settings icon
share icon
คำถาม

ฉันถูกทำร้ายจิตใจและได้รับความเจ็บปวดจากคริสตจักรในอดีต ฉันจะสามารถเอาชนะสิ่งนี้และเปลี่ยนความไม่พอใจคริสตจักร รวมถึงว่าฉันจะมีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมคริสตจักรอีกครั้งได้อย่างไร?

คำตอบ


ความทุกข์ที่เป็นเหตุมาจากคริสตจักรคือ "ฆาตกรเงียบ" นี่ไม่ได้หมายความว่าคำพูดและเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจคุณเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดและเป็นสาธารณะ มันคือ "ภัยเงียบ" เพราะสิ่งอยู่ลึกลงไปในจิตใจ หัวใจและจิตวิญญาณของผู้ที่มีบาดแผล ถ้าไม่ได้รับการจัดการมันจะทำลายความสุข ความชื่นชมยินและสวัสดิภาพในอนาคต ความเสียหายเหล่านี้ส่งผลเชิงลบต่อพันธกิจและการออกภาคสนามของคริสตจักรด้วยม บางคริสตจักรไม่เคยฟื้นตัวในเรื่องนี้ได้เลย ให้เรายอมรับว่าพฤติกรรมที่นำความเสียหายมาสู่หัวใจของคุณไม่ได้เเตกต่างไปมากกว่าความเจ็บปวดซึ่งคุณสามารถที่จะเจอในสถานที่ทำงาน ที่ตลาดหรือที่บ้าน ความแตกต่างคือว่าเราไม่ได้คาดหวังให้คนของพระเจ้าประพฤติตัวเหมือนผู้ที่ไม่มีพระคริสต์ในชีวิตของพวกเขา คริสตจักรเป็นสถานที่เดียวที่เกือบทุกคนเชื่อว่าควรจะปลอดภัย ได้รับการยอมรับ ได้รับการให้อภัยและเป็นอิสระจากความขัดแย้งและความเจ็บปวด จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในคริสตจักรส่วนมากมีบางสภาพของความขัดแย้ง การทะเลาะและความเกลียดชังที่เข้ามา รวมถึงทำให้ความคิดเห็นต่างๆ มัวหมองไป

สิ่งนี้เกิดมากขึ้นในบางคริสตจักรมากกว่าคริสตจักรอื่นๆ สุขภาพฝ่ายวิญญาณของผู้คนในคริสตจักรและกำลังของการนำเป็นตัวกำหนดวิธีที่แพร่หลายและขอบเขตใดซึ่งแบ่งแยกพฤติกรรมความแตกแยกที่สามารถควบคุมได้ เมื่อควบคุมไม่ได้มันจะไปทำลายรากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณของที่ประชุมทั้งหมดอย่างช้าๆ และอย่างแน่นอน เป็นสิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนจุดสนใจของคุณให้ห่างไกลจากคนที่เกี่ยวข้องและคริสตจักรรวมทั้งพิสูจน์ถึงรากของสาเหตุความเจ็บปวด ความกระวนกระวายใจและความผิดหวังของคุณ ค้นหาสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้คือความโกรธ ความเสียใจ ความผิดหวัง การถูกปฏิเสธ ความเจ็บปวด ความริษยา ความอ่อนแอ ความกลัว การกบฏ ความทะนงตน ความละอายใจ ความอับอายหรือความสูญเสีย ค้นหาสิ่งที่เป็นแกนหลักของความเจ็บปวดของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดหรือกระทำต่อคุณ แต่สิ่งทำให้คุณเจ็บปวดจริงๆ แล้วคืออะไร จากนั้นก็หาข้อมูลจากพระคัมภีร์เพื่อที่จะค้นพบว่าพระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ นำหนังสือศัพท์สัมพันธ์พระคัมภีร์มาแล้วค้นหาแต่ละคำและอ่าน คิด อธิษฐานและนำข้อเหล่านั้นมาปรับใช้ ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจคิดว่าคุณโกรธในเมื่อความเป็นจริงแล้วคุณรู้สึกถูกปฏิเสธ พระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือ พระองค์ตรัสว่า "เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย" (ฮีบรู 13:5) "เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์" ( เยเรมีย์ 31:3) และ "นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป" (มัทธิว 28:20)

เมื่อคุณค้นพบรากของความเจ็บปวดของคุณแล้ว พระเจ้าทรงมียาบรรเทาปวดแห่งสติปัญญา ความเห็นใจและความรักที่จะรักษาบาดแผลของคุณ ถ้าคุณทูลขอพระองค์ให้ทรงช่วย จุดสนใจของคุณก็จะเปลี่ยนไปยังพระองค์รวมทั้งแยกจากคนอื่นและการกระทำของพวกเขา คุณจะหยุดที่จะระบุถึงเหตุการณ์ซึ่งทำให้คุณได้รับอันตราย คุณอาจจะถูกทำอัตราย ถูกทำให้บาดเจ็บ หรือถูกทำให้โกรธ คุณรู้สึกแบบนั้นอย่างแน่นอน ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นผลจากความจริงที่มีการลงลึกและสำคัญมากกว่าซึ่งทำให้คุณออกนอกทางจากความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อพระเจ้า คริสตจักรของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ ถ้าคุณยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ความรู้สึกเหล่านั้นจะนำมาสู่รากความขมขื่นซึ่งส่งผลทางลบต่อโครงสร้างฝ่ายจิตวิญญาณของคุณทุกส่วนและช่วงชิงชีวิตที่บริบูรณ์ในพระคริสต์ไปจากคุณ (ยอห์น 10:10) คุณคงไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

เราจะทำอย่างไรไม่ให้ประสบการณ์ความเจ็บปวดเคลื่อนไหวการทำลายของพวกเขาเข้าสู่จิตวิญญาณของเรา พระธรรมแห่งปัญญาจากพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเราต้อง "รักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ" (สุภาษิต 4:23) เราปกป้องหัวใจของเราด้วยการเลือกคิด รู้สึก ประพฤติและกระทำอย่างระมัดระวัง ปกป้องหัวใจของคุณด้วยการปฏิเสธที่จะกังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ปฏิเสธที่จะมุ่งความสนใจคนไปยังที่ทำให้คุณเจ็บปวดรวมทั้งปฏิเสธที่จะพูดตอกย้ำความอ่อนแอของคริสตจักร การทิ้งความขมขื่นต้องใช้ความถ่อมใจแต่ "พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม" (ยากอบ 4:6, สุภาษิต 3:34) ต้องมีการให้อภัยในท่าทีและการกระทำ (มัทธิว 18:22, มาลาคี 11:27, เอเฟซัส 4:32, โคโลสี 3:13) กับไม่เกริ่นถึงการแก้แค้น (โรม 12:19) อย่างมากที่สุดคือทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในและผ่านทางคุณ (เอเฟซัส 3:16)

อย่าโทษพระเจ้าถึงสิ่งที่ลูกของพระองค์ประพฤติ อย่าละทิ้งคริสตจักรเช่นเดียวกัน มีคนอื่นๆ มากมายที่อุทิศตัว เต็มล้นด้วยพระคุณ รักและให้อภัยผู้อื่นมากกว่าที่ไม่มีในคริสตจักรส่วนมาก ให้เราหาพวกเขา ใช้เวลากับพวกเขา ถ้าคุณไม่สามารถหาพวกเขาได้ก็หาคริสตจักรอื่น (เป็นสิ่งที่ยากซึ่งคุณจะไม่สามารถหาพวกเขาได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่คริสตจักรยากจะเข้าถึง) คริสตจักรเป็นความคิดของพระเจ้าและพระองค์ทรงปกป้องคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อแม้ว่าพระองค์จะทรงเสียพระทัยด้วยพฤติกรรมของพวกเขา (ดูวิวรณ์ 2-3)

คุณสามารถมีความหวังเพราะคุณได้แสวงหาการเยียวยาจากพระองค์ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเปลี่ยนจุดสนใจของคุณไปยังพระองค์ผู้ที่จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้อยู่เหนือและห่างไกลความเจ็บปวดนี้ พระเยซูทรงสัญญาว่า "บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาออกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา" (มัทธิว 11:28-30)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันถูกทำร้ายจิตใจและได้รับความเจ็บปวดจากคริสตจักรในอดีต ฉันจะสามารถเอาชนะสิ่งนี้และเปลี่ยนความไม่พอใจคริสตจักร รวมถึงว่าฉันจะมีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมคริสตจักรอีกครั้งได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries