settings icon
share icon
Otázka

Je možné, že by ďalší anjeli mohli zhrešiť?

Odpoveď


Prvý list Timoteovi 5:21 nám hovorí: „Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.“

Bez ohľadu na to, aký názor máte na vyvolenie, z Biblie je jasné, že Boh bol nejakým spôsobom zapojený do výberu toho, kto bude spasený – alebo v tomto prípade, do toho, ktorí z anjelov nezhrešia.

Božie suverénne rozhodnutia sú viditeľné v celej Biblii: Abraháma si vyvolil za otca mnohých národov (Genesis 17:4-5), vyvolil si Izrael za svoj zvláštny ľud (Genesis 17:7), vybral si Máriu za Ježišovu matku (Lukáš 1:35-37), vyvolil si dvanástich apoštolov, aby žili s Pánom Ježišom tri roky a učili sa od Neho (Marek 3:13-19) a vybral si Pavla, aby priniesol evanjelium mnohým ľuďom, osobne, aj prostredníctvom svojich spisov (Skutky 9:1-19). Rovnakým spôsobom si vyvolil ľudí „z každého kmeňa a jazyka, ľudu a národa“ (Zjavenie 5:9), aby dospeli k viere v Krista. Tí, ktorých si vyvolí, prídu k Nemu a On ich nikdy nevyženie.

Zdá sa, že Boh urobil rozhodnutie aj v súvislosti s anjelmi. Boží svätí anjeli sú „vyvolení“ – to znamená, že Boh si ich vyvolil. Možno Boh dal všetkým anjelom jednorazovú voľbu, či Ho poslúchnu alebo nie. V každom prípade tí, ktorí zhrešili a nasledovali Lucifera, sú stratení a odsúdení. Tí, ktorí sa rozhodli zostať verní Bohu, sú v tomto rozhodnutí istí. Biblia nám nedáva dôvod veriť, že je možné, aby zhrešili ďalší anjeli, o nič viac nám nedáva dôvod veriť, že vyvolení odpadnú a budú navždy stratení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je možné, že by ďalší anjeli mohli zhrešiť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries