settings icon
share icon
Otázka

Či môže byť kresťan posadnutý démonmi?

Odpoveď


Biblia nehovorí priamo, či kresťan môže byť posadnutý démonmi. Avšak, keďže Duch Svätý prebýva v kresťanoch (Rimanom 8:9-11; 1 Korintským 3:16; 6:19), zdá sa to trochu neuveriteľné, že by Duch Svätý dovolil démonovi, aby posadol rovnakú osobu, v ktorej On už prebýva. Určite si myslíme, že je toto kontroverzná otázka. Predsa, sme presvedčení, že kresťan nemôže byť posadnutý démonom. Veríme, že existuje výrazný rozdiel medzi posadnutím démonom a utláčaním/pod vplyvom démona. Posadnutosť démonmi znamená, že démon má priamu kontrolu nad myšlienkami/alebo skutkami osoby (Lukáš 4:33-35; 8:27-33; Matúš 17:14-18). Démonické utláčanie/vplyv sa týka démona alebo démonov, ktorí útočia na osobu duchovne a/alebo ju povzbudzujú, aby zhrešila (1 Petrova 5:8-9; Jakub 4:7). Všimnite si, že vo všetkých Novozmluvných oddieloch, ktoré hovoria o duchovnom boji, nikde sa nehovorí, že treba vyháňať démonov z veriacich (Efezským 6:10-18). Je nám povedané, aby sme odolávali diablovi (1 Petrova 5:8-9; Jakub 4:7), a nie, aby sme ho vyháňali.

Je mi nepredstaviteľné, že by Boh dovolil, aby jedno jeho dieťa, ktoré On odkúpil Kristovou krvou (1 Petrova 1:18-19) a učinil ho novým stvorením (2 Korinťanom 5:17) – bolo posadnuté a ovládané démonom. Áno, my ako veriaci bojujeme proti satanovi a jeho démonom, ale nie sami od seba. 1 Jána 4:4 vyhlasuje: „Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.“ Kto je Ten v nás? Duch Svätý. Kto je ten vo svete? Satan a jeho démoni.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Či môže byť kresťan posadnutý démonmi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries