settings icon
share icon
คำถาม

ฉันควรมองหาอะไรในคริสตจักร?

คำตอบ


เพื่อที่จะรู้ว่าต้องมองหาอะไรในคริสตจักรท้องถิ่น เราต้องเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรซึ่งโดยทั่วไปนั้นคือพระกายของพระคริสต์ มีความจริงที่โดดเด่นสองประการเกี่ยวกับคริสตจักร อันดับแรก "คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นหลักและรากฐานแห่งความจริง" (1 ทิโมธี 3:15) อันดับที่สองพระคริสต์เท่านั้นที่เป็นศีรษะของคริสตจักร (เอเฟซัส 1:22, 4:15, โคโลสี 1:18)

ในเรื่องที่เกี่ยวกับความจริงประการแรกคือคริสตจักรท้องถิ่นเป็นสถานที่ซึ่งพระคัมภีร์ (ความจริงเดียวของพระเจ้า) มีอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบ พระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นหลักเกณฑ์ของความเชื่อและการประพฤติซึ่งไม่ผิดพลาด (2 ทิโมธี 3:15-17) ดังนั้นเมื่อเราหาคริสตจักรที่จะเข้าร่วม เราควรหาคริสตจักรที่ทำตามมาตรฐานของพระคัมภีร์คือมีการประกาศพระกิตติคุณ ประณามความบาป มีการนมัสการที่มาจากหัวใจ มีการสอนตามแบบพระคัมภีร์และหาโอกาสที่จะปรนนิบัติผู้อื่นอยู่เสมอ ให้เราพิจารณาจากรูปแบบของคริสตจักรยุคแรกที่พบในกิจการ 2:42 – 47 "เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน" เขาหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน"

ในเรื่องที่เกี่ยวกับความจริงประการที่สองของคริสตจักรคือคริสเตียนควรเข้าร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรท้องถิ่นที่ประกาศความเป็นผู้นำของพระคริสต์ในทุกเรื่องทั้งหลักคำสอนและการปฏิบัติ ไม่มีมนุษย์คนใดไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล ธรรมิกชนหรือพระสันตะปาปาที่เป็นผู้นำของคริสตจักร มนุษย์ทุกคนต้องตาย คริสตจักรที่มีชีวิตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จะมีผู้นำที่ตายได้อย่างไร มีไม่ได้ พระคริสต์ทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเพียงผู้เดียวของคริสตจักรและไม่ว่าจะเป็นผู้นำคริสตจักร ของประทาน ระเบียบวินัยและการนมัสการ ทั้งหมดนี้ได้รับการแต่งตั้งผ่านอำนาจสูงสุดของพระองค์ดังที่พบในพระคัมภีร์

เมื่อรากฐานความจริงทั้งสองถูกกำหนดขึ้นแล้ว ปัจจัยที่เหลือ (อาคาร รูปแบบการนมัสการ กิจกรรม รายการ สถานที่ ฯลฯ) ก็เป็นเพียงความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้น ก่อนเข้าร่วมคริสตจักรจำเป็นต้องมีการค้นคว้าข้อมูลก่อน ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำเกี่ยวกับหลักคำสอน ถ้อยคำของวัตถุประสงค์ ถ้อยคำของพันธกิจหรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อของคริสตจักรซึ่งควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คริสตจักรหลายแห่งมีเว็บไซต์ผู้หนึ่งสามารถระบุถึงความเชื่อเกี่ยวกับพระคัมภีร์ พระเจ้า ตรีเอกานุภาพ พระเยซูคริสต์ ความบาปและความรอดของพวกเขาได้

สิ่งถัดไปคือเราควรไปเยี่ยมคริสตจักรที่ดูเหมือนจะมีหลักพื้นฐานที่ครบถ้วน การเข้าร่วมการประชุมของแต่ละคริสตจักรสองหรือสามครั้งนั้นจะเป็นประโยชน์ด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่พวกเขาให้แก่ผู้มาเยือนควรได้รับการตรวจสอบ ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับหลักข้อเชื่อ การประเมินคริสตจักรควรเป็นไปตามหลักการที่ระบุไว้ข้างต้น พระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจเพียงอย่างเดียวหรือไม่ พระคริสต์ทรงเป็นที่ยกย่องในฐานะศีรษะของคริสตจักรหรือไม่ คริสตจักรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสาวกหรือไม่ คุณได้รับแรงจูงใจที่จะนมัสการพระเจ้าหรือไม่ พันธกิจประเภทใดที่คริสตจักรมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย คำเทศนามาจากพระคัมภีร์และเป็นคำสอนของเกี่ยวกับการประกาศหรือไม่ การสามัคคีธรรมเป็นอย่างไรบ้าง คุณต้องรู้สึกสบายใจด้วย คุณรู้สึกได้รับการต้อนรับหรือไม่ การประชุมนมัสการประกอบด้วยผู้นมัสการที่แท้จริงหรือไม่

ท้ายที่สุดให้จำไว้ว่าไม่มีคริสตจักรไหนสมบูรณ์แบบ ส่วนมากก็ยังคงเต็มไปด้วยคนบาปที่ได้รับความรอดผู้ซึ่งอยู่ในสงครามฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อย่าลืมความสำคัญของการอธิษฐานด้วย ให้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่พระเจ้าอยากให้คุณเข้าร่วม นี่เป็นสิ่งสำคัญตลอดกระบวนการตัดสินใจ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันควรมองหาอะไรในคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries