settings icon
share icon
คำถาม

บทบาทใดบ้างที่ผู้หญิงสามารถมีส่วนในพันธกิจได้?

คำตอบ


หญิงในพันธกิจเป็นประเด็นที่ว่าคริสเตียนที่เชื่อในพระคัมภีร์สามารถที่จะเห็นด้วยและเห็นด้วยจริงๆ ประเด็นที่แยกออกมาเป็นจุดศูนย์กลางของตอนต่างๆ ในพระคัมภีร์ที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงกล่าวในคริสตจักรหรือ "ครองอำนาจเหนือผู้ชาย" (1 ทิโมธี 2:12 ดูอ้างอิงจาก 1 โครินธ์ 14:34) การถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นตอนเหล่านั้นที่ตรงประเด็นเพียงแค่ต่อยุคที่พวกเขาถูกล้อมกรอบความคิด บางคนโต้เถียงว่าในเมื่อไม่ว่าจะเป็น "ยิวหรือกรีก...ชายหรือหญิง...เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์" (กาลาเทีย 3:28) ผู้หญิงนั้นเป็นอิสระที่จะทำงานในพันธกิจด้านใดก็ตามที่เปิดให้แก่ผู้ชาย นอกเหนือจาก 1 ทิโมธี 2:12 ที่ยังมีผลอยู่ทุกวันนี้ ในเมื่อพื้นฐานสำหรับพระบัญชาไม่ได้เป็นในรูปแบบวัฒนธรรมแต่เป็นรูปแบบสากล คือการหยั่งรากลึกตามลำดับของการสร้าง (1 ทิโมธี 2:13 – 14)

พระธรรม 1 เปโตร 5:1 – 4 ให้รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ปกครอง Presbuteros เป็นคำภาษากรีกที่ใช้หกสิบหกครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เพื่อบ่งบอกถึง "ชายผู้ดูแลซึ่งมีประสบการณ์" เป็นรูปแบบเกี่ยวกับเพศชายของคำนี้ แต่รูปแบบเกี่ยวกับผู้หญิงคือ presbutera ไม่เคยใช้ในการอ้างถึงผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่พบใน 1 ทิโมธี 3:1 – 7 ทำให้บทบาทของบิชอป ศิษยาภิบาลและผู้ดูแลนั้นสลับเปลี่ยนกันได้ (ทิตัส 1:6 – 9, 1 เปโตร 5:1 – 3) และในเมื่อตาม 1 ทิโมธี 2:12 ผู้หญิงไม่ควรจะ "สั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย" ดูเหมือนว่าตำแหน่งผู้ปกครองและศิษยาภิบาลที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสอน นำที่ประชุมและดูแลการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพวกเขา (1 ทิโมธี 3:2) ควรจะเป็นหน้าที่ซึ่งสำรองไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้ปกครอง บิชอปและศิษยาภิบาลนั้นปรากฏว่าเป็นตำแหน่งหน้าที่ซึ่งสำรองไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญด้านการเติบโตของคริสตจักรมาตลอด แม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนน้อยนิดซึ่งเป็นพยานเรื่องการถูกตรึงที่กางเขนของพระคริสต์เมื่อสาวกส่วนใหญ่ได้วิ่งหนีไป (มัทธิว 27:55, ยอห์น 19:25) อัครทูตเปาโลให้ความนับถืออย่างสูงกับผู้หญิงและในจดหมายหลายฉบับของเขาที่ส่งไปยังคริสตจักรเขาก็ได้ทักทายผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะด้วยการกล่าวถึงชื่อของพวกเธอ (โรม 16:6, 12, โคโลสี 4:5, ฟิลิปปี 4:2 – 3, ฟิเลโมน 1:2) เปาโลกล่าวว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็น "เพื่อนร่วมงาน" และพวกเธอก็รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรอย่างชัดเจน (ฟิลิปปี 4:3 โคโลสี 4:5)

มีการคิดค้นตำแหน่งหน้าที่ในช่วงคริสตจักรยุคแรกๆ เพื่อให้ความจำเป็นของคริสตจักรนั้นลงตัว แม้ว่าคริสตจักรสมัยใหม่จะสลับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ปกครองและมัคนายก ทั้งสองไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่เดียวกัน มัคนายกนั้นได้มีการกำหนดให้รับใช้ตามความสามารถทางกายภาพตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น (กิจการ 6:2 – 3) ไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่จะรับใช้ในด้านนี้ ตามข้อเท็จจริงแล้วในโรม 16:1 อาจจะระบุถึงผู้หญิงชื่อเฟบีซึ่งเคยเป็นมัคนายิกาในคริสตจักรที่กรุงโรม

ไม่เคยมีในพระคัมภีร์มาก่อนที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้รับใช้ในฐานะผู้นำนมัสการ ผู้นำอนุชนหรือผู้จัดการคริสตจักรเด็ก ข้อจำกัดเดียวคือว่าพวกเขาต้องไม่ปฏิบัติตามบทบาทของผู้มีอำนาจฝ่ายวิญญาณเหนือผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ ในเมื่อความกังวลภายในพระคัมภีร์ปรากฏว่าเป็นประเด็นของอำนาจฝ่ายวิญญาณมากกว่าการปฏิบัติตามบทบาทใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่ออำนาจฝ่ายวิญญาณที่เหนือกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นั้นมีการอนุญาตให้ทำได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บทบาทใดบ้างที่ผู้หญิงสามารถมีส่วนในพันธกิจได้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries