settings icon
share icon
คำถาม

วลีคำว่าสามีของภรรยาคนเดียว ใน 1 ทิโมธี 3:2 หมายความว่าอะไร ผู้ชายที่หย่าร้างสามารถรับใช้เป็นบาทหลวง ผู้ปกครองหรือมัคนายกได้ไหม?

คำตอบ


มีการแปลความที่เป็นไปได้ของวลีที่ว่า "สามีของภรรยาคนเดียว" เป็น 3 อย่าง

1 Timothy 1 ทิโมธี 3:2 “ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู”

1. เป็นเพียงการบอกว่าคนที่มีเมียหลายคนไม่ได้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นผู้ปกครอง มัคนายกหรือพระสอนศาสนา นี่คือการแปลความตามตัวอักษรที่สุดของวลีนี้ แต่ดูเหมือนค่อนข้างไม่น่าเป็นไปได้ที่จะคิดว่าการที่การมีผัวหรือเมียหลายคนหายากทีเดียวในสมัยที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

2 วลีนี้อาจจะแปลว่า "ผู้ชายที่มีเมียคนเดียว" นี้จะแสดงให้เห็นว่าพระสังฆราชจะต้องสัตย์ซื่อต่อผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วย การตีความนี้จะมุ่งเน้นความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมมากกว่าสถานภาพการสมรส

3 วลีนี้อาจจะมีการเข้าใจว่าเป็นการประกาศว่าในการที่จะเป็นผู้ปกครอง/ มัคนายก/ พระสอนศาสนา ผู้ชายคนนั้นสามารถแต่งงานได้ครั้งเดียว มากกว่าในกรณีของพ่อม่ายแต่งงานใหม่

การตีความข้อที่ 2 และ 3 เป็นที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดทุกวันนี้ การตีความที่ 2 น่าจะสำคัญมากและหนักแน่นที่สุด เพราะพระคัมภีร์ดูเหมือนว่าจะอนุญาตให้มีการหย่าร้างในกรณีพิเศษ

มัทธิว 19:9 “ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆ เว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่น แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี [และผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยา ก็ผิดประเวณีด้วย]”

1โครินธ์ 7:12-16 “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากคนพวกนี้ (องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ และนางพอใจที่จะอยู่กับสามี สามีก็ไม่ควรหย่านาง

ถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ และสามีพอใจที่จะอยู่กับนาง นางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลย เพราะว่าสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์นั้น ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางภรรยา และภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ ก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางสามี มิฉะนั้นลูกของท่านก็เป็นมลทิน แต่บัดนี้เด็กเหล่านั้นก็บริสุทธิ์ แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อในพระคริสต์จะแยกไป ก็จงให้เขาไปเถิด เรื่องเช่นนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องชายหญิงจะผูกมัดให้จำใจอยู่ด้วยกัน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบ ดูก่อนท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ ดูก่อนท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่”

นอกจากนี้ยังจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะแยกความแตกต่าง ระหว่างผู้ชายที่ได้หย่าร้าง และ แต่งงานใหม่ ก่อนที่เขาจะมาเป็นคริสเตียน กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ได้หย่าร้าง และแต่งงานใหม่หลังจากที่เป็น คริสเตียน ผู้ชายที่มีคุณสมบัติอย่างอื่นไม่ควรจะได้รับการยกเว้นจากการเป็นผู้นำ คริสตจักร เพราะการกระทำของเขาเกิดขึ้นก่อนที่จะรู้จักและรับพระเยซู คริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ของเขา

แม้ว่า 1 ทิโมธี 3:2 ไม่จำเป็นต้องกีดกันคนที่หย่าร้าง หรือ แต่งงานใหม่ จากการรับใช้ ในฐานะที่เป็น ผู้ปกครอง / มัคนายก / พระสอนศาสนา มีกรณีอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณา คุณสมบัติ แรกของผู้ปกครอง/มัคนายก/ พระสอนศาสนา คือต้อง " ปราศจากที่ติ( 1 ทิโมธี 3:2 ) หาก การหย่าร้างและ / หรือการสมรสใหม่ ส่งผลให้เป็นพยานอ่อนต่อ คนใน คริสตจักรหรือชุมชน มันก็อาจจะเป็นคุณสมบัติ"ปราศจากที่ติ " ที่กีดกันเขาออกไป มากกว่าการมีคุณสมบัติเป็น " สามี ของภรรยาคนเดียว" ผู้ปกครอง/มัคนายก/ พระสอนศาสนา ต้องเป็นคนที่คริสตจักรและชุมชน สามารถยึดถือเป็นตัวอย่างของ ภารเป็นผู้นำที่เหมือนพระคริสต์และเคร่งศาสนา หาก การหย่าร้าง และ / หรือ สถานภาพสมรสใหม่ลดความสำคัญของวัตถุประสงค์ลง บางทีเขา ไม่ ควรจะทำหน้าที่ ใน ตำแหน่งของ ผู้ปกครอง/มัคนายก/ พระสอนศาสนา แม้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะจำไว้ นั่นเป็นเพราะ คนนั้นถูกตัดสิทธิ์ จากการรับใช้ในฐานะที่เป็น ผู้ปกครอง / มัคนายกผู้ดูแลวัด / พระสอนศาสนา เขา ก็ยังคงเป็น สมาชิกที่มีคุณค่าในพระกาย ของพระคริสต์

คริสเตียน ทุกคนมีของประทานฝ่ายวิญญาณ และได้รับการทรงเรียกให้มีส่วนร่วม ในการสั่งสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ ด้วยของประทาน 1โครินธ์ 12:4-7 ของประทานนั้นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคน การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน คนที่ถูกตัดสิทธิ์จากตำแหน่งของผู้ปกครอง/มัคนายก/ พระสอนศาสนา ยังสามารถสอน เทศนา รับใช้อธิษฐาน นมัสการและมีบทบาทสำคัญในคริสตจักร

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

วลีคำว่าสามีของภรรยาคนเดียว ใน 1 ทิโมธี 3:2 หมายความว่าอะไร ผู้ชายที่หย่าร้างสามารถรับใช้เป็นบาทหลวง ผู้ปกครองหรือมัคนายกได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries