settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการขาดการไปร่วมคริสตจักร?

คำตอบ


หลายๆ คนมีความเข้าใจผิดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เป็นไปตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับการไปร่วมคริสตจักร ความรู้สึกของบางคนเกี่ยวกับขอบเขตด้านระบบศาสนาที่เข้มงวดของการเข้าร่วมคริสตจักรคือพวกเขาคิดว่าต้องเข้าร่วมทุกครั้งที่มีการประชุมมิฉะนั้นก็จะเสี่ยงต่อพระพิโรธของพระเจ้า บางคนมีประสบการณ์กับความรู้สึกละอายใจทุกครั้งที่เขาพลาดการเข้าร่วมนมัสการในเช้าวันอาทิตย์ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง น่าเศร้าที่บางคริสตจักรหนุนใจความละอายใจนี้โดยการกดดันผู้คนมากเกินความจำเป็น ในขณะที่การเพิกเฉยต่อคริสตจักรหรือความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงจากคริสตจักรอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของใครบางคน เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเข้าใจว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ของผู้หนึ่งกับพระเจ้าไม่ได้กำหนดตรงที่ว่าเขาหรือเธอเข้าร่วมคริสตจักรบ่อยแค่ไหน ความรักของพระเจ้าต่อลูกของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เขาเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ

โดยไม่ต้องคาดเดาคริสเตียนผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ต้องเข้าร่วมคริสตจักร ต้องเป็นความปรารถนาของคริสเตียนทุกคนที่จะนมัสการร่วมกัน (เอเฟซัส 5:19 – 20) สามัคคีธรรมกันและหนุนใจคริสเตียนคนอื่นๆ (1 เธสะโลนิกา 5:11) ได้รับการสอนจากพระคำของพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16 – 17) การได้ยินพระคำคือสิ่งที่สร้างความเชื่อ (โรม 10:17) และการรวมกลุ่มกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เป็นพระบัญชา (ฮีบรู 10:24 – 25) เราต้องการซึ่งกันและกันจริงๆ ดั่งที่พระเจ้ารักผู้ให้ที่มีจิตใจร่าเริง (2 โครินธ์ 9:7) เพราะฉะนั้นพระองค์พอใจกับผู้เข้าร่วมคริสตจักรที่มีจิตใจร่าเริงซึ่งจริงใจ

การเข้าร่วมคริสตจักรควรจะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับแรกในชีวิตคริสเตียน การิอยู่ใต้อำนาจของคริสตจักรท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นอะไรคือเหตุผลที่เหมาะสมในการขาดการเข้าร่วมคริสตจักร เป็นไปได้ที่จะให้รายการที่ใช้ได้สำหรับทุกคน แต่ในด้านอื่นๆ ปัญหาก็จะตกอยู่ที่ท่าทีและแรงจูงใจของคนคนหนึ่ง ถ้าแรงจูงใจของคนคนหนึ่งในการขาดการไปร่วมคริสตจักรคือการไปรับใช้พระเจ้าในอีกที่หนึ่ง ซึ่งตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงหรือเพื่อที่จะเติมเต็มความรับผิดชอบซึ่งพระเจ้าได้บัญชาไว้ ดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่ผิดในการขาดการเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักร ยกตัวอย่างเช่นตำรวจที่อยู่เวรนั้นเราไม่สามารถคาดหวังว่าเขาจะไม่สนใจโทรศัพท์ที่เข้ามาเพื่อที่จะได้นั่งที่นั่งในคริสตจักร แต่ถ้าแรงจูงใจของคนคนหนึ่งในการขาดการไปร่วมคริสตจักรนั้นเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของเนื้อหนัง เพื่อติดตามสิ่งที่สุดท้ายคือความเห็นแก่ตัวหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการสามัคคีธรรมกับคริสเตียน นั่นต่างหากคือปัญหา

แต่ละสถานการณ์ต้องมีการประเมินด้วยตัวเองด้วยความสัตย์ซื่อ เป็นที่ยอมรับได้ไหมถ้าขาดการไปร่วมคริสตจักรเพื่อไปดูการแข่งขันกีฬา เป็นที่ยอมรับได้ ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและท่าทีของคนคนนั้น แล้วการขาดการไปร่วมคริสตจักรตอนไปพักร้อนล่ะ อีกครั้งก็ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและท่าทีของคนคนนั้น เราอยากจะหลีกเลี่ยงระบบศาสนาที่เข้มงวด เราไม่ได้รับความรอดโดยการเข้าร่วมคริสตจักรแต่โดยทางพระคุณ ในเวลาเดียวกันคริสเตียนควรจะปรารถนาที่จะเข้าร่วมคริสตจักรเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของของประทานจากพระเจ้าซึ่งก็คือความรอด เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและเพื่อที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่น

การตรวจสอบแรงดลใจของเราในการขาดการไปร่วมคริสตจักร เราควรจะตรวจสอบดูแรงจูงใจของเราในการเข้าร่วมคริสตจักร เราเข้าร่วมคริสตจักรเพื่อทำให้เราดูเหมือนกับเป็นคนฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านการติดต่อธุรกิจหรือไม่ หรือเราต้องการเข้าร่วมเพราะว่ามีความนึกคิดเกี่ยวกับระบบศาสนาที่เข้มงวดซึ่งกล่าวว่ายิ่งเราเดินผ่านประตูคริสตจักรมากเท่าไร พระเจ้าก็พอใจเรามากเท่านั้นหรือไม่ เป็นความจริงหรือไม่ที่มีหลายๆ คนซึ่งเข้าร่วมคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอแล้วยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพระเจ้า ถ้าการเข้าร่วมคริสตจักรของคุณรวมถึงสิ่งที่ไม่ได้มากไปกว่าการนั่งแบบเบื่อๆ และไม่สนใจการร้องเพลงหรือคำเทศนาและกลับไปในทันทีที่การประชุมจบลง นั่นอาจจะเรียกได้ว่าคุณก็ขาดการเข้าร่วมคริสตจักรเช่นเดียวกัน ในเมื่อคุณไม่ได้รับอะไรจากคริสตจักรและคุณไม่มีส่วนใดๆ ในสิ่งนี้เลย

เราควรที่จะอยากเข้าร่วมคริสตจักรเพื่อที่เราจะได้สามัคคีธรรมกับผู้อื่นผู้ซึ่งได้มีประสบการณ์ในพระคุณอันอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกัน เราต้องหลีกเลี่ยงการขาดการเข้าร่วมคริสตจักรเมื่อไรที่เป็นไปได้เพราะว่าเรารู้ถึงความสำคัญของการฟังพระคำของพระเจ้า การนำมาใช้ในชีวิตของเราและการแบ่งปันกับผู้อื่น เราต้องเข้าร่วมคริสตจักร ไม่ใช่เพื่อสะสมแต้มจำนวนมากแต่เพราะว่าเรารักพระเจ้า รักประชากรของพระองค์และรักพระคำของพระองค์ คริสเตียนทุกคนต้องมีความพยายามที่จะเข้าร่วมคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ ในเวลาเดียวกันการขาดการไปร่วมคริสตจักรด้วยเหตุผลที่ดีไม่ได้เป็นการทำบาปหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่ละอายใจ

พระเจ้ารู้จักหัวใจของเรา พระเจ้าไม่ได้ภาคภูมิใจในคนคนหนึ่งเพียงแค่เพราะว่าเขาเข้าร่วมทุกการประชุม ความปรารถนาของพระเจ้าคือการสร้างเราขึ้นในพระคริสต์และวิธีการของพระองค์คือว่าในยุคนี้ต้องมีการเข้าร่วมคริสตจักรท้องถิ่น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการขาดการไปร่วมคริสตจักร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries