settings icon
share icon
คำถาม

Chrislam คืออะไร?

คำตอบ


Chrislam คือความพยายามที่จะผสมผสานความเชื่อมากกว่าหนึ่งความเชื่อเข้าด้วยกันคือระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไนจีเรียในช่วงปี 1980 และแนวคิดของศาสนา Chrislam ได้กระจายออกไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก แนวคิดสำคัญของ Chrislam คือว่าศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม นั้นเข้ากันได้คือว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะเป็นคริสเตียนและมุสลิมในเวลาเดียวกันได้ Chrislam ไม่ได้เป็นศาสนาที่แท้จริงแต่เป็นความไม่ชัดเจนของความแตกต่าง ระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

ผู้ที่สนับสนุน Chrislam ชี้ข้อเท็จจริงเช่นพระเยซูได้มีระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน 25 ครั้งหรือศาสนาคริสต์และอิสลามมีคำสอนที่คล้ายๆ กันในด้านความประพฤติ และหลักจริยธรรมหรือความต้องการของสองศาสนาใหญ่ๆ ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นหนึ่งเพื่อที่จะต่อสู้กับการปรากฏขึ้นของผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและแนวคิด จิตวิญญาณทางเลือก Chrislam ได้รับการมองโดยบางคนว่าเป็นคำตอบ ของความขัดแย้งระหว่างโลกซีกตะวันตกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่ เป็นคริสเตียนกับโลกซีกตะวันออกกลางซึ่งส่วนมากเป็นมุสลิม

ในขณะที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม (และศาสนายูดาห์) Chrislam นั้นผิดพลาดอย่างแท้จริงเพราะว่าประเด็นหลักๆ ของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคืออัตลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ ศาสนาคริสต์ ที่แท้จริงประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดในสภาพของมนุษย์ สำหรับคริสเตียนแล้วความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เพราะถ้าไม่มีความเป็นพระเจ้าการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูจะไม่เพียงพอที่จะเป็นการเสียสละตัวเองเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของคนทั้งโลก (1 ยอห์น 2:2)

ศาสนาอิสลามยืนกรานการปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ คำภีร์อัลกุรอานประกาศว่าความคิดที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นการสบประมาทศาสนา (5:17) ความเชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าถูกพิจารณาว่าเป็นการหนีความรับผิดชอบ "สกปรก" สำหรับมุสลิม มากไปกว่านั้นศาสนาอิสลามปฏิเสธการตายบนไม้กางเขนของพระคริสต์ (4:157 — 158) หลักการที่สำคัญที่สุดในความเชื่อของคริสเตียนถูกปฏิเสธ โดยศาสนาอิสลาม ผลก็คืทั้งสองศาสนานั้นไม่สามารถที่จะเข้ากันได้อย่างสิ้นเชิง ทำให้ Chrislam เป็นแนวคิดที่ทั้งคริสเตียนและมุสลิมควรจะปฏิเสธ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

Chrislam คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries