settings icon
share icon
คำถาม

การนมัสการควรมีความสำคัญแค่ไหนในโบสถ์ ?

คำตอบ


ถ้ามีคนช่วยชีวิตของเรา ความกตัญญูจะเป็นการตอบสนอง เมื่อเราได้รับของที่ขวัญที่เราไม่สามารถมีเงนหาซื้อได้ เราควรแสดงความชื่นชมของเราให้ปรากฎ การนมัสการเป็นการแสดงออกของความกตัญญูและความชื่นชมของเราต่อพระเจ้า พระเยซูทรงช่วยเราให้รอด ความรักของพระเจ้าปราศจากเงื่อนไข การนมัสการของเรายอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์ว่าทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลของเราเช่นเดียวกับเป็นพระผู้ช่วยให้จิตวิญญาณของเรารอด ดังนั้น การนมัสการจึงเป็นความสำคัญสูงสุดลำดับหนึ่งสำหรับผู้เชื่อเช่นเดียวกับที่ประชุมรวมในคริสตจักร

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในหมู่ที่อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า

อพยพ 34:14 “(เจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเจ้าผู้ทรงพระนามว่าหวงแหน เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน)”

หลักของความเชื่อของเราคือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของเรากับพระผู้สร้างของเรา นมัสการคือการกระทำที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยการนมัสการ เราสื่อสารกับพระเจ้าของเรา โดยการนมัสการ เรายอมรับการทรงนำของพระองค์และเป็นความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ไม่ว่าจะแสดงออกผ่านทางดนตรี การร้องตะโกน การอธิษฐาน หรือวิธีการอื่นๆ การนมัสการคือหัวใจของการแสดงออกของความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า เราต้องมีชีวิตในการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า แต่มันไม่ได้เยือกเย็น การเชื่อฟังแบบไม่มีเหตุผลอย่างที่ทรงปรารถนา

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 “พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของ ท่าน”

คริสตจักรคือการชุมนุมของทุกคนที่ออกพระนามของพระเจ้า เราได้ประโยชน์จากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราผ่านความตายของพระเยซูบนไม้กางเขน เราได้รับบัญชาให้สร้างสาวกและมีชีวิตอยู่โดบเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า

1ยอห์น 3:24 “และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้น เหตุฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ ในเราคือโดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เรา”

สมาชิกของคริสตจักรแต่ละคนถูกเรียกมาเพื่อนมัสการพระเจ้า เราแต่ละคนต้องใช้เวลาในการอธิษฐาน สนทนากับพระเจ้าจากหัวใจ เราต้องอ่านพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ และนั่งภาวนาตรึกตรองมันในหัวใจของเรา เวลาแห่งการนมัสการส่วนตัวสำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณส่วนตัวของเรา ในฐานะเป็นกายของผู้เชื่อทั้งหลาย เราต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการนมัสการ ผ่านการร้องเพลง โดยการอธิษฐาน โดยการได้ความรู้จากพระวจนะ และโดยการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ของประทานใยจิตวิญญาณของเราเพื่อประโยชน์ของคริสตจักร การนมัสการเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับคริสตจักร Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การนมัสการควรมีความสำคัญแค่ไหนในโบสถ์ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries