settings icon
share icon
คำถาม

เมื่อไรถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะออกจากคริสตจักร?

คำตอบ


เป็นไปได้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสังเกตว่าคนคนหนึ่งมีความมั่นคงพอที่จะออกจากคริสตจักรหรือไม่ให้ย้อนกลับไปยังพื้นฐาน อะไรคือจุดมุ่งหมายของคริสตจักร พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าคริสตจักรต้องเป็น "หลักและรากแห่งความจริง" (1 ทิโมธี 3:15) ทุกอย่างในโครงสร้างของคริสตจักร การสอน การนมัสการ รายการต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ต้องมีจุดศูนย์กลางตามข้อเท็จจริงนี้ ยิ่งไปกว่านั้นคริสตจักรควรจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นศีรษะ (เอเฟซัส 1:22, 4:15, โคโลสี 1:18) และยินยอมต่อพระองค์ในทุกด้าน แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะกระทำได้เมื่อคริสตจักรยึดติดกับพระคัมภีร์ตามมาตรฐานและอำนาจของพระคัมภีร์ น่าเศร้าที่เพียงแค่บางคริสตจักรทุกวันนี้ที่กระทำตามคำอธิบายนี้

ผู้เชื่อซึ่งมีความปรารถนาที่จะออกจากคริสตจักรควรจะมีเหตุผลที่ชัดเจน ถ้าคริสตจักรไม่ได้ประกาศความจริงหรือไม่ได้สอนพระคัมภีร์และไม่ได้ยำเกรงพระคริสต์แล้วมีอีกคริสตจักรหนึ่งในบริเวณนั้นที่ประกาศความจริงหรือสอนพระคัมภีร์และยำเกรงพระคริสต์ ฉะนั้นก็มีความมั่นคงที่จะออกมา กรณีเช่นนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการอยู่และทำงานเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราได้รับการกระตุ้นให้ "ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้น" (ยูดา 1:3) ถ้าคนคนหนึ่งได้รับการกระตุ้นอย่างแข็งแกร่งว่าจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนคริสตจักรไปตามพื้นฐานของพระคัมภีร์ ในทิศทางที่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์และสามารถที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ด้วยท่าทีแห่งความรัก ฉะนั้นการจะยังคงอยู่นั้นดูเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

พระคัมภีร์ไม่ได้ร่างระเบียบการการออกจากคริสตจักร ในคริสตจักรยุคแรกผู้เชื่อคนหนึ่งจะต้องย้ายไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อหาคริสตจักรใหม่ ในบางที่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่ามีคริสตจักรตั้งทุกมุมเมืองและน่าเศร้าที่ผู้เชื่อหลายคนออกจากคริสตจักรหนึ่งเพื่อไปยังอีกคริสตจักรหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันแทนที่จะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามที่พวกเขาเผชิญหน้าด้วย การให้อภัย ความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นการอธิบายถึงอุปนิสัยของผู้เชื่อ (ยอห์น 13:34 – 35, โคโลสี 3:13, ยอห์น 17:21 – 23) ไม่ใช่ความขมขื่นและความแตกแยก (เอเฟซัส 4:31 – 32)

ผู้เชื่อคนหนึ่งควรจะรู้สึกถูกจูงใจให้ออกจากคริสตจักรหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญที่เขาหรือเธอจะทำเช่นนั้นด้วยวิธีการที่ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น (สุภาษิต 6:19, 1 โครินธ์ 1:10) เมื่อเผชิญหน้ากับการขาดการสอนพระคัมภีร์ นั่นถึงจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าควรมองหาคริสตจักรใหม่ อย่างไรก็ตามความไม่พอใจต่อคริสตจักรของหลายๆ คนนั้นมีสาเหตุมาจากการที่เขาขาดการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักร จะเป็นสิ่งง่ายกว่ามากที่จะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณจากคริสตจักรเมื่อคนคนหนึ่งมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการ "เลี้ยงดู" ผู้อื่น จุดประสงค์ของคริสตจักรนั้นมีการร่างไว้อย่างชัดเจนใน เอเฟซัส 4:11 – 14 ขอให้เราอนุญาตให้พระคัมภีร์ตอนนี้แนะนำเราในการเลือกและหาคริสตจักร

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เมื่อไรถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะออกจากคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries