settings icon
share icon
คำถาม

คริสตจักรคิดจะทำอะไรกับเงินถวายที่ได้รับ?

คำตอบ


ทุกคริสตจักรได้รับการถวายสิบลดหรือเงินถวายบางอย่างไม่ว่าจะเป็น "การเดินถุงถวาย" หรือการตั้งกล่องหลังสถานนมัสการหรือวิธีการเก็บรวบรวมแบบอื่นๆ คริสตจักรต้องการเงินสะสมเพื่อการทำงาน วิธีที่คริสตจักรใช้เงินเหล่านั้นสำคัญเพราะคริสตจักรมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและต่อชุมชนที่รายล้อมอยู่ ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ประการแรกคริสตจักรมีความรับผิดชอบต่อสมาชิก คริสตจักรแห่งแรกเป็นคริสตจักรที่เริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มในวันเพนเทคอสท์ นำความอุสาหะไปยังความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกคือ "อัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่ง เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน เพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน ผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสีย และนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต อัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการ" (กิจการ 4:33 ‭-‬ 35) เราพบว่าเงินถวายที่นำมามอบให้แก่ผู้นำคริสตจักร ผู้ซึ่งมีหน้าที่แจกจ่ายเงินตามความจำเป็น มีการแจกจ่ายอาหารให้แก่หญิงม่ายท่ามกลางพวกเขา (กิจการ 6:1)‬‬‬‬‬‬‬

‬ อัครทูตในเยรูซาเล็มยืนยันถึงพันธกิจของเปาโลท่ามกลางคนต่างชาติถามว่าเขาควรจะ "ไม่ให้เราลืมนึกถึงคนจน" (กาลาเทีย 2:10) ดังนั้นงานการกุศลที่เป็นประโยชน์แก่คนจนภายใต้คริสตจักรควรจะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของคริสตจักร ต่อมาเปาโลให้การแนะนำแก่ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรและผู้ที่ควรพึ่งพาทรัพย์อื่นเพื่อค้ำจุนชีวิตพวกเขา (1 ทิโมธี 5:3-16)

คริสตจักรท้องถิ่นมากมายในช่วงศตวรรษแรกเริ่มต้นถวายเพื่อช่วยคริสตจักรอื่นที่มีความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มที่ได้รับความทุกข์จากการถูกข่มเหงและการกันดารอาหาร รวมไปถึงคริสตจักรในเมืองอันทีโอกได้จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือ (กิจการ 11:29) เปาโลนำของขวัญแห่งความรักจากกาลาเทีย (1โครินธ์ 16:1) โครินธ์ (1โครินธ์ 16:3) มาซิโดเนียและอาคายา (โรม 15:25-26) มาสู่กรุงเยรูซาเล็ม เขามีทูตจากเมืองเบโรอา เธสะโลนิกา เดอร์บีและอาณาเขตแคว้นเอเชียไปกับเขาด้วย (กิจการ 20:4)

ประการที่สองคริสตจักรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่รายล้อมอยู่ การลงภาคสนามเป็นสิ่งที่จำเป็น "เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ" (กาลาเทีย 6:10) นี่คือข้อที่กำหนดสิทธิพิเศษซึ่งทำให้ครอบครัวของพระเจ้ามาก่อนอันดับแรก แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือเราต้องแสวงหาวิธีที่จะ "ทำดี" ต่อทุกคน แน่นอนว่านี่ต้องเกี่ยวข้องกับการประกาศความเชื่อ (กิจการ 1:8) คริสตจักรซึ่งมีสุขภาพที่ดีควรจะส่งมิชชันนารีออกไป (ดูกิจการ 13:2-3) หรืออย่างน้อยคือสนับสนุนมิชชันนารีในหลายด้านของการรับใช้

คริสตจักรที่สูญเสียจุดมุ่งหมายซึ่งสังเกตได้ ตามหลักฐานว่ามีการใช้เงินที่ไหน แสดงให้เห็นสัญญาณต่างๆ ความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ ผู้ให้คำปรึกษาแก่คริสตจักรและผู้ประพันธ์ธอม เอส. เรนเนอร์ (Thom S. Rainer) กล่าวในหนังสือของเขา Autopsy of a Dead Church ว่าหนึ่งในอาการของคริสตจักรที่กำลังจะตายก็คือร้อยละของงบประมาณสำหรับความจำเป็นของสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เงินสำหรับลงการพื้นที่นั้นลดลง

ประการที่สามคริสตจักรมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราทรงรู้จักคริสตจักรของพระองค์ (วิวรณ์ 2:2, 9, 13, 19) และพระองค์สั่งว่าพระวจนะของพระองค์สมควรได้รับการสั่งสอน (โรม 10:14, 2 ทิโมธี 4:2) และแล้ว "ความล้ำลึกของพระคริสต์" ก็ได้รับการประกาศ (โคโลสี 4:3) การประกาศข่าวประเสริฐคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าสิ่งไหนจะเป็นการผลักดันเป้าหมายก็ควรให้สิ่งนี้มาเป็นอันดับแรกและการจ่ายเงินให้แก่ศิษยาภิบาลคือส่วนหนึ่งของเป้าหมาย "จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า 'อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัว เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่' และ'คนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน'" (1 ทิโมธี 5:17‭-18) ผู้ที่มีส่วนช่วยเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อก็สมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสำหรับการทำงานของพวกเขา (ดู 1 โครินธ์ 9:11เช่นเดียวกัน)‬‬ ‬‬‬‬

‬ สติปัญญาในเรื่องการใช้จ่ายของคริสตจักรนั้นมีความจำเป็น และเราควรอธิษฐานขอสติปัญญา (ยากอบ 1:5) การมีตึกที่ดีหรือพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างดีนั้นไม่ได้เป็นบาป แต่เราก็สงสัยบางครั้งว่าจะเป็นการดีกว่าไหมหากจะใช้เงินในการสนับสนุนมิชชันนารีคนอื่นหรือช่วยคริสตจักรที่ยากจนรอบโลก

จุดมุ่งหมายของคริสตจักรควรเป็นการทำงานของพระเจ้าในโลกและทุกสิ่งควรทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า (1 โครินธ์ 10:31) คริสตจักรยุคแรก "ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน" (กิจการ 2:42) บางครั้งการกระทำเหล่านี้ก็เป็นการประกาศข่าวประเสริฐและการสามัคคีธรรมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามพิธีมหาสนิทและการอธิษฐานคือคำแนะนำขั้นพื้นฐานถึงวิธีที่คริสตจักรควรจะใช้เงินถวาย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสตจักรคิดจะทำอะไรกับเงินถวายที่ได้รับ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries