settings icon
share icon
คำถาม

ควรจะทำพิธีศีลมหาสนิทบ่อยแค่ไหน?

คำตอบ


ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์ที่แนะนำว่าเราควรจะประกอบพิธีศีลมหาสนิทบ่อยแค่ไหน 1 โครินธ์ 11:23-26 บันทึกคำแนะนำดังต่อไปนี้สำหรับพิธีศีลมหาสนิท "องค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหัก แล้วตรัสว่า "นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา" เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า "ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา" เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา" พระคัมภีร์ตอนนี้ให้คำแนะนำทั้งหมดกับเราถึงสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติในพิธีศีลมหาสนิทและเพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่

ขนมปังที่พระเยซูทรงหักหมายถึงพระกายของพระองค์ที่แตกสลายบนไม้กางเขนเพื่อเรา ถ้วยน้ำองุ่นหมายถึงพระโลหิตที่หลั่งแทนเรา เป็นการประทับตราพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับเรา ทุกครั้งที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพิธีศีลมหาสนิท เราไม่ได้เพียงแต่จดจำสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราเท่านั้น แต่เรายัง "สำแดง" ให้กับทุกคนที่เฝ้าดูและทุกคนที่เข้าร่วมเช่นกัน พิธีศีลมหาสนิทเป็นภาพที่สวยงามของสิ่งที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขน มันมีความหมายและมีผลกระทบต่อชีวิตของเราในฐานะผู้เชื่ออย่างไร

ในเมื่อเรารับพิธีศีลมหาสนิทเราจะระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ เราควรจะประกอบพิธีนี้ค่อนข้างบ่อย คริสตจักรบางแห่งมีการทำพิธีศีลมหาสนิททุกเดือน บางคริสตจักรทำทุกสองเดือน บางคริสตจักรทำทุกอาทิตย์ เนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่เราในเรื่องความถี่ มีความเป็นอิสระอยู่บ้างที่ว่าคริสตจักรจะปฏิบัติตามพิธีมหาสนิทบ่อยเพียงใด ควรจะบ่อยเพียงพอที่จะรื้อฟื้นการจดจ่อกับพระคริสต์โดยที่ไม่ต้องบ่อยจนกลายเป็นกิจวัตร ไม่ว่ากรณีใดๆ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความถี่แต่เป็นทัศนคติในใจของผู้ที่มีส่วนร่วม เราควรเข้าร่วมด้วยความเคารพ ความรักและสำนึกในพระคุณขององค์พระเยซู ผู้ซึ่งเต็มพระทัยยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับเอาบาปของเราไป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ควรจะทำพิธีศีลมหาสนิทบ่อยแค่ไหน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries