settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิเชมันคืออะไร

คำตอบ


ลัทธิเชมัน (shamanism) เป็นลัทธิเทียมเท็จที่ต่อต้านโลกทัศน์ของคริสเตียนซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเรียกว่าเชมัน ลัทธิเชมันเกี่ยวข้องกับลัทธิวิญญาณนิยมและความเชื่อที่ว่าวิญญาณต่างๆ อาศัยอยู่ในโลกทางกายภาพเช่นเดียวกับอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ลัทธิวิญญาณนิยมเป็นหนึ่งในระบบความเชื่อซึ่งเก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่และพบได้ในชุมชนของชนเผ่าหลายๆ ชุมชนในสมัยโบราณและสมัยใหม่ทั่วโลก ซึ่งมันกำลังกลับมาในปัจจุบันในชื่อของกลุ่มนีโอชาแมนนิก

ลัทธิเชมันมักจะผสมผสานเข้ากับระบบความเชื่ออื่นๆ รวมถึงศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ จากนั้นจึงจัดอยู่ในประเภทของศาสนาพื้นบ้าน ลัทธิเชมันหรือลัทธิวิญญาณนิยมไม่ใช่ศาสนาแบบเอกเทศแต่โดยทั่วไปจะผสมผสานเข้ากับระบบความเชื่อของคนที่ไม่มีศาสนา ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ และความเชื่อยุคใหม่

คำว่าเชมันมาจากภาษาตุงกุสของไซบีเรียแล้วแปลได้ว่า “ผู้นั้นที่รู้” คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องจะมี คนทรง หมอผี พ่อมด ผู้ทำพิธีไล่ผี ผู้ทำนาย ผู้มีเวทมนตร์ และผู้ที่เดินกับวิญญาณ

ในระบบความเชื่อเรื่องวิญญาณ หมอผีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกของธรรมชาติและโลกฝ่ายวิญญาณ พวกหมอผีมักถูกเรียกมาในช่วงเวลาที่มีการเจ็บป่วย บาดเจ็บ เกิดภัยธรรมชาติ การโจมตีของศัตรู หรือช่วงเวลาใดก็ตามที่มีการสัมผัสรู้ซึ่งไม่สมดุลกันระหว่างอาณาจักรของธรรมชาติและอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ลัทธิเชมันสอนว่าทุกสิ่งมีรากฐานฝ่ายวิญญาณและโลกฝ่ายวิญญาณควบคุมโลกแห่งธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ใดๆ ก็ตามเป็นแนวคิดซึ่งหลอกลวงในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ โลกทัศน์ของหมอผีเป็นหนึ่งในผลงานและความรู้เรื่องไสยศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งเป็นที่ปรารถนาในโลกแห่งธรรมชาติหมอผีจะอาศัยความชำนาญของตัวเองและพลังแห่งวัตถุที่เขาครอบครอง

ในระบบความเชื่อแบบเชมันและแบบวิญญาณนิยม โลกเป็นสถานที่ที่น่ากลัวซึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณที่ต้องทำให้สงบลง หากสงบลงแล้ววิญญาณเหล่านั้นจะอวยพรคุณหรือหากโกรธพวกเขาก็สามารถอาฆาตและทำร้ายคุณหรือทำให้คุณป่วยได้ พวกผู้นำทางด้านวิญญาณได้รับการว่าจ้างให้เข้าสู่อาณาจักรเหนือธรรมชาติซึ่งสามารถเข้าใจอย่างกระจ่างถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เลวร้ายและหาวิธีการรักษาฟื้นฟูและเพื่อการปรองดอง พวกผู้นำทางด้านวิญญาณมีความน่าหวาดกลัวและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากภายในชนเผ่าของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาอ้างว่ามีพลังแห่งการรักษาเช่นเดียวกับพลังแห่งการฆ่าหรือทำร้าย ดังนั้นไม่เพียงแต่วิญญาณเท่านั้นที่ต้องทำให้สงบลง แต่ต้องทำให้พวกผู้นำทางด้านวิญญาณมีความสุขเช่นกัน

พวกผู้นำทางด้านวิญญาณมักจะใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน ทำให้เกิดบาดแผลทางร่างกายหรือใช้การอดอาหารอย่างหนักเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของสภาพการรู้สึกตัว เครื่องราง ระฆัง กลอง เพลง การเต้นรำ หรือการสวดมนต์อาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่อนุญาตให้พวกเขาเดินทางเข้าสู่อาณาจักรเหนือธรรมชาติ พวกผู้นำทางด้านวิญญาณยังเรียกวิญญาณที่เคลื่อนไหวและโดยทั่วไปมักใช้สิ่งของที่มีการแกะสลักไว้เช่นก้อนหินหรือกระดูกที่เชื่อว่ามีพลังพิเศษ วิญญาณของคนตาย วิญญาณของสัตว์ วิญญาณของก้อนหิน หรือวิญญาณต้นไม้อาจถูกอัญเชิญให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง ลัทธิเชมันยืนยันว่าสถานที่บางแห่งมีพลังพิเศษหรือทำให้เข้าถึงโลกฝ่ายวิญญาณได้

แม้แต่ท่ามกลางผู้ที่ปฏิบัติตามระบบความเชื่อนี้ บทบาทของผู้นำทางด้านวิญญาณก็ถือเป็นอาชีพที่ยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูง การนำทางสู่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณเป็นงานที่อันตรายมาก อาการซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางจิต และการเสียชีวิตจากการใช้ยาเอนทีโอเจน (entheogenic drugs) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตนั้นเป็นไปได้ทั้งหมด

ลัทธิเชมันเป็นระบบความเชื่อที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตของพระคัมภีร์ยุคแรก พระเจ้าทรงสั่งให้ประชากรของพระองค์ต่อต้านการแต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน และการสรรเสริญพระประจำถิ่นที่แพร่กระจายไปทั่วดินแดนแห่งพันธสัญญา พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-13 และตอนอื่นๆ มีคำสั่งที่เข้มงวดในการต่อต้านการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิญญาณ คนทรง ผู้มีเวทมนตร์ รวมถึงผู้ที่ใช้เวทมนตร์และคาถา (เลวีนิติ 18:21, 20:2, 4, 6, 27, 2 พงศ์กษัตริย์ 17:31, 2 พงศาวดาร 28:3, 33:6, อิสยาห์ 57:5, เอเสเคียล 16:21, กาลาเทีย 5:19-21)

พระคัมภีร์สอนว่าเราอาศัยอยู่ในเขตแดนของศัตรู พระธรรม 1 เปโตร 5:8 อ้างถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนี้และความเป็นจริงของโลกที่ไม่สามารถมองเห็นได้รอบตัวเรา ในฐานะคริสเตียนเราไม่มีความเชื่อมั่นในพวกผู้นำทางด้านวิญญาณ พิธีกรรมที่พวกเขาปฏิบัติ หรือเครื่องรางที่พวกเขาใช้ ในทางตรงกันข้ามความไว้วางใจของเราอยู่ในฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้า (ฮีบรู 4:12) ฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 2:4) และฤทธิ์อำนาจแห่งข่าวประเสริฐ (โรม 1:16)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิเชมันคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries