settings icon
share icon
คำถาม

ผมไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์ ผมจำเป็นต้องได้รับบัพติสมาใหม่อีกครั้งไหม?

คำตอบ


พระคัมภีร์สอนชัดเจนมากเกี่ยวกับบัพติสมา มีประเด็นสองอย่างที่เราทุกคนต้องเข้าใจ

(1) คนหนึ่งต้องรับบัพติสมาหลังจากได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไว้วางใจในพระองค์เพียงอย่างเดียวเพื่อรับความรอด

(2) บัพติศมาต้องกระทำโดยการจุ่มลงในน้ำ

คำว่า รับบัพติสมา มีความหมายตามอักษรว่า "จุ่มลง / ดำลงมิดในน้ำ" บัพติสมาโดยการจุ่มน้ำเป็นวิธีเดียวของบัพติศมา ที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของบัพติศมาพอสมควร-----ตัวผู้เชื่อกำลังจะตาย ถูกฝังไว้กับพระคริสต์และถูกยกขึ้นเพื่อมีชีวิตใหม่

โรม 6:3-4 “ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว ราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

โดยมีประเด็นสำคัญสองอย่างในใจ แล้วผู้ที่ไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์เป็นอย่างไร เพื่อหาความชัดเจน ให้เราแบ่งพวกเขาออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ประเภทแรก บรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาก่อนที่กลายเป็น คริสเตียน ตัวอย่างทั่วไปของเรื่องนี้รวมบรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาเป็นเด็กทารกและบรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาภายหลังในชีวิต แต่ไม่ได้รู้อย่างแท้จริงว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาได้รับบัพติศมา ในกรณีเหล่านี้ ใช่แน่นอน คนเช่นนี้จะต้องรับบัพติศมาใหม่อีกครั้ง อีกครั้งพระคัมภีร์เผยให้เห็นว่าเป็นบัพติศมาหลังได้รับความรอด สัญลักษณ์ของบัพติศมาจะหายไป ถ้าคนนั้นไม่ได้รับความรอดแท้จริงโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ประเภทที่สอง บรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาหลังจากที่รับเชื่อในพระคริสต์ แต่ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การจุ่มลงในน้ำ ปัญหานี้เป็นเรื่องยากขึ้นเล็กน้อย มันอาจจะมีคนแย้งว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับบัพติสมาจริง หากเป็นวิธีการพรมน้ำหรือเทรดน้ำ มันไม่เหมาะสมกับความหมายพื้นฐานของบัพติสมา "จุ่มลงในน้ำ" อย่างไรก็ตาม ไม่มีพิเศษที่ไหนในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงบางคนที่ได้รับ "บัพติสมา" แต่ไม่ได้จุ่มลงในน้ำ แล้วปัญหาควรจะอยู่บนพื้นฐานของแต่ละบุคคล ผู้เชื่อที่ไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์ ควรทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า

ยากอบ 1:5 “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ”

หากผู้เชื่อไม่แน่ใจในสามัญสำนึกของตน มันจะดีที่สุดที่จะรับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์อีกครั้งเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี

โรม 14:23 “แต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิด เพราะเขามิได้กินตามที่ตนเชื่อ ทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆ ที่มิได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้น” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผมไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์ ผมจำเป็นต้องได้รับบัพติสมาใหม่อีกครั้งไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries