Sú démoni padlí anjeli?


Otázka: Sú démoni padlí anjeli?

Odpoveď:
To, kedy Boh presne stvoril anjelov je otvorené pre debatu, ale čo istotne vieme je, že Boh stvoril všetko dobré, pretože Boh v Jeho svätosti nemôže stvoriť niečo hriešne. Takže, keď Satan, ktorý bol kedysi anjel Lucifer, sa vzbúril proti Bohu a bol vyhodený z neba (Izaiáš 14; Ezechiel 28), tretina anjelov sa pripojila jeho povstaniu (Zjavenie 12:3-4,9). Niet pochybnosti, že títo padlí anjeli sú teraz známi ako démoni.

Vieme, že peklo bolo pripravené pre Satana a jeho anjelov, na základe Matúša 25:41: „Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.“ Ježiš použijúc privlastňovacie zámeno „jeho“ dal na jasno, že títo anjeli patria Satanovi. Zjavenie 12:7-9 hovorí o anjelskom boji v posledných časoch medzi Michalom aj „jeho anjelmi“ a Satanom a „jeho anjelmi“. Z tohto verša a jemu podobných vyplýva, že padlí anjeli a démoni sú synonymá.

Niektorí odmietajú ideu, že démoni sú padlí anjeli vzhľadom na to, že list Júda vo verši 6 hovorí o anjeloch, ktorí zhrešili a sú „vo tme vo večných putách“. Akokoľvek, je jasné, že nie všetci anjeli, ktorí zhrešili sú vo „večných putách“, lebo aj Satan je slobodný (1. Petrova 5:8). Prečo by Boh zajal ostatok padlých anjelov a vodcu vzbury by nechal na slobode? Zdá sa, že Júda 6 sa vzťahuje na Božie odsúdenie padlých anjelov, ktorí sa vzbúrili na iný spôsob, kde sa pravdepodobne myslí na incident „synov Božich“ z 1. Mojžišovej 6.

Najčastejšie alternatívne vysvetlenie o pôvode démonov je, že keď obrovia z 1. Mojžišovej 6 boli zničení v potope, ich duše uvoľnené z tela sa stali démonmi. Hoci Biblia nehovorí o tom, čo sa stalo s dušami obrov, keď boli zničení, je málo pravdepodobné, že by Boh zničil obrov v potope, iba preto, aby dovolil ich dušiam, aby páchali väčšie zlo než démoni. Vysvetlenie, ktoré je v najväčšom súlade s Bibliou je to, že démoni sú pôvodne padlí anjeli, anjeli ktorí sa so Satanom vzbúrili proti Bohu.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Sú démoni padlí anjeli?