settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาซึ่งเก่าแก่ที่สุดคืออะไร

คำตอบ


ศาสนาซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกคือการนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว ดังที่กล่าวไว้ในปฐมกาล 4:26 คือ “....ในเวลานั้นมนุษย์เริ่มร้องเรียกพระนามของพระผู้เป็นเจ้า” โดยชื่อที่พวกเขาเรียกก็คือยาห์เวห์ (เป็นภาษาละตินคือ “พระยะโฮวา”) ความจริงที่ว่าพวกเขา "เริ่ม" เรียกชื่อนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมคือเป็นครั้งแรกที่ผู้คนจัดระเบียบและระบุว่าตัวเองเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเอโนคหลานชายของอาดัมผ่านทางเสท โดยประมาณ 250 ปีหลังจากคู่สมรสคู่แรกถูกไล่ออกจากสวนเอเดน

เกี่ยวกับการนมัสการในรูปแบบแรกนั้นเราไม่มีข้อมูลในเรื่องการแนะนำอย่างเป็นทางการจากพระเจ้าหรือการตั้งประเพณีเกี่ยวกับวิธีของผู้คนในการนมัสการของพวกเขา โดยเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าการถวายเครื่องบูชาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่คาอินและอาเบลเข้าใจถึงความจำเป็นในการถวายเครื่องบูชาของแต่ละคนในรุ่นก่อน (ปฐมกาล 4:3–4) ทุกสิ่งทุกอย่างที่โมเสสบอกเราเกี่ยวกับ "ศาสนา" แรกนั้นคือพวกเขารู้จักพระนามของพระเจ้าและพวกเขาออกพระนามของพระองค์

ซาตานทำให้ศาสนาเสื่อมลงและแตกแยก ซึ่งไม่นานนักศาสนาบริสุทธิ์แห่งการออกพระนามของพระเจ้าก็เสื่อมลงจากการบูชารูปเคารพและแบ่งออกเป็นหลายร้อยศาสนาอย่างแท้จริง จนมาถึงยุคสมัยของโนอาห์ พระนามของพระเจ้าก็ถูกลืมไปหมดแล้วและ “ความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปในทางชั่วอยู่เสมอ” (ปฐมกาล 6:5) ครั้งต่อมาที่เราอ่านถึงใครก็ตามที่ร้องออกพระนามพระเจ้านั้นอยู่ในปฐมกาล 12:8 นั่นก็คือตอนที่อับราฮัม “สร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าและร้องออกพระนามพระเจ้า”

ลัทธินอกศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเรามีหลักฐานการจัดระเบียบดังต่อไปนี้คือชาวอียิปต์ วัฒนธรรมอียิปต์ที่มีเทพเจ้ามากมายได้มีการจัดตั้งขึ้นไว้เป็นอย่างดีตามเวลาที่อธิบายไว้ในตอนหลังของพระธรรมปฐมกาลและพระธรรมอพยพ อับราฮัมได้รับมือกับอียิปต์ที่ร่ำรวยและกำลังเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งฟาโรห์ของประเทศนี้ (ปฐมกาล 12:10 ที่ตามมา)

ช่วงเวลาของโมเสสในศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสต์ศักราช องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์อีกครั้ง (อพยพ 3:14) และจัดหมวดหมู่ศาสนาสำหรับชาวอิสราเอล โดยส่วนหนึ่งของการออกพระนามของพระยาห์เวห์คือการละทิ้งพระต่างๆ ทั้งหมด (อพยพ 20:3–4) ท่ามกลางคนนอกศาสนาที่นับถือพระหลายองค์ การนับถือพระเจ้าองค์เดียวของชาวฮีบรูนั้นโดดเด่นเป็นเหมือนความสว่างในที่มืดมิด

ศาสนาที่เรารู้จักในฐานะศาสนาคริสต์นั้นเป็นแผนการอันต่อเนื่องของพระเจ้าสำหรับชาวอิสราเอล ข่าวประเสริฐคือ “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด คนยิวก่อน แล้วคนต่างชาติด้วย” (โรม 1:16) ดังนั้นประวัติศาสตร์ของโลกจึงเกี่ยวกับวัฏจักรของการสำแดงพระองค์เองของพระเจ้าแก่มนุษยชาติ การเสื่อมลงต่อความรู้นั้นของมนุษย์ และการฟื้นฟูความจริงของพระเจ้า การติดตามเส้นทางแห่งความจริงย้อนกลับไปจนถึงพระธรรมปฐมกาล 4:26 และพระสัญญาในพระธรรมปฐมกาล 3:15 คนคนหนึ่งสามารถกล่าวได้แม้กระทั้งว่าการนมัสการพระเจ้าในพระคริสต์เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาซึ่งเก่าแก่ที่สุดคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries