settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิลูซิเฟอเรียนคืออะไร

คำตอบ


รูปแบบหนึ่งของลัทธิลูซิเฟอเรียนคือการบูชาหรือนมัสการลูซิเฟอในฐานะเทพเจ้า ศาสนาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับลัทธิซาตาน แม้ว่ามันพยายามที่จะมุ่งเน้นถึงแง่มุมที่ “เป็นเชิงบวก” ของลูซิเฟอมากกว่าก็ตาม ลัทธิลูซิเฟอเรียนอีกประเภทหนึ่งคือลัทธิอเทวนิยมและมองว่าลูซิเฟอไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าสัญลักษณ์ของการแสวงหาปัญญาและการรู้อย่างกระจ่างของมนุษยชาติ

ชื่อ “ลูซิเฟอ” มาจากการแปลของอิสยาห์ 14:12 ซึ่งแท้จริงแล้วหมายถึง “ดาวสว่าง ดาวส่องแสง หรือดาวรุ่ง” นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่านี่เป็นคำอธิบายของซาตานก่อนที่มันจะกบฏต่อพระเจ้า ในตอนต่างๆ เช่นพระธรรมอิสยาห์บทที่ 14 และพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 28 สอนว่าซาตานได้รับการสร้างให้สูงที่สุดและสวยงามที่สุดในบรรดาทูตสวรรค์ แต่ความเย่อหยิ่งและความปรารถนาในบัลลังก์ของพระเจ้าทำให้มันถูกขับออกจากสวรรค์และได้รับชื่อว่า “ซาตาน” (หมายถึง “ปฏิปักษ์”)

ลัทธิลูซิเฟอเรียนประเภทแรกนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการบูชาซาตานในฐานะพระของโลกนี้ (2 โครินธ์ 4:4) ซาตานได้รับการเคารพในฐานะผู้มีความรู้และความสว่าง (2 โครินธ์ 11:14–15) โดยเน้นย้ำไปที่ “ความดี” ซึ่งอยู่ในลูซิเฟอก่อนการกบฏของเขา ไม่ใช่ความชั่วร้ายและความมืดที่เกี่ยวข้องกับชื่อ “ซาตาน” แม้ว่าลูซิเฟอและซาตานเป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกัน แต่ลัทธิลูซิเฟอ เรียนพรรณนาว่ามันเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง เทพเจ้าแห่งความรู้ และเทพเจ้าแห่งเวทมนตร์

ผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิลูซิเฟอเรียนแสวงหาการที่จะเป็นเทพเจ้าเองและตำแหน่งที่ได้มาโดยการดำ

เนินชีวิตที่ดีงาม แสวงหาความรู้ ฝึกฝนเวทมนตร์ และเปิดใจรับจิตใจแห่งจักรวาลของลูซิเฟอซึ่งลัทธิลูซิเฟอเรียนนั้นคล้ายกับลัทธิไญยนิยมในหลายๆ ด้าน

ลัทธิลูซิเฟอเรียนอีกประเภทหนึ่งซึ่งปฏิเสธความคิดที่ว่าลูซิเฟอเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นบุคคลยังคงแสวงหาการรู้อย่างกระจ่างนอกเหนือจากความจริงของพระเจ้า ผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิ

ลูซิเฟอเรียนเหล่านี้อาจมองว่าตัวเองเป็นคนรักความสว่างและความดีงาม แต่พวกเขากำลังโอบรับ ความเท็จ ซาตานไม่สนใจว่าผู้คนจะเชื่อมันหรือไม่และมันยังคงนำให้พวกเขาเหล่านั้นหลงทางได้

กลุ่มที่ยึดมั่นในคำสอนของลูซิเฟอเรียนมีอยู่ไม่มากนัก แม้ว่าองค์ประกอบของลัทธิลูซิเฟอเรียนจะพบได้ในคำสอนของมาโซนิค วิคคา (บูชาสิ่งที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ) และปรัชญาของลัทธินิวเอจ เนื่องจากไม่มีหลักคำสอนที่ตกลงกันไว้ ความเชื่อของลูซิเฟอเรียนจึงแตกต่างกันอย่างมากจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง ความเชื่อที่หลากหลายในท่ามกลางผู้ที่สนับสนุนความเชื่อแบบลูซิเฟอเรียนมีส่วนทำให้เกิดความเชื่อโดยทั่วไปที่ว่าลัทธิลูซิเฟอเรียนเป็นเพียงส่วนย่อยของลัทธิซาตาน ซึ่งเป็นนิกายย่อยๆ แม้ว่าผู้ที่สนับสนุนความเชื่อนี้บางคนจะประณามการกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างรวดเร็ว แต่กระนั้นลัทธิลูซิเฟอเรียนก็จัดหมวดหมู่ได้ยาก

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ลูซิเฟอหรือซาตานไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่จะต้องนมัสการและไม่ใช่ใครก็ตามที่จะ ปฏิบัติต่ออย่างไม่ใส่ใจ มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและเป็นศัตรูต่อจิตวิญญาณของเรา พระคัมภีร์ได้อธิบายไว้ว่ามันเป็น “มาร [ผู้ซึ่ง] ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8 และเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับมันในท้ายที่สุดจะเสียใจ เนื่องจากว่ามันจะกลืนกินจิตวิญญาณของพวกเขา เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการนมัสการของพวกเขา “จงต่อต้านมัน” เปโตรเตือนว่าให้ “ยืนหยัดในความเชื่อ…” (1 เปโตร 5:9) ความเชื่อที่เขาหมายถึงคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากนรกได้ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทุกคนที่ปฏิเสธพระเยซูว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิลูซิเฟอเรียนคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries