settings icon
share icon
Otázka

Meníme sa po smrti na anjelov?

Odpoveď


Anjeli sú bytosti stvorené Bohom (Kološanom 1:15-17) a sú úplne odlišní od ľudí. Sú zvláštnymi Božími agentmi, určenými, aby predniesli Jeho plán a aby slúžili Kristovým nasledovníkom (Židom 1:13-14). Nič nenasvedčuje tomu, že anjeli boli predtým ľuďmi alebo čímkoľvek iným ̶ boli vytvorení ako anjeli. Anjeli nemajú potrebu a nemôžu ani zakúsiť vykúpenie, ktoré Kristus vybojoval pre ľudí. 1. list Petra 1:12 hovorí o ich túžbe nazrieť do evanjelia, ale to nie je určené pre nich. Keby boli najprv ľuďmi, plán spasenia by nebol nevedomosťou pre nich, keby ho zažili sami. Áno, radujú sa, keď sa hriešnik kajá (Lukáš 15:10), ale spasenie v Ježišovi nie je pre nich.

Nakoniec telo tých, ktorí veria v Krista zomrie. Čo sa stane potom? Duch veriacich sa pripája ku Kristovi (2. Korinťanom 5:8) a veriaci sa nestáva anjelom. Zaujímavé je, že aj Eliáš aj Mojžiš boli rozoznateľní na vrchu premenenia. Nepremenili sa na anjelov, ale sa zjavili ako oni sami – i keď oslávení – predsa boli rozoznateľní Petrovi, Jakubovi a Jánovi.

V 1. liste Tesalonickým 4:13-18 Pavel hovorí, že veriaci sú zosnulí v Pánovi; znamená, že ich telá sú mŕtve, ale ich duch je živý. Oddiel nám hovorí, že keď Kristus príde späť, privedie so sebou všetkých, ktorí umreli v Ňom a potom ich telá vstanú z mŕtvych a dostanú nové oslávené telá, ktoré budú znovu spojené s ich duchom, ktorý Kristus priviedol so sebou. Všetci veriaci, ktorí budú živí počas Pánovho príchodu dostanú nové oslávené telá, aby boli podobní Kristovi a ich duch tiež bude obnovený bez hriešnej prirodzenosti.

Všetci veriaci budú rozoznávať jeden druhého a budú žiť večne s Pánom. Budeme mu slúžiť celú večnosť, nie ako anjeli, ale zároveň s anjelmi. Vďaka Pánovi pre živú nádej, ktorú dáva veriacim skrze Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Meníme sa po smrti na anjelov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries