settings icon
share icon
Otázka

Čo je angelológia?

Odpoveď


Angelológia je náuka o anjeloch. Dnes existuje veľa nebiblických pohľadov na anjelov. Niektorí veria, že anjeli sú ľudské bytosti, ktoré zomreli. Iní veria, že anjeli sú neosobné zdroje moci. Ďalší úplne popierajú existenciu anjelov. Biblické chápanie angelológie uvedie tieto falošné presvedčenia na pravú mieru. Angelológia nám hovorí, čo Biblia hovorí o anjeloch. Je to učenie o tom, aký vzťah majú anjeli k ľudstvu a ako slúžia Božím zámerom. Tu je niekoľko dôležitých otázok:

Čo hovorí Biblia o anjeloch? Anjeli sú úplne odlišné bytosti ako ľudia. Ľudské bytosti sa po smrti nestanú anjelmi. Anjeli sa nikdy nestanú a nikdy neboli ľudskými bytosťami. Boh stvoril anjelov, tak ako stvoril aj ľudstvo.

Sú anjeli muži alebo ženy? Biblia nevyhnutne nerozoberá, či pohlavie anjelov bolo mužské alebo ženské. Kedykoľvek je anjelovi v Písme „pridelené“ pohlavie, je to muž (Genesis 19:10 a 12, Zjavenie 7:2, 8:3, 10:7) a jediné mená priradené anjelom sú Michael a Gabriel, všeobecne považované za mužské mená.

Máme anjelov strážnych? Niet pochýb o tom, že dobrí anjeli pomáhajú chrániť veriacich, odhaľujú informácie, vedú ľudí a vo všeobecnosti slúžia Božím deťom. Ťažká otázka je, či má každý človek alebo každý veriaci prideleného anjela.

Kto / Čo je anjel Pánov? Presná identita „anjela Pána“ nie je v Biblii uvedená, ale v Biblii existuje veľa dôležitých „záchytných bodov“.

Čo sú cherubíni? Sú cherubíni anjeli? Cherubíni sú anjelské bytosti zapojené do uctievania a chvály Boha. Okrem toho, že spievajú na Božiu chválu, slúžia aj ako viditeľná pripomienka vznešenosti a slávy Boha a Jeho trvalej prítomnosti s Jeho ľudom.

Čo sú to serafíni? Sú serafíni anjeli? Izaiáš, kapitola 6, je jediným miestom v Biblii, ktoré konkrétne spomína serafov. Serafíni („ohniví, horiaci“) sú anjelské bytosti spojené s videním Boha proroka Izaiáša v chráme.

Angelológia nám dáva Boží pohľad na anjelov. Anjeli sú osobné bytosti, ktoré uctievajú Boha a poslúchajú ho. Boh niekedy posiela anjelov, aby „zasahovali“ do chodu ľudstva. Angelológia nám pomáha rozpoznať boj, ktorý existuje medzi Božími anjelmi a Satanom a jeho démonmi. Správne pochopenie angelológie je veľmi dôležité. Keď pochopíme, že anjeli sú stvorené bytosti, rovnako ako my, uvedomíme si, že uctievaním anjelov alebo modlitbami k nim oberáme Boha o slávu, ktorá patrí len Jemu. Bol to Boh, nie anjeli, kto poslal svojho Syna, aby za nás zomrel, ktorý nás miluje a stará sa o nás a ktorý jediný je hodný nášho uctievania.

Kľúčovým veršom o angelológii je Hebrejom 1:14: „Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je angelológia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries