settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะประกาศกับคนที่เชื่อในลัทธิเทียมเท็จหรือศาสนาเทียมเท็จ?

คำตอบ


สิ่งสำคัญที่สุดที่เราที่เราสามารถจะทำได้เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิหรือศาสนาเทียมเท็จคือการอธิษฐานเผื่อเขา เราต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเปลี่ยนใจและเปิดตาของเขาเหล่านั้น (2 โครินธ์ 4:4) เราต้องอธิษฐานให้พระเจ้ายืนยันกับเขาว่าเขาต้องได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:16) หากไม่มีฤทธิอำนาจจากพระเจ้าและการฟ้องร้องในใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในการจูงใจใครให้เห็นความจริงได้ (ยอห์น 16:7-11)

อีกประการหนึ่งคือเราจะต้องให้เขาเห็นว่าเรามีชีวิตคริสเตียนที่ดีเพื่อที่เขาจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา (1 เปโตร 3:1-2) เจาจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะเราจะประกาศอย่างมีพลังได้อย่างไร (ยากอบ 1:5) นอกจากนั้นเรายังต้องเต็มใจและมีความกล้าเมื่อประกาศพระกิตติคุณกับเขา เราต้องประกาศเรื่องความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ (โรม 10:9-10) เราจำเป็นที่จะต้องพร้อมเสมอที่จะโต้แย้งเพื่อประกาศความเชื่อ (1 เปโตร3:15) แต่ต้องทำด้วยความอ่อนสุภาพและให้เกียรติผู้ฟัง ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เผชิญหน้ากับผู้เชื่อในลัทธิเทียมเท็จ และเพื่อนของข้าพเจ้าเป็นผู้ทำหน้าที่ประกาศความจริง แต่เพื่อนของข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศด้วยความอ่อนสุภาพและให้เกียรติผู้ฟัง อันที่จริงแล้วผู้เชื่อในลัทธิเทียมเท็จแสดง "พระลักษณะของพระคริสต์" ออกมามากกว่าเพื่อนของข้าพเจ้าเสียอีก ในครั้งนั้นแม้ว่าเราเถียงชนะก็ตาม แต่เรากลับแพ้สงครามแย่งชิงจิตวิญญาณของผู้ที่เราพยายามประกาศไป

ท้ายที่สุด เราต้องมอบความรอดของคนที่เราเป็นพยานไว้กับพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้คนรอด ไม่ใช่ความพยายามของเรา แม้ว่าการเตรียมตัวเพื่อเป็นพยานอย่างกระตือรือร้นและการมีความรู้เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนาเทียมเท็จนั้น ๆ เป็นเรื่องดีและฉลาด แต่ทั้งสองอย่างไม่ได้ทำให้ผู้ฟังที่ติดกับแห่งการโกหกของลัทธิและศาสนาเทียมเท็จเปลี่ยนใจได้ ทางที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือให้เราอธิษฐานเผื่อเขา เป็นพยาน และสำแดงชีวิตคริสเตียนให้พวกเขาเห็น แล้วให้เราวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ดึงดูดใจพวกเขา ทำให้พวกเขาสำนึกได้และเปลี่ยนใจพวกเขาเอง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะประกาศกับคนที่เชื่อในลัทธิเทียมเท็จหรือศาสนาเทียมเท็จ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries