settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร

คริสตจักรคืออะไร?

เป้าหมายของคริสตจักรคืออะไร?

อะไรคือความสำคัญของการรับบัพติสมาของคริสเตียน?

ทำไมการไปคริสตจักรจึงสำคัญ?

อะไรคือความสำคัญของพิธีศีลมหาสนิทของคริสเตียน?

การเป็นคริสเตียนคืออะไร และ คริสเตียนเชื่ออะไร?

ผู้หญิงควรเป็นศิษยาภิบาล/นักเทศน์ไหม? พระคัมภีร์พูดถึงผู้หญิงที่ทำพันธกิจว่าอย่างไร?

ทำไมฉันจึงต้องเชื่อในศาสนาองค์กร?

คริสเตียนต้องร้กษาวันสะบาโตไหม?

ความแตกต่างระหว่างคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร?

พระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสเตียนรักษาวันสะบาโตหรือ?

อะไรคือวิธีการรับบัพติสมาที่เหมาะสม?

วลีคำว่าสามีของภรรยาคนเดียว ใน 1 ทิโมธี 3:2 หมายความว่าอะไร ผู้ชายที่หย่าร้างสามารถรับใช้เป็นบาทหลวง ผู้ปกครองหรือมัคนายกได้ไหม?

อะไรคือประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์?

ทำไมผู้นำการประกาศคริสเตียนจึงมีเรื่องอื้อฉาวมากมาย?

ทำไมผู้นำการประกาศคริสเตียนจึงมีเรื่องอื้อฉาวมากมาย?

ทำไมจึงมีนิกายมากมายในศาสนาคริสต์?

การแยกจากกันตามหลักพระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับวินัยคริสตจักร / การขับออกจากศาสนา?

พระคัมภีร์พูดอะไรเรื่องรูปแบบของการปกครองคริสตจักร?

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคริสตจักร?

พระเจ้ากำลังทรงบูรณะให้มีอัครทูตและผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรทุกวันนี้หรือ?

จำเป็นที่คนเราต้องรับบัพติศมาก่อนเข้าร่วมพิธีมหาสนิทไหม?

ความหมายของการนมัสการของคริสเตียนคืออะไร?

เราควรจัดการความขัดแย้งในคริสตจักรอย่างไร?

การตั้งคริสตจักรคืออะไร?

คริสตจักรควรถวายสิบลดของเงินถวายที่ได้รับร้อยละ 10 หรือไม่?

การนมัสการควรมีความสำคัญแค่ไหนในโบสถ์ ?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการยืนยันเป็นคริสเตียน?

อะไรคือความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์?

อะไรเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในคริสตจักร?

ผู้หญิงคริสเตียนควรสวมผ้าคลุมศีรษะไหม?

ที่เราควรจะใช้เครื่องดนตรีในโบสถ์?

พระเยซูทรงเป็นที่พักสงบวันสะบาโตของเราอย่างไร?

ผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่หย่าร้างแล้ว สามารถรับใช้เป็นผู้นำคริสตจักรได้ไหม?

ความแตกต่างระหว่างพิธีตามพระบัญญัติ และพิธีศักดิ์สิทธิ์คืออะไร ?

เราควรจะเชื่อฟังศิษยาภิบาลของเราหรือไม่?

มีผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรทุกวันนี้หรือไม่"?

ผมไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์ ผมจำเป็นต้องได้รับบัพติสมาใหม่อีกครั้งไหม?

ศิลาในพระธรรมมัทธิว 16:18 คืออะไร?

ควรจะใช้ไวน์หรือน้ำองุ่นสำหรับพิธีมหาสนิทไหม?

สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นมัคนายิกาในโบสถ์ได้ไหม?

สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้ไหม?

สตรีต้องนิ่งเงียบ ๆ ในคริสตจักรหรือไม่?

อะไรคือองค์ประกอบการนมัสการอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์?

พระคัมภีร์ได้เกี่ยวกับสอนบัพติศมาของผู้เชื่อหรือการให้บัพติศมาแก่ผู้เชื่อเท่านั้นหรือไม่?

คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ได้อย่างไร?

คริสตจักรคือเจ้าสาวของพระคริสต์นั้นมีหมายความว่าอย่างไร?

อะไรคือผลความสำคัญของการมีครอบครัวคริสตจักร?

บุคคลหนึ่งจำเป็นจะต้องเข้าร่วมคริสตจักรเพื่อจะได้เข้าสู่สวรรค์หรือไม่?

ฉันควรมองหาอะไรในคริสตจักร?

ทำไมสมาชิกคริสตจักรถึงสำคัญ?

คริสตจักรคิดจะทำอะไรกับเงินถวายที่ได้รับ?

พิธีมหาสนิทควรเป็นแบบเปิดหรือแบบปิด?

ความแตกต่างระหว่างนักบวชกับคนธรรมดานั้นมีในพระคัมภีร์หรือไม่?

สัมพันธภาพระหว่างศาสนาต่างๆ นั้นอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่ คริสเตียนควรจะมีส่วนร่วมในองค์กรสัมพันธภาพระหว่างศาสนาต่างๆ หรือไม่?

ฉันถูกทำร้ายจิตใจและได้รับความเจ็บปวดจากคริสตจักรในอดีต ฉันจะสามารถเอาชนะสิ่งนี้และเปลี่ยนความไม่พอใจคริสตจักร รวมถึงว่าฉันจะมีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมคริสตจักรอีกครั้งได้อย่างไร?

เมื่อไรถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะออกจากคริสตจักร?

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร?

ควรจะทำพิธีศีลมหาสนิทบ่อยแค่ไหน?

อะไรคือเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการขาดการไปร่วมคริสตจักร?

คริสเตียนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหากเขาหรือเธออาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีคริสตจักรให้เข้าร่วม?

ศิษยาภิบาลควรจะมีอำนาจเหนือคริสตจักรมากแค่ไหน?

จำเป็นที่ชายคนหนึ่งจะต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการก่อนที่จะสามารถรับใช้เป็นศิษยาภิบาลหรือไม่?

อะไรคือคุณสมบัติของของมัคนายกและผู้ปกครองคริสตจักร?

มีวิธีอะไรบ้างที่ฉันจะสามารถรับใช้ หรือเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรได้?

สัญลักษณ์ของการบัพติศมาในด้วยน้ำคืออะไร?

คริสตจักรเกิดขึ้นและเริ่มต้นเมื่อไร?

บทบาทใดบ้างที่ผู้หญิงสามารถมีส่วนในพันธกิจได้?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries