settings icon
share icon
คำถาม

สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้ไหม?

คำตอบ


มีมุมมองพื้นฐานสองด้านต่อคำถามที่ว่า สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้ไหม พวกยึดถือความเสมอภาคของคน ถือว่าสตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองได้ ตราบใดที่พวกเขามีคุณสมบัติตรงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในพระธรรม 1 ทิโมธี 3: 1-7 และติตัส 1: 5-9

1 ทิโมธี 3:1-7 “คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู 3ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้ อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น นอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอก มิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแร้วของมาร”

ทิตัส 1:5-9 “เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่าน คือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว บุตรของเขามีความเชื่อ และไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่า บุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง เพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้น ในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่เป็นคนเลือดร้อน ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ แต่เป็นคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รักความดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนยุติธรรม เป็นคนบริสุทธิ์ รู้จักบังคับใจตนเอง และเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลัก และชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้น

พวกที่ยึดถือว่าผู้ชายเป็นหัวหน้ามีมุมมองที่เสริมยืนยันตรงข้าม และระบุว่าสตรีไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่รับใช้ในฐานะผู้ปกครองภายในคริสตจักร

สิ่งแรกที่จะต้องทราบในพระธรรมตอนนี้คือจำนวนของคำสรรพนามผู้ชาย ( "เขา" และ "ของเขา") คำสรรพนาม เขา ของเขาและแก่เขา เกิดขึ้น 10 ครั้งใน 1 ทิโมธี 3: 1-7

เพียงแค่อ่านพระธรรมตอนนี้คร่าวๆโดยเฉลี่ยที่คนเราจะสรุปได้ว่า บทบาทของผู้ปกครอง / มัคนายกจะต้องให้เป็นผู้ชายทำหน้าที่ นอกจากนี้วลีที่ว่า "สามีของภรรยาคนเดียว" ยังแสดงให้เห็นว่าภาระหน้าที่ของผู้ปกครองสันนิษฐาน / ตั้งใจให้เป็นตำแหน่งของผู้ชาย ประเด็นเดียวกันนี้ยังพบข้อพระธรรมแนวเดียวกันในพระธรรมติตัส 1: 5-9

พระธรรมตอนนี้บรรยายว่า คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ปกครอง/ มัคนายกไม่ได้เปิดประตูสำหรับสตรีที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง แท้จริง การที่ยังคงใช้สรรพนามของชาย และคำศัพท์ถกเถียงอย่างจริงจังในตำแหน่งหน้าที่ของผู้ปกครอง / มัคนายกที่ถูกจำกัดให้เฉพาะผู้ชาย เช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอภิปรายนี้ การห้ามมิให้สตรีทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองไม่ได้เป็นเรื่องของอุดมการณ์ ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ชายว่าจะอยู่เหนือกว่าสตรี แต่ พระเจ้าทรงจำกัดการทำงานของผู้ปกครองไว้ที่ผู้ชายเท่านั้น เพราะเห็นว่าเป็นวิธีเดียวกับที่พระองค์ได้วางโครงสร้างคริสตจักร ผู้ชายที่เคร่งครัดในพระเจ้าจะทำหน้าที่เป็นผู้นำ โดยมีสตรีที่ทำหน้าที่บทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุน Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries