settings icon
share icon
Otázka

Máme anjelov ochrancov?

Odpoveď


Matúš 18:10 hovorí: „Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ „Týchto maličkých“ môžeme chápať, že sú to veriaci (verš 6) alebo malé deti (verš 3-5). Toto je hlavný oddiel, týkajúci sa anjelov ochrancov. Niet pochybností o tom, že dobrí anjeli chránia (Daniel 6:20-23; 2. Kráľov 6:13-17), odhaľujú informácie (Skutky 7:52-53; Lukáš 1:11-20), sprevádzajú (Matúš 1:20-21; Skutky 8:26), zabezpečujú (1. Mojžišova 21:17-20; 1. Kráľov 19:5-7) a všeobecne slúžia veriacim (Židom 1:14).

Otázka je, či každá osoba – alebo každý veriaci – má určeného anjela pre neho/ňu. V Starej zmluve Izraelský národ mal archanjela (Michala), ktorý im bol pridelený (Daniel 10:21; 12:1), ale Písmo nikde nehovorí, že anjel je „pridelený“ jednotlivcovi (anjeli boli poslaný jednotlivcom, ale nikde nehovorí, že boli trvalo „pridelený“). Židia naplno rozvili svoju vieru v anjelov ochrancov v období medzi Starou a Novou zmluvou. Niektorí cirkevní otcovia považovali, že každá osoba nielenže má určeného anjela ochrancu, ale aj démona. Viera v anjelov ochrancov pretrváva už dlhšiu dobu, ale neexistuje presný biblický podklad na to.

Vráťme sa do Matúša 18:10, slovo „ich“ je množné zámeno a v gréckom jazyku sa vzťahuje na fakt, že anjeli slúžia veriacim všeobecne. Títo anjeli sú zobrazení ako „ustavične hľadiaci“ na Božiu tvár, očakávajúc rozkaz o pomoc veriacim. Anjeli v tomto oddiely sa zdajú byť pozornejšími na Boží povel než na ochranu osoby. Zdá sa, že aktívna služba alebo dohľad viacej pochádza od Boha než od anjelov, čo aj má zmysel, lebo Boh je ten, ktorý je vševedúci. On vidí každého veriaceho v každej chvíli a pozná, kedy kto potrebuje nejakú pomoc anjela. Pretože ustavične hľadia na Jeho tvár, sú v dispozícii pomôcť v každej chvíli „Jeho maličkým“.

Nie je možné dať výraznú odpoveď na základe Písma, či každý veriaci má anjela ochrancu alebo nie. Ale ako sme už povedali, Boh používa anjelov, aby nám slúžili. Je biblické povedať, že Boh používa anjelov, ako používa aj nás; On nepotrebuje ani ich ani nás, aby dosiahol to, čo zaumienil, ale nás používa akokoľvek (Jób 4:18; 15:15). Nakoniec, bez ohľadu na to, či máme anjela ochrancu alebo nie, máme uistenie od Boha: ak sme Jeho deti skrze vieru v Ježiša Krista, všetky veci nám slúžia na dobro (Rimanom 8:28) a Ježiš Kristus nás nikdy neopustí ani nezanechá (Židom 13:5-6). Akže máme vševedúceho, všemocného, milujúceho Boha s nami, či je vôbec dôležité či máme anjela ochrancu alebo nie?

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Máme anjelov ochrancov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries