settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o démonickom útlaku?

Odpoveď


Existuje silný biblický dôkaz, že kresťan nemôže byť posadnutý démonom. Potom vyvstáva otázka, aký vplyv/moc môže mať démon na kresťana. Mnohí biblickí učitelia opisujú démonický vplyv na kresťana ako „démonický útlak“, aby ho odlíšili od posadnutia.

Biblia hovorí, že diabol sa snaží pohltiť veriacich - „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“

(1. Petra 5:8) a Satan a jeho démoni robia „úklady“ proti kresťanom (Efezanom 6:11-12). Tak ako Satan pokúšal Ježiša (Lukáš 4:3), tak aj nás démonické sily pokúšajú k hriechu a stavajú sa proti nášmu úsiliu poslúchať Boha. Ak kresťan neodolá týmto útokom, výsledkom je útlak. Démonický útlak je stav, keď démon dočasne zvíťazí nad kresťanom, úspešne pokúša kresťana k hriechu a bráni jeho schopnosti slúžiť Bohu mocným svedectvom. Ak kresťan vo svojom živote naďalej dopúšťa démonický útlak, útlak sa môže zvýšiť do tej miery, že démon môže mať veľmi silný vplyv na kresťanove myšlienky, správanie a spiritualitu. Kresťania, ktorí zotrvávajú v hriechu, sa otvárajú väčšiemu a väčšiemu útlaku. Vyznanie a pokánie z hriechu sú nevyhnutné na to, aby mohlo byť obnovené spoločenstvo s Bohom, ktorý potom môže zlomiť silu démonického vplyvu. Apoštol Ján nás v tejto oblasti veľmi povzbudzuje: „Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Zlý sa ho ani nedotkne.“ (1. Jána 5:18).

Pre kresťana je moc víťazstva nad démonickým útlakom a oslobodenia sa od neho vždy dostupná. Ján hovorí: „Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete“ (1. Jána 4:4). Moc Ducha Svätého prebývajúceho v nás (Rimanom 8:9) je vždy dostupná na odolanie démonického útlaku. Žiadny démon, dokonca ani sám Satan, nemôže zabrániť kresťanovi, aby sa odovzdal Duchu Svätému, a tak prekonal akýkoľvek démonický útlak. Peter povzbudzuje veriacich, aby sa diablovi „postavili na odpor, pevní vo viere“ (1. Petra 5:9). Byť pevní alebo neochvejní vo viere znamená spoliehať sa na moc Ducha Svätého, aby sme mohli úspešne odolať vplyvu démonov. Viera sa buduje prostredníctvom kŕmenia sa Božím Slovom, vytrvalej modlitby a zbožného spoločenstva. Posilňovanie viery týmto spôsobom nám umožňuje uchopiť štít viery, ktorým môžeme „uhasiť ohnivé šípy toho Zlého“ (Efezanom 6:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o démonickom útlaku?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries