settings icon
share icon
คำถาม

จำเป็นที่ชายคนหนึ่งจะต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการก่อนที่จะสามารถรับใช้เป็นศิษยาภิบาลหรือไม่?

คำตอบ


อัครทูตเปาโลบอกเราในเอเฟซัส 4:11 – 12 ว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเติมเต็มตำแหน่งหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาลและอาจารย์ การทรงเรียกของเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นของประทานจากพระเจ้าสำหรับงานของคริสตจักร จุดประสงค์ของของประทานฝ่ายวิญญาณคือการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกคริสตจักรสำหรับชีวิตการรับใช้พระเจ้า จุดประสงค์ของการอบรมสัมมนาคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ของผู้ที่ต้องการตำแหน่งหน้าที่ผู้นำในงานของพระเจ้า เปาโลแนะนำทิโมธีและในทำนองเดียวกันกับเราทุกวันนี้ให้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ชายสำหรับบทบาทผู้นำในคริสตจักรคือ "จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย" (2 ทิโมธี 2:2)

การอบรมพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการช่วยให้แน่ใจว่าพันธกิจของพระคำของพระเจ้าไม่ได้มีการเก็บรักษาไว้แต่ยังคงเติบโตงอกงามภายในคริสตจักร สิ่งที่บ่งบอกเป็นอันดับแรกว่าใครบางคนต้องการตำแหน่งหน้าที่ผู้ปกครอง บิชอปหรือศิษยาภิบาลกำลังได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้กระทำงานที่ปรารถนา เปาโลบอกกับเราว่า "คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ศิษยาภิบาล คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ" (1 ทิโมธี 3:1)

เมื่อใครบางคนถูกโน้มน้าวว่าเขากำลังได้รับการทรงเรียกไปยังพันธกิจของพระคำ เขาต้องแสวงหาการสำรวจของประทานของเขาและเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะตอบรับการทรงเรียกนั้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่มีชั้นสัมมนาและมหาวิทยาลัยคริสเตียนอยู่ แล้วทำไมการแสวงหาการศึกษาอย่างเป็นทางการนั้นอาจจะทำให้การทรงเรียกของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่มั่นคง ในเวลาเดียวกันในขณะที่การศึกษาอย่างเป็นทางการนั้นสำคัญและมีคุณค่า พระเจ้าก็สามารถที่จะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการให้เป็นศิษยาภิบาลหรือผู้ปกครองคริสตจักรที่ยอดเยี่ยมได้

การทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะทำงานพันธกิจไม่ใช่เพื่อคริสตจักรเพียงอย่างเดียว ผ่านทางคริสตจักรเช่นเดียวกัน ชายหนุ่มควรจะได้รับการหนุนใจให้แสวงหาการทรงเรียกตามที่เปาโลบอกทิโมธี (1 ทิโมธี 3:1) แต่ตามความนึกคิดการยืนยันครั้งสุดท้ายต้องมาจากคริสตจักรที่ให้ทั้งการอบรมและทดสอบของประทานที่ต้องใช้สำหรับพันธกิจ ผู้ที่ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับพระคำเป็นทูตของพระคริสต์และเป็นศีรษะของคริสตจักร การเทศนาข่าวประเสริฐและเรียกผู้หลงหายมาสู่ความรอดคือการฝึกฝนการใช้ลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ (ดูมัทธิว 16:19) งานนี้ไม่สามารถที่จะทำได้โดยการแยกออกจากอำนาจของพระคริสต์ ตำแหน่งนี้สำคัญมากสำหรับคริสตจักรและเป็นเหตุผลหลักสำหรับการที่ควรจะได้รับการอบรมสัมมนา

มีอีกหลายเหตุผลว่าทำไมการอบรมในชั้นสัมมนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยไม่ต้องสงสัยการเพิ่มระดับการศึกษาของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะในระดับปริญญาโท จะเพิ่มเติมมิติใหม่ให้แก่ความรู้ทั้งหมดทางด้านพระคัมภีร์ของคนคนหนึ่ง เพราะว่าพระคัมภีร์มีความเป็นหนึ่ง เชื่อมโยงเครือข่ายแห่งความจริงที่เป็นหนึ่งเดียว มีการเรียกร้องให้มีการศึกษาระบบศาสนศาสตร์อย่างเข้มข้น ไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบสัมมนาอย่างเป็นทางการหรือไม่ อีกครั้งสถานที่เรียนนั้นไม่สำคัญเท่ากับครูสอนคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทำให้นักเรียนซึมซาบในความรู้ ฤทธิ์อำนาจและสติปัญญา

การอบรมสัมมนามีคุณค่าในขั้นตอนการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน การเรียนชั้นสัมมนาสามปีหรือมากกว่านั้นจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาการเติบโตทางสังคม ความสามารถในการเข้าใจและการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและรู้ถึงความจำเป็นของพวกเขา มีการเติบโตทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเทศทุกวันนี้ซึ่งไม่ได้แสดงออกมาอย่างง่ายๆ ในคนส่วนมากตอนที่อายุ 21 หรือ 22 ปี สิ่งนี้รวมถึงท่าทีของเขาต่อพันธกิจ ครอบครัวและชีวิตโดยทั่วไป การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเหลือด้านความสามารถในการตัดสินใจของคนคนหนึ่งอย่างดีมากและความสามารถที่จะสังเกตถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าของเขา

อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการได้รับการอบรมสัมมนาอย่างสมบูรณ์คือว่าเพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากขึ้นสำหรับการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อนทุกวันนี้ ผู้นำคริสตจักรต้องรู้ว่าเมื่อไรควรจะบอกว่า "ใช่" และเมื่อไรที่ควรจะบอกว่า "ไม่ใช่" สำหรับการเรียกมากมายที่จะร่วมมือกันด้วยเหตุผลทั่วไปหรือทางด้านต่างๆ ความเชื่อมั่นในการมีความรู้ในด้านเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าความจริงต้องถูกเก็บรักษาไว้และการศึกษาชั้นสัมมนาที่ดีช่วยนั้นสร้างความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งทางด้านพระคัมภีร์อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดไม่ว่าความผูกพันทางคริสตจักรของศิษยาภิบาล การศึกษาที่ละเอียดภายในคริสตจักรนั้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การปกครองและสิ่งที่พิเศษนั้นเป็นไปตามลำดับ การตัดสินใจที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนสัมมนาหรือมหาวิทยาลัยคริสเตียนนั้นต้องมีการอธิษฐานและการได้รับคำปรึกษาในทางของพระเจ้า การเตรียมความพร้อมนั้นมีอยู่หลายรูปแบบแต่การเตรียมพร้อมบางประเภทนั้นจำเป็นเสมอ อย่าลดคุณค่าของพันธกิจลงด้วยการมองหาทางลัด ศึกษาหลักการที่พบในสุภาษิต 24:27 อย่างตั้งใจคือ "จงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอก จงทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าที่ในนา และหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้า"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จำเป็นที่ชายคนหนึ่งจะต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการก่อนที่จะสามารถรับใช้เป็นศิษยาภิบาลหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries