settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์?

คำตอบ


ในพันธสัญญาใหม่มักจะแปลคำว่า " รับใช้" เป็น diakoneo คำภาษากรีกซึ่งตามตัวอักษรหมายถึง "ผ่านสิ่งสกปรก." มันหมายถึงผู้ดูแล บริกร หรือคนหนึ่งที่ทำพันธกิจรับใช้ผู้อื่น จากคำนี้ เราได้รับคำภาษาอังกฤษว่า มัคนายก ครั้งแรกเราเห็นการใช้คำว่า มัคนายก ในการอ้างอิงถึงผู้ช่วยเหลือในคริสตจักรในพระธรรมกิจการ

กิจการ 6:2 ฝ่ายอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกัน แล้วกล่าวว่า “ซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่

ผู้คนที่กำลังให้อาหารฝูงแกะโดยการเทศนาและสั่งสอน ตระหนักว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะทิ้งหน้าที่กิจกรรมเหล่านั้นเพื่อรอรับใช้ตามโต๊ะอาหาร ดังนั้นพวกเขาหาคนอื่น ๆ ที่มีความเต็มใจที่จะรับใช้ และให้พวกเขาทำพันธกิจรับใช้ตามความต้องการฝ่ายกายของสมาชิกคริสตจักร ในขณะที่พวกเขาทำการสั่งสอนให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ มันเป็นการใช้ทรัพยากรได้ดีกว่า และการใช้ของประทานของทุกคนได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องในการรับใช้และช่วยเหลือกันและกัน

วันนี้ สำหรับคริสตจักรตามพระคัมภีร์ บทบาทเหล่านี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน ผู้ปกครองและศิษยาภิบาลต้องสั่งสอนพระคำและมัคนายกจะดูแลงานอื่นทุกอย่าง

2 ทิโมธี 4:2 ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มี โอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอ ในการสั่งสอน

ความรับผิดชอบของมัคนายกอาจจะรวมถึงการบริหารหรืองานจัดการองค์กร ทำหน้าที่ต้อนรับ การบำรุงรักษาอาคาร หรืออาสาสมัครเป็นเหรัญญิกคริสตจักร มันขึ้นอยู่กับความต้องการของคริสตจักรและของประทานของคนที่สามารถรับใช้ได้

ความรับผิดชอบของมัคนายกไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือวางเค้าโครงไว้ในพระคัมภีร์; ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นทุกอย่างที่ไม่รวมถึงหน้าที่ของผู้สูงอายุหรือศิษยาภิบาล แต่คุณสมบัติสำหรับมัคนายกมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ พวกเขาจะต้องไม่ถูกตำหนิ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว ดูแลงานบ้านในครัวเรือนได้ดี มีเกียรติ ซื่อสัตย์ ไม่เสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีใจโลภมักได้

1ทิโมธี 3:8-12 ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้ และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อ ด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง มัคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี

ตามพระวจนะของพระเจ้า ภาระหน้าที่ของมัคนายกเป็นงานที่มีเกียรติและได้รับพระพร

1ทิโมธี 3:13 เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ และมีใจกล้าเป็นอันมากเพราะความ เชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries