นกล่าวชัดเจนว่าไม่มีพระหลายองค์ แต่มีพระเจ้าเดียว "เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า" (อิสยาห์ 45:5) พระคัมภีร์ยังสอนอีกว่าพระเจ้าไม่ใช่พลังที่ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เป็นพระบิดาผู้ที่รักและห่วงใยผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ (2 โครินธ์ 6:17 – 18) พระองค์เพียงผู้เดียวที่สร้างจักรวาลและพระองค์เพียงผู้เดียวที่ปกครองด้วยอำนาจอธิปไตย เหนือจักรวาลนี้ ความคิดที่ว่าเทพเจ้าต่างๆ อาศัยอยู่ในก้อนหิน ต้นไม้และสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อความเชื่อเทียมเท็จสองอย่างคือ พหุเทวนิยม (เชื่อว่ามีพระหลายองค์) และวิญญาณนิยม (เชื่อว่าพระต่างๆ อยู่อาศัยในสิ่งต่างๆ) นี่คือคำโกหกของบิดาแห่งการโกหกคือซาตานผู้ "วนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้" (1 เปโตร 5:8)

สามศาสนาชินโตสนับสนุนความเย่อหยิ่งแลความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าในคนญี่ปุ่น การปกครองโดยอภิชนนิยมนั้นถูกประณามในพระคัมภีร์ พระเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่ง เพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนแสวงหาพระองค์ด้วยสุดหัวใจของพวกเขา (สดุดี 10:4) ยิ่งไปกว่านั้นการสอนเกี่ยวกับความดีพื้นฐานและต้นกำเนิดจากพระเจ้าของคนญี่ปุ่นขัดขวาง ความต้องการพระผู้ช่วยให้รอด นี่เป็นผลตามธรรมชาติที่ตามมาของการคาดเดาว่าชาติกำเนิด ของคนคนหนึ่งนั้มาจากพระเจ้า พระคัมภีร์ประกาศอย่างชัดเจนว่า "ทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" (โรม 3:23) เราทุกคนต้องการพระผู้ช่วยให้รอด องค์พระเยซูคริสต์และไม่มี "นามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" (กิจการ 4:12)

ในขณะที่ศาสนาชินโตสอนว่า Kami อาจจะพูดคุยอย่างสนิทสนมกับผู้ที่ทำให้ตัวเองมีค่า ผ่านทางพิธีกรรมที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ พระเจ้าแห่งพระคัมภีร์สัญญาว่าพระองค์นั้นทรงสถิต อยู่ต่อใครก็ได้ที่ร้องขอการให้อภัยจากพระองค์ ไม่มีจำนวนใดๆ ของการทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ (วิธีการของการได้รับความรอดผ่านทางการกระทำ) ที่จะทำให้คนๆ หนึ่งมีค่าสำหรับการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า เพียงแค่ความเชื่อในการหลั่งเลือดของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเท่านั้น ที่จะทำให้การล้างบาปและการทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าที่บริสุทธิ์นั้นสำเร็จ "เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์" (2 โครินธ์ 5:21)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาชินโตคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries