settings icon
share icon
Otázka

Podporuje alebo zakazuje Biblia modlenie sa k anjelom?

Odpoveď


Hoci neexistuje žiadny verš, ktorý by výslovne uvádzal: „Nebudeš sa modliť k anjelom“, je úplne jasné, že sa k nim nemáme modliť. Modlitba je v konečnom dôsledku aktom uctievania. A tak ako anjeli odmietajú naše uctievanie (Zjavenie 22:8-9), tak by odmietali aj naše modlitby. Uctievanie alebo modlitba ku komukoľvek inému ako Bohu je modlárstvo.

Existuje aj niekoľko praktických a teologických dôvodov, prečo je modlenie sa k anjelom nesprávne. Sám Kristus sa nikdy nemodlil k nikomu okrem Otca. Keď ho Jeho učeníci požiadali, aby ich naučil modliť sa, prikázal im: „Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach...“ (Matúš 6:9, Lukáš 11:2). Ak by sme sa ako Jeho učeníci mali modliť k anjelom, povedal by nám to. Je jasné, že sa máme modliť iba k Bohu. Vidno to aj v Matúšovi 11:25-26, kde sa začína Kristova modlitba: „V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme...“ Ježiš nielenže začína svoje modlitby tým, že sa obracia na Otca, ale to, o čo prosí, môže poskytnúť iba niekto so všemocnými, vševediacimi a všadeprítomnými právomocami. Modliť sa k anjelom by bolo neúčinné, pretože sú to stvorené bytosti a nemajú tieto schopnosti.

Ježiš sa modlí v mene svojich nasledovníkov v Jánovi 17:1-26 a žiada pre nich od Boha Otca viaceré požehnania, vrátane posvätenia, oslávenia a zachovania. Tieto tri požehnania môžu pochádzať len zo zdroja, ktorý má moc ich udeliť. Anjeli túto moc jednoducho nemajú. Anjeli nás nemôžu posvätiť, nemôžu nás osláviť a nemôžu zaručiť naše dedičstvo v Kristovi (Efezským 1:13-14).

Po druhé, v Jánovi 14:13 je príležitosť, keď sám Kristus hovorí veriacim, že za čokoľvek budeme prosiť v Jeho mene, to On splní, pretože prosí priamo Otca. Prednášať modlitbu anjelom by nebolo účinnou a biblicky vedenou modlitbou (pozri tiež Ján 16:26). Ani anjeli, ani žiadna iná stvorená bytosť nie sú nikde v biblii uvedení ako príhovorcovia u Otca. Len Syn a Duch Svätý (Rímskym 8:26) sa môžu prihovárať pred Otcovým trónom.

Napokon, 1. Tesaloničanom 5:17 hovorí veriacim, aby sa bez prestania modlili. To je možné iba vtedy, ak má veriaci prístup k Bohu, ktorý je vždy prítomný a dostupný, aby mohol súčasne počúvať prosby každého človeka. Anjeli túto schopnosť nemajú – nie sú všadeprítomní, ani všemohúci – a nie sú spôsobilí prijímať naše modlitby. Modlitba k Otcovi skrze Krista je jediným potrebným a účinným prostriedkom, ako môžeme komunikovať s Bohom. Nie, modliť sa k anjelom absolútne nie je biblický pojem.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Podporuje alebo zakazuje Biblia modlenie sa k anjelom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries