settings icon
share icon
Otázka

Čo sú serafi? Sú serafi anjeli?

Odpoveď


Serafi (ohniví, horiaci) sú anjelské bytosti spomínané vo vízii proroka Izaiáša, keď videl Boha v chráme a bol pozvaný do Božej služby (Izaiáš 6:1-7). Izaiáš 6:2-4 hovorí: „Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom.“ Serafi sú anjeli, ktorí oslavujú Boha ustavične.

Izaiáš kapitola 6 je jediné miesto v Biblii, kde sa spomínajú serafi. Každý seraf mal šesť krídel. Dvomi lietal, dvomi si zakrýval nohy a dvomi si zakrýval tvár (Izaiáš 6:2). Serafi lietali okolo Božieho trónu, spievali chvály Bohu a vzdávali Mu slávu a majestát. Tieto bytosti tiež slúžili ako zástupcovia pre prečistenie Izaiáša pre jeho prorockú službu. Jeden z nich vzal žeravý uhlík a dotkol sa Izaiášovych úst so slovami: „Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený.“ (Izaiáš 6:7). Podobne ako aj ostatné druhy anjelov, aj serafi sú úplne oddané a poslušné Bohu. Podobne ako cherubi, aj serafi sú zameraní na uctievanie Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sú serafi? Sú serafi anjeli?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries