Otázky o anjeloch a démonoch


Čo Biblia hovorí o anjeloch?

Čo Biblia hovorí o démonoch?

Kto je satan?

Čo Biblia hovorí o posadnutosti démonmi/démonickej posadnutosti? Či je to aj dnes možné?

Či môže byť kresťan posadnutý démonmi?

Kto boli synovia Boží a dcéry ľudské podľa 1 Mojžišovej 6:1-4?

Čo sú serafi? Sú serafi anjeli?

Prečo Boh dovolil Satanovi a démonom, aby zhrešili?

Kto je anjel Pánov?

Sú anjeli mužského alebo ženského pohlavia?

Čo sú archanjeli?

Meníme sa po smrti na anjelov?

Čo sú cherubi? Sú cherubi anjeli?

Môže kresťan dnes vykonať exorcizmus?

Sú démoni padlí anjeli?

Máme anjelov ochrancov?

Kto/čo sú nephilimi?

Ako, prečo a kedy bol Satan zhodený z neba?


Otázky o anjeloch a démonoch