settings icon
share icon
Otázka

Kto je satan?

Odpoveď


Ľudská domnienka o satanovi sa pohybuje od sprostého po abstraktné: od malého červeného chlapíka s rohmi, ktorý sedí na vašom ramene a núti vás na hriech, po jeden výraz, ktorý sa používa ako opis personifikácie zla. Medzitým, biblia dáva jasný obraz o tom, kto je satan a ako vplýva na naše životy. Jednoducho povedané, biblia definuje satana, ako anjelskú bytosť, ktorá spadla zo svojej pozície na nebi, skrze hriechu a teraz priamo oponuje Bohu činiac všetko, čo je v jeho moci, aby zničil Boží zámer pre ľudstvo.

Satan bol stvorený ako svätý anjel. Izaiáš 14:12 nám udáva satanovo meno pred pádom, Lucifer. Ezechiel 28:12-14 opisuje satana, že bol stvorený ako cherubín, a že bol zrejme najvznešenejší anjel, ktorý bol stvorený. On sa stal arogantným pre svoju krásu a postavenie, a rozhodol sa, že si chce sadnúť na trón, ktorý je vyšší od Božieho (Izaiáš 14:13-14; Ezechiel 28:15; 1 Timoteovi 3:6). Satanova pýcha ho doviedla k pádu. Všimnite si koľko „Ja budem...“ slov sa nachádza v Izaiáši 14:12-15. Pre jeho hriech, Boh zvrhol satana z neba.

Satan sa stal vládcom tohto sveta, ktorý funguje bez Boha, a knieža tohto sveta (Jána 12:31; 2 Korinťanom 4:4; Efezským 2:2). On je žalobca (Zjavenie 12:10), ten, ktorý pokúša (Matúš 4:3; 1 Tesalonickým 3:5), a podvodník (1 Mojžišova 3; 2 Korinťanom 4:4; Zjavenie 20:3). Samotné jeho meno znamená protivník, alebo „ten, ktorý sa protiví“. Iné meno, ktoré sa používa pre satana je diabol a znamená „ohovárač“.

Aj keď bol zvrhnutý na zem, ešte stále sa snaží vyzdvihnúť svoj trón nad Boží. On falšuje všetko, čo Boh robí, v nádeji, že za to dostane slávu sveta a vyvoláva nepriateľstvo k Božiemu kráľovstvu. Satan stojí za každým klamným kultom a svetovým náboženstvom. Satan urobí všetko, čo je v jeho moci, aby sa sprotivil Bohu a tým, ktorí nasledujú Boha. Predsa, satanov osud je spečatený – večnosť v ohnivom jazere (Zjavenie 20:10).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je satan?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries