settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมฉันจึงต้องเชื่อในศาสนาองค์กร?

คำตอบ


พจนานุกรมให้คำจำกัดความเกี่ยวกับ “ศาสนา” ว่าเป็น - “ความเชื่อในพระเจ้าหรือพระต่าง ๆ เพื่อกราบไหว้, โดยปกติด้วยการแสดงออกผ่านทางพิธีกรรม, รูปแบบของความเชื่อ, การนมัสการที่เจาะจง, ฯลฯ, บ่อยครั้งจะเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางด้านจริยศาสตร์” หากดูจากคำจำกัดความนี้ พระคัมภีร์ก็ได้พูดเกี่ยวกับศาสนาองค์กรจริง ๆ และในหลายกรณี วัตถุประสงค์และผลกระทบของ “ศาสนาองค์กร” ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ตัวอย่างข้างล่างนี้คือตัวอย่างสองสามตัวอย่างที่พูดเกี่ยวกับศาสนาองค์กร

ปฐมกาล 11:1-9: คิดว่าตอนนี้คงเป็นเหตุการณ์แรกที่เกี่ยวกับศาสนาองค์กรนั่นคือตอนที่ลูกหลานของโนอาห์รวมตัวกันอย่างมีระบบระเบียบเพื่อที่จะสร้างหอคอยขึ้นมาโดยเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถสร้างมันให้สูงพอพวกเขาก็จะปลอดภัย พวกเขาเชื่อว่าการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำคัญกว่าการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงก้าวเข้าขัดขวางแล้วทำให้ภาษาของพวกเขาสับสน ด้วยเหตุนี้ศาสนานี้จึงแตกกระจายไป

อพยพบทที่ 6 และ อื่น ๆ: พระเจ้าทรงให้สัญญาหลายอย่างกับอับราม (อับราฮัม) เกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษระหว่างลูกหลานของเขาและพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตามเราได้เห็นว่านี่เป็น “การจัดรูปแบบ” ให้กับคนอิสราเอล โดยเริ่มตั้งแต่อพยพไปจนตลอดประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอล บัญญัติสิบประการ, พลับเพลา, ระบบถวายบูชา, ฯลฯ ถูกจัดรูปแบบขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อให้คนอิสราเอลปฏิบัติตาม จากการศึกษาพันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์อธิบายว่าผลของศาสนานี้ก็เพื่อนำผู้ติดตามให้มาถึงพระคริสต์ (กาลาเทีย 3; โรม 7) แต่หลายคนเข้าใจผิดและได้นมัสการพิธีกรรมแทนที่จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้

ผู้วินิจฉัยและอื่น ๆ: การขัดแย้งส่วนใหญ่ในหมู่คนอิสราเอลเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนาองค์กร ดังตัวอย่างรวมถึง: พระบาอัล ((ผู้วินิจฉัย 6; 1 พงศ์กษัตริย์ 18); พระดาโกน (1 ซามูเอล 5); พระโมเลค (2 พงศ์กษัตริย์ 23:10) พระเจ้าทรงใช้ศาสนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงฤทธิอำนาจของพระองค์โดยการทรงมีชัยชนะเหนือพวกมัน

พระกิตติคุณ: พวกฟาริสีและสะดูสี เป็นตัวแทนของศาสนาองค์กรในสมัยของพระคริสต์ พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับพวกเขาบ่อยครั้งเกี่ยวกับคำสอนที่ผิด ๆ และชีวิตที่หน้าไหว้หลังหลอกของพวกเขา มีหลายคนเปลี่ยนใจและออกจากศาสนาองค์กรนี้ - ท่านเปาโลคือตัวอย่าง

จดหมายฝาก: มีกลุ่มองค์กรหลายกลุ่มที่เอาพระกิตติคุณมาผสมผสานกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติ กลุ่มเหล่านี้ก็เช่นกันได้กดดันผู้เชื่อให้เปลี่ยนใจและยอมรับศาสนาใหม่นี้ หนังสือกาลาเทียและโคโลสีได้เขียนเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

วิวรณ์: ในยุคสุดท้าย ศาสนาองค์กรจะมีผลกระทบมากในโลก เมื่อผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์จะจัดตั้งศาสนาเดียวในโลกขึ้นมาให้คนนับถือ

ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของ “ศาสนาองค์กร” คือการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนให้ออกห่างจากพระประสงค์ของพระเจ้า แต่พระคัมภีร์ได้พูดเกี่ยวกับ คริสตชนองค์กร (ผู้เชื่อ) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกพวกเขาว่าคริสตจักร หนังสือกิจการและจดหมายฝาก ได้อธิบายทิศทางว่าคริสตจักรควรมีระบบระเบียบ และต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างไร

ในกรณีนี้เราควรเรียกระบบนี้ว่าเป็น “องค์กรแห่งความสัมพันธ์” จะดีกว่า ไม่มีแผนการใดที่จะนำเราไปถึงพระเจ้าได้ (พระองค์จะต้องเป็นผู้นำเราเข้าไปหาพระองค์) ไม่มีความหยิ่ง (ทุกอย่างคือพระคุณ) มันไม่ควรจะมีการต่อล้อต่อเถียงกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ (พระเจ้าทรงเป็นศีรษะของกาย - โคโลสี 1:18) มันไม่ควรจะมีอคติ (เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ – กาลาเทีย 3:28) การถูกจัดระเบียบไม่ใช่ปัญหา แต่การติดตามศาสนาคือปัญหาแน่นอน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมฉันจึงต้องเชื่อในศาสนาองค์กร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries