settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Satan je bohom tohto sveta (2. Korinťanom 4:4)?

Odpoveď


Fráza „boh tohto sveta“ (alebo „boh tohto veku“) naznačuje, že Satan má hlavný vplyv na ideály, názory, ciele, nádeje a názory väčšiny ľudí. Jeho vplyv zahŕňa aj svetové filozofie, vzdelávanie a obchod. Myšlienky, nápady, špekulácie a falošné náboženstvá sveta sú pod jeho kontrolou a pramenia z jeho klamstiev a podvodov.

Satan je tiež nazývaný „kniežaťom mocností vzduchu“ v Efezanom 2:2 (Evanjelický preklad) a v Jánovi 12:31 je nazvaný „knieža tohto sveta“. Tieto tituly a mnohé ďalšie vypovedajú o Satanových schopnostiach. Povedať napríklad, že Satan je „knieža mocností vzduchu“, znamená, že nejakým spôsobom vládne svetu a ľuďom v ňom.

To neznamená, že úplne vládne svetu, Boh je stále suverénny. Znamená to však, že Boh vo svojej nekonečnej múdrosti dovolil Satanovi pôsobiť v tomto svete v rámci hraníc, ktoré mu Boh určil. Keď Biblia hovorí, že Satan má moc nad svetom, musíme porozumieť, že Boh mu dal vládu len nad neveriacimi. Veriaci už nie sú pod vládou Satana (Kolosanom 1:13). Na druhej strane, neveriaci sú chytení „do osídla diabla“ (2. Timoteovi 2:26), ležia v „moci Zlého“ (1. Jána 5:19) a sú v otroctve Satana (Efezanom 2:2).

Keď teda Biblia hovorí, že Satan je „boh tohto sveta“, neznamená to, že má konečnú autoritu. Vyjadruje myšlienku, že Satan vládne nad neveriacim svetom špecifickým spôsobom. V 2. Korinťanom 4:4 sa neveriaci riadi Satanovým plánom: „V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“ Satanova činnosť zahŕňa propagovanie falošných filozofií vo svete – filozofií, ktoré zaslepujú neveriaceho voči pravde evanjelia. Satanove filozofie sú pevnosti, v ktorých sú ľudia uväznení a potrebujú, aby ich Kristus oslobodil.

Príkladom takejto falošnej filozofie je viera, že človek si môže určitým činom alebo činmi zaslúžiť Božiu priazeň. Takmer v každom falošnom náboženstve je hlavnou témou zaslúžená Božia priazeň alebo získanie večného života. Získavanie spasenia skutkami je však v rozpore s biblickým zjavením. Človek nemôže pracovať, aby si zaslúžil Božiu priazeň; večný život je bezplatný dar (pozri Efezanom 2:8-9). A tento bezplatný dar je dostupný prostredníctvom Ježiša Krista, Jeho samotného (Ján 3:16, 14:6). Možno sa pýtate, prečo ľudstvo jednoducho nedostane dar spasenia (Ján 1:12). Odpoveď je, že Satan – boh tohto sveta – pokúšal ľudstvo nasledovať ho v jeho pýche. Satan určuje smer, neveriaci svet ho nasleduje a ľudstvo je tak naďalej klamané. Niet divu, že Písmo nazýva Satana luhárom (Ján 8:44).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Satan je bohom tohto sveta (2. Korinťanom 4:4)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries